Z dovolené vás může firma odvolat, má to ale své podmínky

31.07.2019

V práci vám podepsali dovolenku, vy jste si koupili zájezd do zahraničí a zítra odlétáte. Víte, že zaměstnavatel vám může termín dovolené změnit a dokonce vás z ní odvolat? Snad se vám to nestane, ale určitě je dobré vědět, na co máte v takovém případě nárok. Na naše otázky odpovídá advokát Kamil Tvarůžka.
Z dovolené vás může firma odvolat, má to ale své podmínky

Kdy může být zaměstnanec z dovolené odvolán? Asi bych to chápala v případě, že firma má speciální stroj, který umím obsluhovat jen já a kolega. Já odjedu na dovolenou, kolegu postihne infarkt a na přístroji je závislá zakázka za miliony. Jak to řeší zákoník práce?
Zákoník práce odvolání z dovolené podrobněji neřeší. To znamená, že nikde není výslovně upraveno, za jakých podmínek může zaměstnavatel své zaměstnance z dovolené odvolat. Musíme vycházet jednak ze smyslu zákona a jednak z obecných ustanovení jiných právních předpisů tak, aby nedocházelo k šikaně, stalkingu, ke zbytečným škodám na životě, zdraví, majetku a jiným společensky nežádoucím excesům. Odvolání z dovolené není výslovně vázáno na provozní důvody zaměstnavatele, nicméně s odkazem na výklad dalších obecných ustanovení by to tak být mělo.

Zákoník práce ale jednoznačně stanoví, že zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho z dovolené odvolal. Je tedy určitě v zájmu zaměstnavatele, aby vás neodvolával z dovolené zbytečně.

Jsem na zájezdu v zahraničí a šéf mě odvolá z dovolené. Je povinen mi zaplatit nevyužitou část pobytu?
V případě změny termínu čerpání dovolené nebo odvolání z dovolené máte nárok na úhradu všech nezaviněných nákladů, které v této souvislost vznikly, tedy samozřejmě i na úhradu nevyčerpaných služeb.

Co když mám s sebou děti, které nemůžou zůstat samotné?
V takovém případě zaměstnavatel hradí poměrnou část nákladů dovolené nejen zaměstnanci, ale i jeho dětem. Stejně tak náklady spojené s cestou domů by měl rovněž uhradit zaměstnanci i jeho dětem.

Jak je to v případě, že jsem na dovolené bez cestovní kanceláře?
Platí totéž, tedy máte nárok na úhradu všech nezaviněných nákladů. Jediný problém může být v tom, že je potřeba vše řádně doložit (ubytování v hotelu, předem zaplacené výlety, náklady na cestu zpět).

Ve všech případech musíte zaměstnavatele o úhradu nákladů požádat a předložit veškeré doklady. Náklady na cestu domů by vám měl zaměstnavatel uhradit vždy a není přitom rozhodné, zda trávíte dovolenou v zahraničí, nebo na Šumavě na chatě.

Můžu odmítnout dovolenou přerušit? 
Já osobně to nedoporučuji, riskujete tím postih ze strany zaměstnavatele. Pokud byste měla pocit, že odvolání z dovolené bylo bezdůvodné, můžete se obrátit na Státní úřad inspekce práce, aby záležitost prošetřil.

Může se hodit

Jestliže se prokáže, že šlo o šikanu či jiný nezákonný postup ze strany zaměstnavatele nebo vedoucího zaměstnance, pak můžete požadovat i náklady za psychickou újmu spojenou s pokažením dovolené, protože škoda byla způsobena úmyslným jednáním v rozporu s dobrými mravy.

Když mě z dovolené odvolají a já zastoupím onoho nemocného kolegu, mám nárok na dvojnásobnou mzdu?
Žádná povinnost o zvýšení platu v tomto smyslu ze zákona nevyplývá. Je jen na korektnosti zaměstnavatele, zda v případě nuceného návratu z dovolené přidá na platě, zohlední tuto skutečnost v prémiích, nebo vám jen přidá práci.

Není tedy lepší na dovolené telefon nezvedat a nečíst e-maily? Může mě zaměstnavatel sankcionovat za to, že vypnu služební telefon a nebudu na firemním mailu?
To je velmi individuální záležitost, někteří zaměstnanci mohou být v rámci svých pracovních smluv či pracovního řádu zavázáni k tomu, aby byli k zastižení na služebním telefonu či e-mailu i v době čerpání dovolené. Pokud by mobil vypli či nezvedali, pravděpodobně by se vystavili nebezpečí postihu ze strany zaměstnavatelů. Jestliže ale došlo k výpadku signálu, přístup k počítači nebyl možný, mobil se pokazil nebo rozbil, případně jej napadl virus, pak by pracovník nijak sankcionován být neměl.