Absolventům, kteří nastoupí do zaměstnání, vrátí stát tisíce

28.05.2019

Po úspěšném ukončení střední nebo vysoké školy vznikne absolventům při nástupu do prvního zaměstnání za rok 2019 zpravidla nárok na daňovou vratku. Kolik jim stát vrátí, kdy peníze dostanou a co je s čím je třeba počítat?
Absolventům, kteří nastoupí do zaměstnání, vrátí stát tisíce

Nárok na daňovou vratku vznikne absolventům, kteří začnou pracovat v průběhu roku 2019 a přitom odvedou nějakou část daně z příjmů fyzických osob na měsíčních zálohách. „Při zahájení samostatné výdělečné činnosti po úspěšném ukončení studia však nárok na daňovou vratku nevznikne, neboť během roku 2019 se nebudou platit zálohy na dani z příjmů fyzických osob,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Nárok na slevu na poplatníka mají všichni

Absolventi odvádějí ze svého prvního zaměstnání na standardní pracovní smlouvu zálohu na daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění jako ostatní zaměstnanci. Při výpočtu zálohy na daň z příjmů uplatní měsíční daňovou slevu na poplatníka v částce 2 070 korun a případně další měsíční slevy, na něž mají nárok. Podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele.

Kalkulačka

„Pozor ovšem na to, že při změně zaměstnání během roku nelze mít prohlášení k dani pro daný měsíc podepsáno u dvou zaměstnavatelů zároveň,“ upozorňuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco.

Zaplacené zálohy budou mít absolventi vyšší

Během roku se platí zálohy na daň z příjmů fyzických osob a za celý rok se v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání vypočítá roční daň z příjmů fyzických osob. Jestliže jsou zaplacené zálohy na dani z příjmů vyšší než vypočtená roční daň z příjmů, vznikne nárok na daňovou vratku ve výši rozdílu mezi zaplacenými zálohami a roční daňovou povinností. 

„Absolventi budou pracovat pouze po část roku 2019, a proto jim vznikne nárok na daňovou vratku, neboť v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání se uplatní sleva na poplatníka v celé roční nekrácené výši 24 840 korun,“ dodává Gabriela Ivanco.

Absolventi uplatní i část slevy na studenta

V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2019 se uplatní i poměrná část daňové slevy na studenta, a to za každý měsíc, v němž platila podmínka studia, v částce 335 korun. Tuto slevu mohou studenti uplatnit i přesto, že v prvních měsících roku 2019 nevykonávali žádnou výdělečnou činnost. „Daňové slevy ovšem ovlivňují pouze výpočet daně z příjmů fyzických osob, odvedené platby na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanci zpět neobdrží bez ohledu na životní situaci či počet odpracovaných měsíců,“ upřesňuje daňová poradkyně.

Roční zúčtování daně přinese vratku

Absolventi, kteří nebudou mít povinnost podat za rok 2019 daňové přiznání, požádají začátkem roku 2020 svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a následně obdrží daňovou vratku. 

Například absolvent pracující od září 2019 do prosince 2019 za hrubou mzdu 25 000 korun obdrží po provedeném ročním zúčtování daně daňovou vratku ve výši 11 820 korun. 

„Roční daňová povinnost v takovém případě bude díky uplatněným daňovým slevám nulová a na zálohách během roku bude zaplaceno 11 820 korun, tedy za každý měsíc 2 955 korun,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.