Stáž – benefit pro všechny zúčastněné

Komerční sdělení | 03.03.2019

Stáž je benefitem nejen pro stážistu samotného, ale i pro jejího poskytovatele. Jako největší přínosy jsou jmenovány: možnost prověřit si potenciálního zaměstnance, získání finančního příspěvku na dotované stáže nebo získání potřebné výpomoci v organizaci.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Stáž – benefit pro všechny zúčastněné

Do projektu „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“, který se pomalu chýlí ke svému konci, se zapojilo přes 2000 firem. Téměř z poloviny se jednalo o OSVČ a další velká část byla skupiny společností s ručením omezením.

V době nedostatku pracovní síly bylo jednoznačným motivem prověření si potenciálního zaměstnance, získání potřebné výpomoci v organizaci a taktéž získání finančního příspěvku na realizaci stáže. Jednoznačně se poskytovatelé stáží shodují, že přítomnost stážisty vnáší do organizace čerstvý pohled, nové nápady či inovativní řešení. V neposlední řadě vnímají poskytovatelé stáž jako příležitost rozvinout interní vzdělávací procesy v organizaci.

Obdobně jsou hodnocené i přínosy po realizované stáži, o čemž svědčí i fakt, že více než 50 % stážistům bylo po konci stáže nabídnuto zaměstnání přímo u poskytovatele. Taktéž se po ukončení stáže 75 % poskytovatelů shodne, že hlavním benefitem bylo prověření potenciálního zaměstnance.

Ještě v březnu posledních pár desítek zájemců nastoupí na svoji stáž a pak se již bude vše chýlit ke skutečnému konci. Snad ještě bude v budoucnu tato myšlenka finančních dotací na stáže pro studenty, absolventy nebo nezaměstnané znovu zrealizována.