Dva roky realizace a více než 1200 realizovaných vzdělávání praxí

Komerční sdělení | 20.12.2018

Již 2 roky je možné se zapojit do projektu Vzdělávání praxí a získat praktické zkušenosti pod vedením zkušeného mentora přímo v reálném pracovním prostředí. Více než 1200 lidí využilo tuto příležitost, zapojilo se do projektu a 79 % z nich uvádí, že by se do projektu zapojili znovu, pokud by to bylo možné.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Dva roky realizace a více než 1200 realizovaných vzdělávání praxí

Hodnocení přínosu projektu je také poměrně jednoznačné, 81 % účastníků oceňuje získané praktické dovednosti.

Projekt Vzdělávání praxí přináší výhody jak jeho účastníkům, pro které je zdarma, tak i poskytovatelům vzdělávání praxí, kterým jsou kompenzovány náklady se vzděláváním spojené. V rámci celé České republiky se od začátku projektu zaregistrovalo již přes 2000 poskytovatelů a z 68 % se jednalo o mikropodniky, tedy podniky do 9 zaměstnanců.

Možnost účastnit se vzdělávání praxí využívají ve velké míře lidé evidovaní na úřadu práce, podíl jejich zapojení je 63 %, a rodiče na rodičovské dovolené, jejichž podíl zapojení je 23 %. Velkou novinkou projektu je zapojení studentů, které přišlo v létě tohoto roku, a projekt díky tomu získal na větší popularitě i mezi mladšími ročníky. Věková struktura zájemců o projekt je skutečně rozmanitá, nejmladšímu uchazeči bylo v době registrace 16 let a nejstaršímu 62 let.

Za 2 roky realizace projektu vzniklo 11 nových šablon pro jednotlivé typové pozice, přičemž mezi nejvíce oblíbené patří Pomocný pracovník v zařízení péče pro děti předškolního věku a Pomocný pracovník v sektoru služeb a obchodu. I zbylých 9 nových šablon je zaměřeno na poskytování vzdělávání praxí pro osoby s nízkou kvalifikací a jedná se zejména o pomocné pracovníky v zemědělství, gastronomii, ve službách nebo ve vzdělávání.

Z oborů, o které je mezi uchazeči největší zájem, vede ekonomika, administrativa, personalistika a správa, dále strojírenství a pohostinství, gastronomie či cestovní ruch. V nabídce je aktuálně přes 200 nabídek napříč celou Českou republikou a různými obory.