Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (14)

Elektrikář

(Praha)

Obsluha a zajišťování provozu na elektrozařízení v rozvodnách NN (v případě zájmu o další zvýšení kvalifikace pak také v rozvodnách VN a VVN) Řešení poruch a udržení provozuschopnosti zařízení kontinuálního provozu teplárny (čtení výkresové dokumentace, orientace) Obsluha velínu rozsáhlé lokální…

Specialista konsolidace A reportingu

(Praha)

Zpracování reportingových balíků v IFRS dle požadavků mateřské společnosti Zpracování konsolidovaných závěrek dle českých standardů pro podnikatele Spolupráce s účtárnou při zpracování účetnictví a účetních závěrek Spolupráce při zpracování daňové agendy Spolupráce s controllingem při…

Specialista controllingu

(Praha)

nákladové kalkulace cen tepelné energie spolupráce na účetních závěrkách a zodpovědnost za svěřené oblasti (paliva, vlastní spotřeba tepla a elektřiny, interní rozúčtování nákladů) provádění analýz plnění plánu a odchylek oproti skutečnosti spolupráce na měsíčním reportingu finančních výsledků…

Zámečník

(Praha)

Najíždění, odstavování a kontrola technologického zařízení chemické úpravny vody Pochůzkové kontroly, hlášení závad Analýza vzorků, odečty předepsaných hodnot Vyhodnocování stavu zařízení Zajištění provozního materiálu pro další směny Spolupráce s operátorem chem. úpravny vody a jeho…

Elektrotechnik - I absolvent

(Praha)

• Ověřování a kalibrace měřidel na zkušebně Autorizovaného metrologického střediska v oboru průtok, teplo a teplota v předepsané jakosti • Vystavování zkušebních protokolů z kalibrace a ověřování • Konfigurace a vyčítání měřidel • Provádění údržby zkušebního zařízení • Opravy měřidel • Příjem a…

Strojní zámečník - oblast jih

(Praha)

• Zajištění provozu předávacích stanic a rozvodných tepelných zařízení oblasti • Kontroly, provozní údržba a opravy na předávacích stanicích a rozvodech tepla • Spolupráce na odstraňování poruch, odstavování a najíždění tepelných zařízení • Vedení provozní evidence • Jednosměnný provoz

Analytik V energetice - I absolvent

(Praha)

Plánování a příprava podkladů pro roční a víceletý plán Rozbory činnosti výrobního úseku (analýzy rozdílů plánu a skutečně dosažených výsledků) Výkaznictví (zpracovávání podkladů pro hlášení ERÚ, ČSÚ, MPO, EGU) Zpracování ročního výrobního přehledu, podklady pro výroční zprávy podniku …

Elektrikář - energetika - jen denní směny

(Praha)

• Zajištění provozu předávacích stanic a rozvodných tepelných zařízení oblasti • Kontroly, provozní údržba a opravy na předávacích stanicích a na rozvodech tepla • Spolupráce s ostatními profesemi na zjišťování a odstraňování poruch, odstavování a najíždění tepelných zařízení • Vedení provozní…

Manažer akvizic

(Praha)

Komunikace s potenciálními zákazníky (významní developeři, SVJ, BD, samospráva apod.) Vymezení požadavků zákazníků a analýza vstupů včetně zajištění podkladů pro návrhy technických řešení a ekonomických analýz Komplexní a samostatné definování potřeb nových i existujících zákazníků včetně…

Trainee program - energetika / obchod

(Praha)

Seznámení s procesy chodu a fungování společnosti Poznání specifik jednotlivých útvarů společnosti Aktivní podíl na hlavních činnostech firmy Práce na konkrétních úkolech Odborné vzdělávání Získávání manažerských kompetencí Postupná specializace a převzetí konkrétní pracovní pozice

Akvizice V energetice - vedení týmu

(Praha)

Po seznámení se specifiky v oblasti akvizic v teplárenství převzetí dílčích obchodních projektů a postupné přebírání zodpovědnosti za celý tým Cílem je efektivní řízení akvizičního oddělení vedoucí k získání nových připojení na CZT Komplexní zajištění procesu získávání nových zákazníků Jednání…

Specialista komunikace

(Praha)

Vytváření a realizace komunikační strategie společnosti Tvorba komunikačního manuálu a kontrola jeho dodržování Příprava tiskových zpráv a PR článků, výkon funkce tiskového mluvčího Zajištění podpory při získávání a péči o významné zákazníky Koordinování veškerých aktivit při vydávání…

Vedoucí oddělení akvizice

(Praha)

Po seznámení se specifiky v oblasti akvizic v teplárenství převzetí dílčích obchodních projektů a postupné přebírání zodpovědnosti za celý tým Cílem je efektivní řízení akvizičního oddělení vedoucí k získání nových připojení na CZT Komplexní zajištění procesu získávání nových zákazníků Jednání…

Vedoucí odd. aplikací A podpory uživatelů

(Praha)

Vedení týmů aplikační podpory a uživatelské podpory (cca 8 lidí) Zástup vedoucího odboru IT Nastavování procesů v oblasti správy aplikací, databází a ostatního sw Nastavování procesů v oblasti správy koncových ICT zařízení Příprava a řízení rozvojových projektů v oblasti aplikací …

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání