Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (12)

ZÁMEČNÍK – obsluha tepelného napáječe

(Praha)

Zajištění provozu páteřních napáječů Pražské teplárenské soustavy Kontrola a provozní údržba Řízení služebních vozidel určených k zajištění obsluhy a údržby napáječů Jednosměnný provoz

Obchodní manažer

(Praha)

Komunikace s potenciálními zákazníky (významní developeři, SVJ, BD, samospráva apod.) Vymezení požadavků zákazníků a analýza vstupů včetně zajištění podkladů pro návrhy technických řešení a ekonomických analýz Komplexní a samostatné definování potřeb nových i existujících zákazníků včetně…

Zkušební technik měřidel

(Praha)

• Ověřování a kalibrace měřidel na zkušebně Autorizovaného metrologického střediska v oboru průtok, teplo a teplota v předepsané jakosti • Vystavování zkušebních protokolů z kalibrace a ověřování • Konfigurace a vyčítání měřidel • Provádění údržby zkušebního zařízení • Opravy měřidel • Příjem a…

Specialista CEN A analýz

(Praha)

Kalkulace cen tepelné energie Podíl na realizaci cenové politiky a odpovídajícího obchodního modelu Plánování tržeb a prodejů tepla Zpracování analýz a odpovídajících statistik Příprava podkladů pro reporting a prezentace výsledků vedení společnosti

Provozní elektrikář

(Neratovice)

• Zajištění provozu předávacích stanic a rozvodných tepelných zařízení TN • Kontroly, provozní údržba a opravy na předávacích stanicích a na rozvodech tepla • Spolupráce s ostatními profesemi na zjišťování a odstraňování poruch, odstavování a najíždění tepelných zařízení • Vedení provozní evidence

Vedoucí odd. akvizice

(Praha)

Po seznámení se specifiky v oblasti akvizic v teplárenství převzetí dílčích obchodních projektů a postupné přebírání zodpovědnosti za celý tým Cílem je efektivní řízení akvizičního oddělení vedoucí k získání nových připojení na CZT Komplexní zajištění procesu získávání nových zákazníků Jednání…

Strojník - oblast jih

(Praha)

• Zajištění provozu předávacích stanic a rozvodných tepelných zařízení oblasti • Kontroly, provozní údržba a opravy na předávacích stanicích • Kontroly, provozní údržba a opravy na rozvodech tepla • Spolupráce a podílení se s ostatními profesemi na zjišťování a odstraňování poruch, odstavování a…

Trainee program – technická podpora obchodu

(Praha)

Seznámení s procesy chodu a fungování společnosti Poznání specifik jednotlivých útvarů společnosti Aktivní podíl na hlavních činnostech firmy Práce na konkrétních úkolech Odborné vzdělávání Získávání manažerských kompetencí Postupná specializace a převzetí činností v odd. technické podpory…

Zámečník

(Praha)

Najíždění, odstavování a kontrola technologického zařízení chemické úpravny vody Pochůzkové kontroly, hlášení závad Analýza vzorků, odečty předepsaných hodnot Vyhodnocování stavu zařízení Zajištění provozního materiálu pro další směny Spolupráce s operátorem chem. úpravny vody a jeho…

Provozní elektrikář VN

(Praha)

Obsluha a zajišťování provozu na elektrozařízení v rozvodnách NN, VN a VVN Řešení poruch a udržení provozuschopnosti zařízení kontinuálního provozu teplárny (čtení výkresové dokumentace, orientace) Obsluha velínu rozsáhlé lokální elektrosoustavy Práce s PC (základní přehled o řízení provozu…

Provozní elektrikář NN (s perspektivou VN)

(Praha)

Obsluha a zajišťování provozu na elektrozařízení v rozvodnách NN (v případě zájmu o další zvýšení kvalifikace pak také v rozvodnách VN a VVN) Řešení poruch a udržení provozuschopnosti zařízení kontinuálního provozu teplárny (čtení výkresové dokumentace, orientace) Obsluha velínu rozsáhlé lokální…

SP. elektrozařízení nn/vn A regul. pohonů

(Praha)

spolupracuje na projektech obnovy a rozvoje v oblasti silnoproudé elektrotechniky, NN/VN elektrozařízení rozvoden a rozvodů, dále regulovaných pohonů s frekvenčními měniči odpovídá za kontrolu rozsahu a kvality dodávek v dané oblasti pro přidělené projekty nebo jejich části v rámci přípravy a…

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání