Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (15)

Strojník EZ elektro – oblast Jih

(Praha)

• Zajištění provozu předávacích stanic a rozvodných tepelných zařízení oblasti • Kontroly, provozní údržba a opravy na předávacích stanicích a na rozvodech tepla • Spolupráce s ostatními profesemi na zjišťování a odstraňování poruch, odstavování a najíždění tepelných zařízení • Vedení provozní…

Specialista energetického obchodování

(Praha)

Zajištění denní agendy spojené s nákupem plynu Zajištění změn rezervovaných kapacit na odběrných místech plynu Koordinační činnost mezi obchodem a výrobou v oblasti obchodování s energiemi Kontrola plnění plánu prodeje a nákupu energií pro společnost, reporting Příprava smluv pro obchody s…

Manažer akvizic

(Praha)

Komunikace s potenciálními zákazníky (významní developeři, SVJ, BD, samospráva apod.) Vymezení požadavků zákazníků a analýza vstupů včetně zajištění podkladů pro návrhy technických řešení a ekonomických analýz Komplexní a samostatné definování potřeb nových i existujících zákazníků včetně…

Manažer servisu měřičů tepla

(Praha)

Po úvodním zaškolení a seznámení se specifiky práce servisu měřidel přebírání manažerských kompetencí v týmu servisu měřidel po stránce odborné i personální. Postupné převzetí zodpovědnosti: za správu měřidel a jejich evidenci za vyřízení požadavků na zásah a následné reklamace za výstupní…

Mechanik měřičů tepla

(Praha)

Výměny a montáže měřičů tepla převážně v terénu Zodpovědnost za metrologickou správnost osazeného měřidla Zajišťování přístupu k měřícím místům Odstavování předávacích míst (výměníkových stanic) a jejich opětovné uvádění do provozu Dílenské opravy měřičů tepla Zpracování příslušné…

Obchodník pro prodej nových produktů

(Praha)

Akvizice nových zákazníků v oblasti energetických služeb Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí s důrazem na prodej nových produktů Budování dlouhodobých vztahů se stávajícími i potenciálními klienty převážně ve státní správě Spolupráce na tvorbě nových produktů a služeb Příprava…

Operátor elektro a zařízení (NN)

(Praha)

Obsluha a zajišťování provozu na elektrozařízení v rozvodnách NN (v případě zájmu o další zvýšení kvalifikace pak také v rozvodnách VN a VVN) Řešení poruch a udržení provozuschopnosti zařízení kontinuálního provozu teplárny (čtení výkresové dokumentace, orientace) Obsluha velínu rozsáhlé lokální…

Strojník EZ - oblast Jih

(Praha)

• Zajištění provozu předávacích stanic a rozvodných tepelných zařízení oblasti • Kontroly, provozní údržba a opravy na předávacích stanicích a rozvodech tepla • Spolupráce na odstraňování poruch, odstavování a najíždění tepelných zařízení • Vedení provozní evidence • Jednosměnný provoz

Elektrikář - jen denní směny

(Praha)

• Zajištění provozu předávacích stanic a rozvodných tepelných zařízení oblasti • Kontroly, provozní údržba a opravy na předávacích stanicích a na rozvodech tepla • Spolupráce s ostatními profesemi na zjišťování a odstraňování poruch, odstavování a najíždění tepelných zařízení • Vedení provozní…

Strojník EZ elektro - oblast Sever

(Praha)

• Zajištění provozu předávacích stanic a rozvodných tepelných zařízení oblasti • Kontroly, provozní údržba a opravy na předávacích stanicích a na rozvodech tepla • Spolupráce s ostatními profesemi na zjišťování a odstraňování poruch, odstavování a najíždění tepelných zařízení • Vedení provozní…

Strojník EZ - oblast Sever

(Praha)

• Zajištění provozu předávacích stanic a rozvodných tepelných zařízení oblasti • Kontroly, provozní údržba a opravy na předávacích stanicích a rozvodech tepla • Spolupráce na odstraňování poruch, odstavování a najíždění tepelných zařízení • Vedení provozní evidence • Jednosměnný provoz

Manažer prodeje služeb a metrologie

(Praha)

Řízení metrologických činností pro smluvní partnery Prodej služeb externím zákazníkům Příprava a zpracování nabídek Ekonomické vyhodnocení zakázek Metodické řízení jednotlivých správců měřidel smluvních partnerů, aktualizace seznamu správců V souladu s legislativou zpracování a…

Specialista přípravy měření tepla

(Praha)

Zajištění podmínek pro osazování nových měřidel a podmínek pro rekonstrukce stávajících měřidel Evidence stavu a vývoje teplárenské měřící techniky Zpracování zadání pro technický rozvoj v oblasti měření tepla Sledování čerpání rozpočtovaných částek na obnovu a montáž Hodnocení stavu měřící…

Specialista SAP HR

(Praha)

• Správa modulu SAP HR • Nastavování oprávnění pro přístup uživatelů do systému • Vývoj, testování, podpora aplikací a uživatelů • Řešení přidělených požadavků z Helpdesku • Spolupráce s externími dodavateli • Spolupráce při zavádění nových procesů • Údržba provozní a uživatelské dokumentace

Specialista komunikace

(Praha)

Vytváření a realizace komunikační strategie společnosti Tvorba komunikačního manuálu a kontrola jeho dodržování Příprava tiskových zpráv a PR článků, výkon funkce tiskového mluvčího Zajištění podpory při získávání a péči o významné zákazníky Koordinování veškerých aktivit při vydávání…

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání