Jak napsat správně životopis

Mějte na paměti, že spolu s průvodním či motivačním dopisem je životopis Vaší první vizitkou v rukách personalisty. Je to vstupenka k přijímacímu pohovoru, proto věnujte přípravě čas a dodržujte stanovená pravidla.

V životopisu uvádějte údaje pravdivě, stručně a přehledně

CV si můžete připravit v libovolném textovém editoru, ať již zcela od začátku, nebo pomocí šablon. Pokud se vydáte touto cestou, snažte se dodržovat níže uvedená doporučení. Vedle toho je na internetu dostupná řada generátorů. Jejich princip je jednoduchý. Prostřednictvím formulářového průvodce vyplníte svá data a nakonec si stáhnete životopis do počítače.

Na našem pracovním portálu JobDNES.cz máte po jednoduché registraci takový generátor k dispozici zcela zdarma.

 • Doporučujeme zařadit CV do databáze životopisů, neboť v ní aktivně hledají personalisté firem
 • K dispozici vám bude správa životopisů včetně statistik prohlížení CV

Vytvořit životopis

Struktura životopisu

 • Osobní a kontaktní údaje
  Určitě uveďte jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, telefon, na němž jste skutečně k zastižení, a váš soukromý, seriózně znějící email.
 • Přehled zaměstnání a praxe
  Údaje seřaďte chronologicky, začněte těmi nejaktuálnějšími. Uveďte název zaměstnavatele, období, ve kterém jste u něj pracovali, název pracovní pozice a stručně popište vaši náplň práce. Patří sem i mateřská dovolená.
 • Vzdělání
  Uvádějte vysoké a střední školy, které jste studovali, v jakém období a který obor. Klidně zařaďte i nedokončené studium. Stejně tak sem můžete uvést rekvalifikace, absolvované kurzy či školení, z nichž máte certifikát či osvědčení. Můžete vypustit údaj o absolvování základní školy.
 • Jazyková vybavenost
  U každého z jazyků nezapomeňte zmínit, na jaké úrovni ho ovládáte.
 • Dovednosti a znalosti
  To pravé místo, kam rozepsat vaše schopnosti při práci s počítačem a další dovednosti, kterými chcete potenciálního zaměstnavatele zaujmout.

Při psaní CV mějte na paměti

 • Přehlednost, věcnost, stručnost - maximální délka životopisu jsou dva listy
 • Při pohovoru mluvíte s personalistou o údajích v něm uvedených
 • Pokud máte zaslat CV v cizím jazyce, může si druhá strana vaše znalosti přezkoumat
 • Přikládejte jen svou seriózní fotografii - vyvarujte se snímků z dovolené či fotek s vašimi zvířecími mazlíčky