Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
13000  Praha 3
Česká republika