Fakultní nemocnice v Motole

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06  Praha 5
Česká republika