Získejte nové zkušenosti a otevřete si dveře na pracovní trh

Komerční sdělení | 11.03.2018

Znáte ve svém okolí někoho, kdo dokončil školu a nemůže se uplatnit, protože nemá praxi? Slyšeli jste příběh člověka, kterého vyhodili z práce, a vzhledem k jeho pokročilejšímu věku si nemůže najít novou? Řešením pro ně může být zapojení do programů stáží a dalšího vzdělávání.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Získejte nové zkušenosti a otevřete si dveře na pracovní trh

Obecně v evropském kontextu rozlišujeme dva typy programů, které pomáhají získávat nové praktické zkušenosti užitečné pro uplatnění na trhu práce. V rámci vzdělávacího systému a v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci vzdělávacího systému pomáhají stáže studentům získat vhled do různých povolání a odvětví. Zatímco v rámci politiky zaměstnanosti fungují stážové a vzdělávací programy jako opatření podpory zaměstnatelnosti rizikových skupin trhu práce. Na obou úrovních fungují programy v České republice, Dánsku, Německu, Nizozemsku, Rakousku nebo Švédsku. Jejich společným cílem je snižovat nezaměstnanost, usnadňovat vstup a návrat na trh práce, podporovat pracovní mobilitu a řešit nedostatek pracovních sil na straně zaměstnavatelů.

Absolvování stážových programů má na uchazeče bezesporu pozitivní vliv. Získáním praktických zkušeností zvyšují svoji hodnotu a uplatnitelnost na trhu práce. „Praxe ve firmách pomáhají uchazečům udělat ten první a nejdůležitější krok při vstupu na trh práce. Získají teoretické a praktické zkušenosti, osvojí si pracovní návyky a zlepší svoji orientaci v pracovním prostředí. Tyto dovednosti pak mohou na trhu práce efektivně zúročit,“ upřesňuje specialistka lidských zdrojů Petra Petrušková ze společnosti Talentor.

Získejte nové zkušenosti a otevřete si dveře na pracovní trh.

V České republice pomáhá ohroženým skupinám trhu práce například projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti. Jak napovídá název projektu, jedná se o vzdělávání v reálném prostředí. Uchazeči se přihlašují k nabízeným praxím na manuálních i kvalifikovaných pozicích, které poskytují firmy nebo OSVČ působící napříč různými obory. Prostřednictvím projektu se mohou prakticky vzdělávat všechny osoby evidované jako uchazeči nebo zájemci na Úřadu práce ČR (včetně absolventů), rodiče po mateřské nebo rodičovské dovolené, lidé s nízkou úrovní kvalifikace a osoby starší 50 let.

Ve Vzdělávání praxí je každému účastníkovi k dispozici mentor, který se mu po celou dobu vzdělávání praxí odborně věnuje. Délka vzdělávání se odvíjí podle typu pozice, průměrná doba trvání je tři měsíce. To je doba, za kterou si může účastník nejen osvojit řadu nových dovedností, ale dobře poznat i dané firemní prostředí. Po ukončení vzdělávání získá každý účastník certifikát, který je dokladem toho, že úspěšně absolvoval vzdělávání praxí na příslušné pozici. „Pokud u někoho v životopisu vidím, že měl praxi ve firmě, tak to považuji za velké plus. Je to pro mě známka, že tento člověk na sobě pracoval, aby si zlepšil kvalifikaci a byl dobrý v tom, co dělá.“, potvrzuje Petra Petrušková.

Získejte nové zkušenosti a otevřete si dveře na pracovní trh.

Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti realizuje na celém území ČR Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR. Zaujal Vás projekt a chcete vědět, jaké jsou Vaše možnosti zapojení? 

Informujte se na info@vzdelavanipraxi.cz nebo zavolejte na infolinku +420 775 881 408.