Rekvalifikace a co dělat, když je žádost o ni zamítnuta

Komerční sdělení | 21.05.2018

Rekvalifikační kurzy absolvovalo minulý rok v ČR více než 18 tisíc lidí. Jedná se o počet rekvalifikovaných osob, kterým rekvalifikační kurz hradil Úřad práce ČR. V tomto článku se zaměříme na to, jak rekvalifikace fungují a co dělat v případě, že vaši žádost o rekvalifikaci úřad práce zamítne.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Rekvalifikace a co dělat, když je žádost o ni zamítnuta

Rekvalifikace jako nástroj dalšího profesního vzdělávání se absolvuje nad rámec školního vzdělávání. Znamená to, že se rekvalifikací můžete kvalifikovat na zcela novou profesi, nicméně nelze rekvalifikací získat vyšší stupeň vzdělání. Stejně tak lze rekvalifikaci využít pro doplnění nebo rozšíření dovedností a kompetencí pro určitou profesi a získat odbornou způsobilost pro její vykonávání. Rekvalifikace probíhají v různých typech vzdělávacích zařízení, která získala celostátně platnou akreditaci.

Informace o jednotlivých profesních kvalifikacích si můžete vyhledat na platformě Národní soustavy kvalifikací (NSK), která vznikla v roce 2007 a vychází z Národní soustavy povolání (NSP). Na platformě NSK jsou ve vazbě na databázi povolání NSP popsány kvalifikace jednotlivých pozic skrze kompetence a způsobilosti. Rekvalifikace realizované přes Krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR jsou velmi úzce navázány na NSK a většina akreditovaných rekvalifikačních kurzů je v souladu s touto platformou.

Zažádat o rekvalifikaci přes úřad práce můžete jedině, když jste evidovaný uchazeč nebo zájemce o zaměstnání na Úřadu práce ČR. Rekvalifikaci vždy zajišťuje pobočka úřadu práce, pod kterou spadáte podle místa trvalého bydliště. Úřad práce uhradí náklady za rekvalifikaci (tzv. kurzovné) a může vám také poskytnout příspěvek na jízdné nebo pojištění pro případ škody. Pokud jste uchazeč o zaměstnání, tak vám úřad práce během rekvalifikace proplácí podporu v nezaměstnanosti. 

Úřady práce posuzují jednotlivé žadatele o rekvalifikaci podle jejich dosavadních znalostí a dovedností, ale také podle aktuální poptávky na trhu práce. Úřady práce při posuzování žádostí o rekvalifikaci zvažují, zda absolvování vybraného kurzu dopomůže žadateli k získání nové práce. Bohužel právě toto hodnotící hledisko je často důvodem, proč bývá řada žádostí zamítnuta.

Pokud vám úřad práce žádost o rekvalifikaci zamítne, alternativou může být zapojení do projektu Vzdělávání praxí. Tento projekt realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Výhodou Vzdělávání praxí je možnost získat několikaměsíční praxi v reálném firemním prostředí, což může být ve výsledku i mnohem efektivnější způsob, jak si osvojit dovednosti a kompetence na určité pracovní pozici.

Zapojení do projektu je jednoduché, bezplatné a nezávazné. Přihlašujete se k vypsaným nabídkám na typových pozicích, které nabízejí buď firmy nebo OSVČ. Všechny dostupné typové pozice v projektu byly vytvořeny podle databáze povolání NSP, což této formě dalšího vzdělávání garantuje vysokou kvalitu. Zapojení do projektu je, jak již bylo řečeno, zcela bezplatné a kromě evidovaných uchazečů a zájemců o zaměstnání na Úřadě práce ČR se do něj mohou zapojit osoby na/po mateřské a rodičovské dovolené, osoby ve věkové kategorii 50+, nízkokvalifikovaní a osoby se zdravotním postižením. 

Selekce uchazečů o projekt není zdaleka tak přísná, jako u rekvalifikačních kurzů. Výstupem absolvování Vzdělávání praxí je certifikát, který sice nemá stejnou váhu jako rekvalifikace, nicméně lze jej uvádět v životopise jako praxi. Kromě toho může být absolvování Vzdělávání praxí i takovým mezistupněm před rekvalifikačním kurzem.