Poznejte sebe i druhé. Typologie osobnosti je klíčem k úspěchu v práci i doma

10.03.2024

Typologie osobnosti nám umožňují hlubší porozumění sobě samotným i ostatním. Typologie nekritizují ani nechválí. Snaží se objektivně popsat charakteristiky jednotlivých osobnostních typů a předpovědět jejich chování. Jak můžeme znalost typologie využít v obchodě, pracovních vztazích i osobním životě, přibližuje psycholožka Radka Loja.
Poznejte sebe i druhé. Typologie osobnosti je klíčem k úspěchu v práci i doma

Osobnost každého z nás je unikátní a komplexní struktura, kterou formuje mnoho různých faktorů. Vědecké studie ukazují, že naši osobnost nejvíce ovlivňuje dědičnost, rodinné prostředí, kultura, skupinová příslušnost a životní zkušenosti.

Zajímavé je, že dědičnost je odpovědná za přibližně 60–70 % našich osobnostních vlastností, zatímco výchova a okolní prostředí formují zbývající část. I když dvě děti vychováváte stejně a ve stejných podmínkách, jejich osobnosti se většinou výrazně liší.

Vzpomínám si na situaci, když byli moje děti malé a koupaly se ve vaně. Přišla jsem do koupelny, celá podlaha byla zalitá vodou a já na ně zařvala: „A už se nikdy nebudete koupat!“ Zatímco syn se postavil do bojové pozice a rovněž zaječel: „A budeme!“, dcera se jen potutelně ušklíbla a v klidu pronesla: „Stejně na to za chvíli zapomeneš.“ Základní nastavení osobnosti se v našich reakcích projevuje již od dětství.

Jednoduchý návod, jak snadno rozpoznat problémové lidi

ilustrační snímek

Typologie podle Junga

Jednou z nejznámějších typologií je MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Její základ položil švýcarský lékař, psychiatr a psychoterapeut C. G. Jung.

Podle něj není lidské chování náhodné, ale je možné v něm rozpoznat specifické vzorce a preference pro určité styly chování. Tyto preference se formují v raném věku a hrají klíčovou roli v tom, jak vnímáme svět a jak se rozhodujeme. Pokud je pochopíme, otevírají se nám cesty k lepším vztahům a úspěchu.

MBTI rozděluje lidi do 16 různých osobnostních typů na základě čtyř klíčových dimenzí.

První dimenze se týká způsobu, jakým získáváme energii. Rozlišuje mezi extroverzí (E) a introverzí (I). Extroverti čerpají energii a podněty především z vnějšího světa, stykem a komunikací s lidmi. Naproti tomu introverti nacházejí energii a podněty hlavně ve svém vnitřním světě, prostřednictvím přemýšlení a vnitřního prožívání.

Druhá dimenze se zaměřuje na získávání informaci. Rozděluje vnímání na smyslové (S) a intuitivní (N). Ti, kdo upřednostňují smyslové vnímání, se spoléhají spíše na objektivní fakta, tedy to, co vidí nebo slyší, a na podrobnosti o aktuální situaci. Na druhé straně, ti, kdo upřednostňují intuici, se zaměřují více na budoucnost, širší kontext a možnosti, které situace nabízí.

Třetí dimenze popisuje preferovaný způsob rozhodování. Odlišuje mezi myšlením (T) a cítěním (F). Myšlení představuje objektivní a neosobní rozhodování založené na racionální analýze, zásadách, efektivitě a konzistenci. Cítění preferuje subjektivní rozhodování založené na empatii, ohledu na pocity lidí, individuální odlišnosti a kreativitě.

Radka Loja

Radka Loja
  • Psycholožka, lektorka a koučka, autorka knih „Emoce pod kontrolou“ a „Myšlení pod kontrolou“, spoluautorka knihy „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“.
  • Vede akreditované kurzy koučinku se zaměřením na celkový osobní rozvoj a leadership, poskytuje individuální koučink a psychologické poradenství.
  • Je spoluautorkou webu emoční inteligence www.mindtrix.cz.

Čtvrtá a poslední dimenze ukazuje, jak jednotlivci vyjadřují svůj přístup k životu. Jestli převažuje spíše usuzování (J) nebo uvědomování (P). Usuzující typy upřednostňují plánování, zatímco druhé typy mají sklon k flexibilitě, spontánnosti a také k odkládání rozhodnutí ve prospěch získávání dalších informací.

Kombinací těchto dimenzí dostaneme 16 možných osobnostních typů; každý je identifikován kombinací příslušných písmen, např. ENFP, INTJ, INFP.

Tyto dimenze společně poskytují komplexní pohled na osobnost jedince, pomáhají porozumět rozdílům mezi lidmi a umožňují jednotlivcům lépe pochopit sebe samé i ostatní.

Jak znalost typologie využít

Znalost typologie osobnosti může být velmi užitečná v mnoha aspektech života, včetně obchodu, pracovních vztahů a osobního života.

V obchodním prostředí může rozpoznání a přizpůsobení komunikace podle typu osobnosti klienta výrazně zlepšit vztahy a zvýšit úspěch obchodních jednání. Například přístup k extrovertům může být dynamický a zapojený, což odráží jejich otevřenost a sociální orientaci, zatímco introvertům je vhodnější poskytnout více času a prostoru pro rozhodování, čímž respektujeme jejich potřebu soukromí a hloubavého zamyšlení.

Úspěšní lidé používají růstové myšlení, fixní nás brzdí. Jak jste na tom vy?

Radka Loja

V rámci pracovních vztahů, pochopení typologie umožňuje lepší rozdělení úkolů a zodpovědností v týmu tak, aby odpovídaly silným stránkám jednotlivců, což vede ke zvýšení produktivity a spokojenosti.

V osobním životě může porozumění typologii osobnosti významně přispět k hlubší a kvalitnější komunikaci s rodinou, přáteli a partnery. Typologie nabízí vhled do jejich motivací, potřeb a způsobů vyjadřování emocí. Toto porozumění může být klíčové pro zlepšení vztahů a řešení konfliktů.

Navíc, sebepoznání prostřednictvím typologie osobnosti může pomoci identifikovat oblasti pro osobní růst, umožňuje pracovat na slabých stránkách a využívat silné stránky k dosažení osobních cílů.

Příklad ze života

Pro názorné pochopení principu se podívejte na příklad rozhovoru dvou kolegů, kteří mají jít na pracovní jednání. Jeden je smyslový typ (S), druhý intuitivní (I).

S: Kolik je hodin? Stihneme to?
I: Ještě je čas.
S: Ptám se, kolik je?
I: Je to v pohodě.
S: (podrážděně): Co má tohle znamenat? Chci vědět, kolik je.
I: (udiveně) Vždyť ti to jasně říkám, je devět pryč.

A takto by mohl rozhovor vypadat v opačném gardu:
I: Kolik je hodin?
S: Devět hodin a tři minuty!
I: Musíme už vyrazit?
S: Je devět hodin a tři minuty!
I: Podrážděně: Ano, ale chci vědět, jestli už musíme jít.
S: (udiveně): Vždyť ti jasně říkám, že je, pozor, už devět hodin a čtyři minuty.

Smyslové typy mají sklon k preciznosti a přesnosti. Kladou jasné otázky, na které očekávají konkrétní odpovědi. Intuitivní typ vůbec nechápal, o co smyslovému vlastně jde. Pro něj lze na jednu otázku odpovědět mnoha způsoby. Pro intuitivní typy mají věci význam hlavně ve vzájemných vztazích. Výroky musejí mít smysl.

Jak zacházet s výsledky typologie

Někteří lidé mají chuť typologie rozporovat, jiní jim naopak bezmezně věřit a identifikují se s nimi. Ani jedno není optimální. Typologie není potřeba ani vyvracet ani potvrzovat. Je důležité se nad nimi upřímně zamyslet.

Sedí to na mě? Nesedí? Co si z toho mohu vzít? Aha, takto se chová introvert, když mlčí, nedělá to schválně. A toto je kolega „hnidopich“, který se vyptává na další a další detaily. Taky to není zlý úmysl a naschvál. Jak mohu využít jeho schopnost zabývat se detaily?“

Hlavním smyslem typologií je pochopit, že každý z nás má jiné vlastnosti a že jsou všechny stejně hodnotné. Typologie není jen akademická disciplína. Je to nástroj, který nám umožňuje lépe porozumět sobě i lidem kolem nás. Ať už se snažíme zlepšit komunikaci v práci, nebo hledáme cesty k osobnímu růstu, pochopení různých osobnostních typů nám může otevřít dveře k novým perspektivám a hlubšímu porozumění mezilidských vztahů.

Hledáte práci adekvátní vašemu typu osobnosti? Navštivte internetový pracovní portál jobDNES.cz