Hledáte práci? A víte, jak dlouhý je provaz, za který taháte?

Komerční sdělení | 28.08.2018

Jednou z nejužitečnějších věcí, kterou můžete při hledání nové práce udělat, je zmapovat si svou pozici na trhu práce. Zní to sice jako samozřejmost, ale většina lidí si takovou inventuru svých silných a slabých stránek neudělá.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Hledáte práci? A víte, jak dlouhý je provaz, za který taháte?

Jako lektoři se v rozvojových kurzech projektu PROKOP (Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti), který realizuje Fond dalšího vzdělávání a je financován z ESF OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, se občas setkáváme se zvláštním paradoxem. Lidé nám říkají, že znají své plusy a mínusy, že by určitě věděli, co u pracovního pohovoru odpovědět, pokud by se jich na ně někdo zeptal. Když je ale pak požádáme, aby uvedli své silné a slabé stránky, dají jich někteří dohromady jen málo, pokud vůbec. Svou roli tady určitě hraje i pocit nepatřičnosti, když máme mluvit o tom, co nám jde, nebo naopak nejde. Blok, který nám brání mluvit o sobě samém, je pochopitelný a lze s ním během kurzu i v následném poradenství dobře pracovat. Před tím vším je ale potřeba udělat jiný, velmi důležitý krok – podívat se na sebe, uvědomit si sám sebe, nalít si čistého vína.

Sebepoznávání je běh na celý život. Zároveň jsou ale životní etapy, kdy stojí za to uvědomit si sám sebe důkladněji než jindy a třeba i s tužkou v ruce. Hledání nové práce, případně blížící se pracovní pohovor, jsou pro takovou inventuru dobrou příležitostí.

Řada lidí má pocit, že jsou na pracovním trhu v nevýhodě, že toho mohou nabídnout málo, že se na pracovní místa z inzerátů nehodí. Cizojazyčně znějící názvy pracovních pozic (např. shop assistant) jim zní trochu jako z jiného světa. Mají pocit, že tahají za kratší kus provazu. Když se pak společně podíváme na charakteristiky a nároky těchto pracovních pozic z hlediska jejich osobních zkušeností, získávají najednou inzerovaná pracovní místa lidský rozměr. Lidé si na ně začnou troufat. Cítí se, že by to zvládli. Předpokladem však je poctivá osobní bilance.

V našich kurzech si k tomu bereme tužku a papír. Netlačíme však účastníky do psaní „románů“. Stačí, aby zapisovali slova, načrtli obrázky. Otázky jsou úplně jednoduché a přirozené:

Které práce děláte rádi, a jsou pro vás přirozené?
Za co vás ostatní chválí?
Který druh práce vás nejvíce baví?
Vzpomeňte si na některý ze svých pracovních úspěchů.
Které vlastnosti na vás lidé oceňují?
Při jaké práci zapomínáte na čas?

Řada lidí zjišťuje, že tahá za mnohem delší provaz, než si původně mysleli. A co vy?