Dohodáře čekají lepší podmínky, co na to firmy? Budou o ně mít ještě zájem?

20.11.2023

Novela zákoníku práce přináší řadu změn i pro takzvané dohodáře. Dočkají se řady výhod, které doposud měli jen zaměstnanci, nově třeba i nároku na dovolenou. Jenže budou pak ještě výhodní pro zaměstnavatele?
Dohodáře čekají lepší podmínky, co na to firmy? Budou o ně mít ještě zájem?

Rozsah práce se pro dohodáře nemění. V případě dohody o pracovní činnosti jde o práci v rozsahu, který v průměru nepřekračuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby, u dohody o provedení práce může zaměstnanec vykonat práci v maximálním rozsahu 300 hodin v kalendářním roce.

„Tyto formy zaměstnávání byly dosud i pro zaměstnavatele velmi lákavou alternativou, protože ve srovnání s pracovní smlouvou na zkrácený pracovní úvazek znamenaly nižší finanční i administrativní zátěž,“ říká Nikola Faltová, advokátka spolupracující s bpv Braun Partners. Dohodáři totiž neměli ze zákona nárok na dovolenou, na rozvržení pracovní doby (zaměstnavatel je mohl zaměstnávat podle svých potřeb), ani na poskytování informací o obsahu právního vztahu založeného dohodou.

To se ovšem v souvislosti s novelou zákoníku práce mění. Dohodáři nově nabývají práva obdobná jako standardní zaměstnanci a zaměstnavatelé tak musí vůči nim plnit nové povinnosti.

Kde „frčí“ zkrácené pracovní úvazky? Ověřili jsme u zaměstnavatelů

zkrácené pracovní úvazky

„Není žádných pochybností o tom, že z pohledu zaměstnavatele ztrácí tyto dohody na atraktivitě, protože se přibližují pracovnímu poměru založenému pracovní smlouvou,“ míní advokátka. Samozřejmě zaměstnanci vykonávající práci na základě dohod naopak budou posílení svých práv kvitovat.

Je otázkou, zda novela bude mít za následek, že zaměstnavatelé častěji přistoupí k uzavření pracovní smlouvy na kratší pracovní dobu namísto některé z dohod. „Nespornou výhodou dohod nadále zůstává možnost je ukončit výpovědí bez uvedení důvodu s kratší výpovědní dobou a bez nutnosti platit odstupné,“ doplňuje Nikola Faltová.

Znamená novela konec dohod?

Jen třetina firem má v plánu propustit zaměstnance, kteří pracují na základě dohod mimo pracovní poměr. Ukázal to rychlý online průzkum personální agentury Předvýběr.cz mezi stovkou stálých respondentů z řad majitelů, ředitelů a personálních šéfů firem. Na změně podmínek zaměstnavatelům nejvíce vadí zavedení placené dovolené a nutnost hlídat existenci dohod u jiných zaměstnavatelů. Naopak 44 % zaměstnavatelů míní, že i po zpřísnění pravidel pro ně budou dohodáři přínosem, zbývající pětina firem novelu nepovažuje za zásadní změnu.

Dohodáři zajišťují jen zhruba 5-10 % pracovních pozic. V řadě případů tento typ pracovního vztahu uzavírají firmy proto, že zaměstnanci o trvalý pracovní poměr ani nemají zájem.

Anketa u zaměstnavatelů: Budou pro vás dohodáři výhodní?

DPP a DPČ využíváme jen okrajově, zejména při spolupráci se studenty. Jakmile je to vhodné, přecházíme na jiný typ pracovněprávního vztahu. Jsme kreativní agentura s velmi svobodnou firemní kulturou a silným důrazem na to, aby se naši lidé měli dobře. Vítáme, že novelizace dává dohodářům silnější postavení vůči zaměstnavatelům, ale nás se rozvrh směn nebo příplatky za práci v noci netýkají.
Ondřej Tyleček, generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors

Téma dohodářů je u nás často diskutované. Jasné řešení této otázky ještě nepadlo, ale s největší pravděpodobností smlouvy na dohodu od nového roku zrušíme a budeme se snažit domluvit s těmito pracovníky na klasickém dodavatelsko-odběratelském vztahu. Jelikož u nás jde převážně o montážní a drobné servisní úkony, bude naší snahou tyto lidi přesvědčit k založení živností.
Michal Hotmar, marketingový specialista RIM

Vzhledem k tomu, že naše společnost brigádníky dohodáře využívá v omezené míře jen na vykrytí krátkých výkyvů v objemech, nepocítíme zvýšené náklady tak silně. Co se nás ale dotkne, je zvýšená administrativní náročnost při zaměstnávání dohodářů a omezení jejich flexibility kvůli úpravě plánování směn.
Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis CZ

Dohodáře si zachováme a neplánujeme v tom žádné změny. Ano, je pravdou že některé změny jsou jistou komplikací a hází další klacky pod nohy zaměstnavatelům. I přes to je pro nás stále výhodnou cestou spolupráce pro určité tipy pozic a zachováme si je i nadále.
Patrik Duda, zakladatel Naughty Harbor

Mezi našimi agenturními zaměstnanci je více než tisíc dohodářů, kteří pracují pro desítky velkých firem. Z našich rozhovorů s těmito firmami vyplývá, že počet dohodářů snižovat nebudou.
Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup

„Utažení pravidel nepatří mezi kroky, kterými by vláda podporovala trh práce. Nicméně zájemců o práci je už několik let katastrofický nedostatek, takže se firmy snaží nabírat kohokoli, kdo je ochotný pracovat,“ komentuje výsledky průzkumu František Boudný, ředitel Předvýběru.CZ.

Pro zaměstnavatele je každá změna samozřejmě prací navíc, takže je pochopitelné, že se novela setkává s nevolí z jejich strany. Podle HR odborníka Jana Klusoně jde však o nutnou změnu, která zajistí lepší práva pro všechny pracovníky napříč pracovním trhem.

Lékařů si vážíme, uklízečky přehlížíme. Žebříček nejváženějších profesí

ilustrační snímek

Zaměstnavatelům krátkodobě hraje do karet, že nová pravidla budou platná pouze pro dohody uzavřené až po nabytí účinnosti novely, tedy od října 2023. „Do konce roku tak mají prostor vyhodnotit si, jak se jim dohody u jednotlivých pracovníků vyplácejí. Můžeme předpokládat, že některým pracovníkům pak zaměstnavatelé díky těmto změnám od nového roku nabídnou zaměstnanecký úvazek,“ říká CEO Welcome to the Jungle CZ/SK Jan Klusoň a dodává, že pokud zaměstnavatel v současné chvíli obchází pravidla a s jedním pracovníkem má uzavřených více dohod, přechod na zaměstnaneckou smlouvu bude výhodný pro obě strany. Minimálně tak docílí jednodušší administrativy, která bude přínosem pro HR oddělení.

„Možná bude část firem více hledat flexibilitu na černém trhu a zaměstnávat brigádníky bez smlouvy, některé práce outsourcovat nebo více využívat agenturní zaměstnávání. Domnívám se, že po určité době remcání na sociálních sítích firmy zjistí, že se vlastně nic neděje a využívání brigádníků se tak nezmění,“ uzavírá Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

Co se mění pro dohodáře

Rozvrh pracovní doby
V případě obou typů dohod novela zákoníku práce zavádí povinnost zaměstnavatele předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu a zaměstnance s ním seznámit nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena. Mohou si však ujednat jinou (kratší či delší) lhůtu pro seznámení. Zaměstnavatel je povinen poskytnout nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zaměstnance včetně přestávek v práci na jídlo a oddech.

Nárok na dovolenou
S účinností od 1. 1. 2024 mají dohodáři nárok na dovolenou za stejných podmínek, jako je tomu u zaměstnanců v pracovním poměru. Zákoník práce pak výslovně uvádí, že výhradně pro účely dovolené se za týdenní pracovní dobu považuje u zaměstnanců pracujících na základě obou typů dohod v délce 20 hodin týdně bez ohledu na to, zda a v jakém rozsahu počtu hodin týdně byla práce v předmětné dohodě sjednána a následně zaměstnancem konána.

Nárok na příplatky
Dohodáři mají nově nárok na příplatky a další kompenzace za výkon práce ve svátek, za práci v sobotu a v neděli, za práci v noci v noci a ve ztíženém pracovním prostředí.

Nová informační povinnost zaměstnavatele
Dohodáři musí být zaměstnavatelem informováni o údajích týkajících se právního vztahu založeného dohodou nejpozději do 7 dnů po zahájení výkonu práce. Rozsah povinně poskytovaných údajů je téměř totožný s rozsahem údajů poskytovaných zaměstnancům v pracovním poměru.

Překážky v práci
Nově mají dohodáři nárok na veškeré překážky v práci, tj. mají nárok na volno např. z důvodu návštěvy lékaře, účasti na svatbě či pohřbu. Oproti zaměstnancům v pracovním poměru jim však nepřísluší náhrada odměny, samozřejmě pokud není dohodnuto či vnitřním předpisem stanoveno jinak.

Žádost o odůvodnění výpovědi
Co zůstává neměnným, je možnost flexibilnějšího ukončení dohod ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Pokud si neujednají jinak, dohodu lze bez udání důvodu vypovědět s výpovědní dobu 15 dnů. Jedna novinka se však objevuje i v případě ukončení dohody ze strany zaměstnavatele. Dohodáři mají právo na zaměstnavateli požadovat její odůvodnění,

Žádost o uzavření pracovní smlouvy
Dohodář je oprávněn písemně požádat zaměstnavatele o uzavření pracovní smlouvy, pokud byl zaměstnán u zaměstnavatele v předchozích 12 měsících v souhrnu alespoň 180 dnů. Zaměstnavatel nemusí žádosti vyhovět, vždy ale musí zdůvodnit, z jakého důvodu požadavku nevyhověl.

Zdroj: Nikola Faltová, advokátka spolupracující s bpv Braun Partners.

Hledáte práci na dohodu? Vyberte si z aktuální nabídky takových pozic na portálu jobDNES.cz