Daně 2023: Jak zdaňují důchodci, studenti nebo rodiče malých dětí

05.03.2024

Společným znakem rodičů malých dětí, důchodců a studentů je, že nemívají pravidelné příjmy, leč občas si nějakou korunu přivydělají. A kvůli tomu se jim vyplatí vyplnit růžové formuláře. Jak to funguje?
Daně 2023: Jak zdaňují důchodci, studenti nebo rodiče malých dětí

Každý takzvaný daňový poplatník si smí uplatnit daňovou slevu sám na sebe. Ta za rok 2023 činí 30 840 korun. Tuto slevu může využít celou, byť by měl příjmy třeba jen jednorázové. A protože daň z příjmu je v základní sazbě 15 procent, znamená to, že lidé mohou mít základ daně až 205 600 korun za rok, aniž by platili daň z příjmů.

Když někdo pracuje krátkodobě jako zaměstnanec, zaměstnavatel za něj uplatní poměrnou část slevy (2 570 korun měsíčně). Zbytek pak odvede jako zálohu na daň nebo jako srážkovou daň (u dohod). A právě tuto zálohu/srážku lze podáním daňového přiznání a uplatněním celé slevy na poplatníka získat zpět. Další daňová specifika se pak týkají jednotlivých skupin poplatníků:

1. Penzisté

Důchody není třeba danit, pokud nepřevýší 622 800 korun za rok. Částka odpovídá měsíční penzi 51 900 korun, takže danění důchodu se většiny penzistů netýká. Kdo má důchod vyšší, uvede v Příloze číslo 2, který přiloží k růžovému formuláři, jen to, co hranici převyšuje (ostatní příjmy podle § 10).

Analýza: Penzi nad 20 tisíc korun má už téměř 1,4 milionu důchodců

ilustrační snímek

2. Rodiče malých dětí

Když jeden z manželů nepracuje, přesněji jeho zdanitelné příjmy nejsou vyšší než 68 000 korun za rok, může si druhý z páru odečíst dalších 24 840 korun jako slevu na vyživovanou manželku či manžela. Je to častá situace u párů, kde jeden je na rodičovské dovolené. Počítají se jen měsíce, po něž manželství trvalo od prvního dne, jinak je třeba částku poměrně snížit o 2 070 korun za měsíc.

Do limitu 68 000 korun se zahrnuje nejen výdělek z podnikání či pracovních poměrů, ale i nemocenská, peněžitá podpora v mateřství (mateřská), důchody (starobní, invalidní) či podpora v nezaměstnanosti. A naopak se do něj nepočítá rodičovská, sociální dávky, ale třeba ani alimenty na děti.

Pro doložení je třeba dodat potvrzení o výplatě dávek. Zejména za období, kdy manželka po část roku pobírá peněžitou pomoc v mateřství a po část roku rodičovský příspěvek, je třeba doložit, o jaký druh příjmu jde.

Zároveň rodiče všech vyživovaných dětí mohou počítat s daňovými výhodami či dokonce s bonusem od státu. V tomto případě není podmínkou, aby byli manželé. Zvýhodnění na dítě může uplatnit v jednu dobu vždy jen jeden z rodičů. Mohou se ale během roku vystřídat. Je třeba, aby druhý rodič k daňovému přiznání přidal potvrzení od zaměstnavatele, nebo čestné prohlášení, že on sám slevu nevyužívá.

Zvýhodnění lze využít na děti do 26 let, které studují. A to i v případě, že bydlí většinu roku na koleji či v internátu. A dokonce i když toto studující dítě samo podniká, podává vlastní daňové přiznání a uplatňuje si v něm slevu na poplatníka a na studenta.

Když si totiž rodič vypočte nízkou daň (klidně i nulovou), může se stát, že zvýhodnění na dítě se překlopí do takzvaného daňového bonusu – stát mu vyplatí peníze navíc. Podmínka je jedna: rodič si musí v rámci zaměstnání či podnikání vydělat alespoň 103 800 korun za rok (platí pro rok 2023).

Až 17 300 korun (za rok 2023) si mohou odečíst rodiče za školkovné pro dítě, které chodí do školky. Pozor, nejde o peníze, které dáte třeba za obědy či kurzy keramiky, ale skutečně o platbu za pobyt v mateřské škole.

3. Studenti

Stipendia jsou od daně osvobozená. Vydělávající studenti mohou využít další slevu 335 korun za každý měsíc studia, respektive 4 020 korun, pokud studovali celý rok. Měsíce studia a ty, kdy člověk vydělával, přitom nemusí být totožné. Pokud například v květnu odmaturuje a od září pracuje, může si v daňovém přiznání kromě celé slevy na poplatníka uplatnit i 335 korun slevy za pět studijních měsíců. Musí však růžové formuláře podat sám – zaměstnavatel počítá slevy jen za měsíce, kdy je u něho člověk v pracovním poměru.

Tři cesty, jak podat daňové přiznání

1. Úplně nejjednodušší je podání prostřednictvím portálu Mojedane.cz. Je třeba se přihlásit elektronickou identitou. Klienti AirBank, Creditas, České spořitelny, ČSOB, Fio, mBank, Monety, Komerční banky, Raiffeisenbank a UniCreditbank ji mají v rámci internetbankingu.

Kdo je klientem jiné banky a bankovní identitu nemůže využít, může si stáhnout třeba aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu. Po přihlášení zvolíte sekci Elektronická podání pro Finanční správu, vyberete z nabídky správný tiskopis (daň z příjmů fyzických osob), vyplníte (nápověda u jednotlivých polí je funkční), přiložíte naskenované či ofocené přílohy, jejichž originály vám tak zůstanou doma. Odkliknete a hotovo.

Daňové přiznání za rok 2023: využijte formuláře pro internetové podání

Ilustrační snímek

2. Pokud máte jen zaměstnanecké příjmy a přivýdělky z pronájmu či takzvané ostatní příjmy (tedy nikoli přivýdělky podnikatelské), můžete odevzdat přiznání v papírové podobě. Papírové formuláře jsou k mání zdarma na finančním úřadě, nebo si je můžete vytisknout z internetu. Podnikatelé, kteří mají datovou schránku, musí podat přiznání elektronicky.

3. Lze vyplňovat i tiskopisy elektronické – zadáte jen nejnutnější údaje a výpočty se provedou automaticky – snížíte tak riziko chyb. Využít můžete třeba formuláře na webu Finanční správy. Tiskopisy vyplníte v počítači, pak je můžete vytisknout, podepsat a odevzdat finančnímu úřadu. Můžete je donést osobně do podatelny (na kopii si nechte potvrdit předání) či poslat poštou (nejlépe doporučeně).

Připadá vám daňové zatížení neúnosné? Najděte si práci s lepším platem na internetovém pracovním portálu jobDNES.cz