“Boom” jménem společenská odpovědnost firem

Komerční sdělení | 22.08.2018

Koncept společenské odpovědnosti známý také pod zkratkou CSR během posledních deseti let výrazně ukotvil svoji úlohu a je považován za jeden z nejrozšířenějších akademických konceptů v prostředí businessu vůbec. Co se pod zkratkou CSR vlastně skrývá a jak ji ve firmě vybudovat?

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

“Boom” jménem společenská odpovědnost firem

Prapůvodní stopy společensky odpovědných aktivit bychom našli již na konci 19. století v prostředí obchodních firem. V 70. letech 20. století pak začíná být definován koncept společenské odpovědnosti, který říká, že firma by si měla být vědoma vlastní odpovědnosti, kterou nese za vlivy na společnost a životní prostředí. V této době, byla CSR ještě některými odborníky považována za špatný vtip, kdy například názory předního ekonoma Miltona Friedmana byly zcela v rozporu s CSR, protože tvrdil, že firma by se měla soustředit pouze na generování zisku. V dnešní době se povědomí o aktivitách a strategiích společenské odpovědnosti firem stále zvyšuje. To je připisováno hlavně především vlivu globalizace a s ní spojené rostoucí možnosti okamžité komunikace.

Být společensky odpovědnou firmou je trendy, protože to posiluje důvěryhodnost a zlepšuje celkové vnímání image firmy. Obecně platí, že by firma měla vybudovat svoji strategii společenské odpovědnosti na základě očekávání stakeholderů. Stakeholdeři jsou osoby, které jsou nějakým způsobem zapojené do rozhodování nebo do aktivit firmy z pozice zákazníků, zaměstnanců, investorů nebo dodavatelů. Stakeholdeři ale mohou být i subjekty, které přímo neovlivňují fungování firmy, jako jsou neziskové organizace či obchodní asociace. CSR programy by pak měly vždy propojovat hodnoty, normy a vize firmy, které jsou vymezeny vůči skupinám stakeholderům a například problémům se kterými se potýkají.

Není překvapením, že propracované a komplexní strategie společenské odpovědnosti jsou výsadou nadnárodních firem, které obvykle mají samostatná oddělení, která se věnují pouze agendě CSR. V Česku mohou být příkladem Vodafone a program “Udržitelné podnikání”, Pilsner Urquell s odpovědnou reklamou o propagaci alkoholu nebo podporou podnikání v regionech či Microsoft, který ve spolupráci s neziskovou organizací Czechitas každý rok organizuje “Akademii programování” s cílem odbourávání genderových stereotypů v oboru informačních technologií.

Pokud jsou Vaše personální možnosti omezené nebo v rozpočtu firmy nedisponujete částkou, kterou byste mohli darovat k charitativním účelům, tak pro Vás může být zajímavým řešením iniciovat společenskou odpovědnost prostřednictvím projektu “Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti”, který realizuje Fond dalšího vzdělávání. Zapojením do projektu můžete podpořit praktické vzdělávání rizikových osob trhu práce a to tak, že konkrétní osobě umožníte docházet do prostředí Vaší firmy a během několika měsíců ji zaučíte na dané pracovní pozici. Můžete tak pomoci například osobám, které jsou evidované na Úřadu práce ČR jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání, rodičům na/po mateřské a rodičovské dovolené, osobám s nízkou kvalifikací, lidem starším 50 let nebo lidem se zdravotním postižením. Jestli mezi hodnoty Vaší firmy nebo podnikání patří předávání zkušeností a máte chuť pomáhat, neváhejte se podívat na další informace o tomto projektu na www.vzdelavanipraxi.cz.