Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (55)

Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy správního úřadu s celostátní působností Koordinace národní implementace výsledků evropských přehodnocení léčivých látek (pediatrického worksharingu, doporučení PRAC ke zhodnoceným signálům) Evidence vyhodnocení rizika…

Hlavní náplní práce je zadávání farmakovigilančních dat (data z hlášení nežádoucích účinků po užití léků) do databáze a komunikace s hlásiteli (pacienty, lékaři a farmaceuty).

přijme nové kolegy pro zajištění provozu informační linky Tiskového a informačního oddělení. Spolupráce je vhodná zejména pro studenty vyšších ročníků VŠ – odborné zaměření vzdělání farmacie/všeobecné lékařství/zdravotnictví nebo rodiče na rodičovské dovolené.

Mzda: 220 - 220 Kč / hodinu

Pro našeho klienta, Úřad městské části Prahy 10, hledáme vhodného kandidáta na pozici Referent odboru dopravy – dopravní přestupky (ideálně s právním vzděláním). Náplň práce: Zajišťování výkonu přestupkové agendy na úseku dopravně správních agend Provádění úkonů v řízení o přestupcích dle zákona…

Pro našeho klienta, veřejnou organizaci, zajišťující profesionální služby v oblasti správy bytového a nebytového fondu různého vlastnictví, hledáme vhodné kandidáty na pozici Technik - životní prostředí, správa majetku. Náplň práce: Zajištění údržby veřejných prostranství (zeleň, sekání trávy,…

Mzda: 30 000 - 45 000 Kč / měsíc

Laborant/ka Oddělení biologických metod

(Šrobárova 48, Praha 10, 100 41)

Kontrola kvality laboratorních metod a jejich validace v souladu s příručkou kvality laboratoře Provádění náročných laboratorních prací za použití více speciálních přístrojů s různým programovým vybavením včetně pokročilé diagnostiky závad a jejich odstraňování v rozsahu doporučeném výrobcem a…

Administrativní pracovník/pracovnice v Oddělení vigilance

(Benešovská 2538/40, Praha 10, 101 00)

Podílení se na výkonu specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti správního úřadu s celostátní působností Komplexní zabezpečování převzetí a evidenci korespondence předané podatelnou, sekretariátem ředitele, ostatními odbornými útvary, e-mailem, DS a na základě…

Administrativa spojená s podáváním výzev k dostupnosti léčiv Vyhodnocování údajů o dostupnosti Vkládání údajů/výstupů do databází, zadávání dat ve spisové službě Athena Odpovídání na dotazy tazatelům

Mzda: 180 - 180 Kč / hodinu

Podílení se na tvorbě koncepce a celostátní koordinaci inspekční činnosti a dozoru nad vysoce specializovanými provozy v oblasti lidských tkání, buněk a tkáňového zařízení včetně mezinárodně organizovaných kontrol Pořizování protokolů z kontrol Účast na kontrolách vedených jiným inspektorem …

Činnosti spojené s posuzováním úplnosti registrační dokumentace předkládané s žádostmi o registraci léčivých přípravků evropskými i národními procedurami, posuzování právního základu žádostí a referenčních léčivých přípravků Činnosti spojené s posuzováním úplnosti registrační dokumentace…

Pro našeho klienta, společnost specializující se na grantové poradenství, hledáme vhodné kandidáty na pozici Zpracovatel projektových žádostí – programové období EU 2021–2027. Náplň práce: Tvorba dotačních žádostí o finanční podporu z fondů EU v rámci tzv. investičních projektů Zejména…

Odborné zabezpečení vedení účetnictví MČ v rámci ustanovení zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. Platová třída: 10 Více informací na: https://www.praha-libus.cz/volna-mista E-mail: ekonom@praha-libus.cz Výběrové řízení je prodlouženo do 20.5.2024.

Odborné zabezpečení činnosti na úseku majetku v rámci ustanovení zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. Platová třída: 10 Více informací na: https://www.praha-libus.cz/volna-mista E-mail: ekonom@praha-libus.cz Výběrové řízení je prodlouženo do 20.5.2024.

Odborné řízení a zabezpečení činnosti Centra volnočasových aktivit  MČPraha-Libuš v rámci ustanovení zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. Platová třída: 10                                                                                                                           Více…

Odborné zabezpečení činnosti na úseku energetické koncepce MČ v rámci ustanovení zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. Platová třída: 10 Více informací na: https://www.praha-libus.cz/volna-mista E-mail: ekonom@praha-libus.cz Výběrové řízení je prodlouženo do 20.5.2024.

Podílení se na tvorbě koncepce dozoru v oblasti distribuce léčivých přípravků, provádění inspekcí, cenovou regulací léčivých přípravků u distributorů léčiv, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků Provádění dohledu nad dodržováním předpisů pro činnosti distributorů…

Inspektor/ka – oblast vigilance zdravotnických prostředků

(Benešovská 2538/40, Praha 10, 100 41)

Podílení se na tvorbě koncepce a celostátní koordinaci oblasti zdravotnických prostředků, inspekční činnosti a dozoru nad zdravotnickými prostředky Zabezpečení celé přidělené agendy monitorování šetření závažných nežádoucích příhod (dále ZNP) a vlastního šetření ZNP zdravotnických prostředků …

Referent přestupků

(U Průhonu 38, Praha 7, 17000)

Zajišťování výkonu přestupkové agendy na úseku dopravně správních agend v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Podílení se na výkonu specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti správního úřadu s celostátní působností Support žadatelů a uživatelů systému E-recept včetně zodpovídání dotazů a vyřizování požadavků obdržených na bezplatnou telefonní linku E-receptu či informační e…

Pro našeho klienta, Městský úřad Prahy 11, hledáme vhodné kandidáty na pozici Ekonom/ka pro Odbor správy majetku. Náplň práce: Výkon činností spojených s funkcí správce finančních prostředků rozpočtu a vedlejší hospodářské činnosti Odboru správy majetku Kontrola dodržování hospodárnosti a…

Mzda: 30 000 - 50 000 Kč / měsíc

1 2 3

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů