Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (118)

Vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb - Odbor majetku

(U Průhonu 1338/38, Praha 7, 17000)

Zpracovává dlouhodobý plán oprav a investic do nemovitého majetku MČ Praha 7. Připravuje investiční záměry a opravy bytů, bytových domů a pronajímaných samostatně stojících objektů i jejich částí. Podílí se na přípravě rozpočtu MČ investičních akcí a plánu oprav realizovaných OMA,…

Kontrolor specialista, odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - kontrolor specialista v Oddělení kontroly, v Odboru řízení…

Kontrolor specialista, Praha

Profil firmy: Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií (http://www.crr.czhledá pracovníka do Oddělení kontroly v Praze na služební místo obsazované dle § 178 zákona…

Interní auditor/ka a kontrolor/ka

(Nám. Míru 20/600, Praha 2, 12039)

Komplexní zajišťování činnosti vnitřního auditu ve smyslu zákona o finanční kontrole. Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, zařazení v platové třídě 11, 3-měsíční zkušební dobu  benefity, pravidelná školení. Velmi dobré finanční ohodnocení. Přihlášku a podrobnosti k výběrovému řízení najdete…

Kontrolor specialista, odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - kontrolor specialista v Oddělení kontroly, v Odboru řízení…

Kontrolor specialista, Praha

Profil firmy: Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií (http://www.crr.czhledá pracovníka do Oddělení kontroly v Praze na služební místo obsazované dle § 178 zákona…

Účetní obce

(Horní Malá Úpa 100, Malá Úpa, 54227)

Standardní účetní agenda obce, rozpočet + hospodářská činnost (infocentrum). Způsob spolupráce dle domluvy (externě na fakturu s dojížděním 1x týdně nebo pracovní poměr s možností vzdálené práce z domova 0,5 – 0,75 úvazku).  Nástup od 1.3. 2021 nebo dle domluvy

Mzda: 25 000 Kč

Samostatný referent/ka odboru kancelář starosty

(Libušská 35, Praha, 14200)

- spisová služba  - registr smluv,                                                                            - administrativní práce - agenda volených orgánů                                                                      - platová třída: 8                                                 …

Různé odborné pozice v oblasti dopravy

(Wilsonova 300, Praha, 11000)

ředitel sekce provozně-technické vedoucí oddělení pevných elektrických zařízení vedoucí oddělení železničních vozidel odborný rada oddělení mhd, interoperability a ECM odborný rada oddělení železničních celostátních a regionálních drah

Kontrolor specialista, odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - kontrolor specialista v Oddělení kontroly, v Odboru řízení…

Kontrolor specialista, Praha

Profil firmy: Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií (http://www.crr.czhledá pracovníka do Oddělení kontroly v Praze na služební místo obsazované dle § 178 zákona…

Referent stavebního oddělení

(nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, 17000)

Aplikace postupů podle stavebního zákona v rozsahu agendy obecného stavebního úřadu. Zejména se jedná o vydávání stavebních povolení, souhlasů s ohlášeným záměrem, souhlasů se změnou v užívání stavby, povolení stavby ve společném řízení, povolení změny stavby, kolaudačních souhlasů nebo rozhodnutí.

Vedoucí zahradník / zahradnice

(Území městského obvodu, Pardubice, 53002)

Podrobné informace o podmínkách výběrového řízení včetně náležitostí přihlášky a lhůty pro její podání jsou uvedeny https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-i-stred-1/radnice/volna-mista/ na úřední desce úřadu u tajemnice úřadu Ing. Gabriely Křížkové, tel.: 466 046…

Samostatný referent/ka odboru správního a školství

(Libušská 35, Praha, 14200)

- evidence obyvatel - zajištění voleb - ověřování listin a podpisů služba Czech Point                    - platová třída: 10 Více informací na: www.prahalibus.cz E-mail: tajemnik@praha-libus.cz

Pracovník/pracovnice oddělení ochrany životního prostředí v odboru životního…

(Nám. Míru 20/600, Praha 2, 12039)

Městská část Praha 2 vyhlašuje výběrové řízení na volnou pozici pracovník/ce  oddělení ochrany životního prostředí v odboru životního  prostředí. Podrobnosti o volné pracovní pozici a přihláška k výběrovému řízení jsou zveřejněny na úřední desce Úřadu městské části Praha 2 a na www.praha2.cz -…

Referent Oddělení účetnictví a evidence majetku, Odbor ekonomický

(Husinecká 1024/11a, Praha 3, 13000)

spolupráce při stanovení metodiky účetnictví, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsazovaného vymezení, spolupráce při zpracování analýz, návrhů a projektů v dílčích oblastech pro potřeby celého Státního pozemkového úřadu, podílení se na pravidelných kontrolách…

Vedoucí oddělení pevných elektrických zařízení

(Wilsonova 300, Praha, 11000)

* Ověřování typové způsobilosti určených technických zařízení elektrických. * Posuzování a schvalování technických podmínek a technické dokumentace nových vozidel po stránce elektrické  části, schvalování elektrických částí jednotlivých typů drážních vozidel. * Posuzování výsledků technických…

Investiční referent/ka Odboru správy majetku

(Slaný)

Pro našeho klienta, město ve Středočeském kraji, hledáme vhodného kandidáta na pozici Investiční referent/ka Odboru správy majetku. Náplň práce: zajišťování a realizace investičních stavebních akcí města a správy majetku zajišťování správy a údržby svěřených objektů a zařízení města zajišťování…

Specialista přípravy a realizace dopravních nebo pozemních staveb

(Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 72930)

Příprava a realizace investičních akcí menšího rozsahu nebo částí velkých investičních akcí dopravních a/nebo pozemních staveb, zajištění odstranění nedostatků v průběhu realizace a po dokončení, koordinace dodavatelů, účast na kontrolních dnech v rámci přípravy a realizace investic a přebírání…

Mzda: 19 730 - 28 920 Kč / měsíc

Specialista přípravy a realizace investic dopravních/pozemních staveb

(Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 72930)

Komplexní příprava a realizace stavebních investičních akcí, dozorování průběhu realizace dopravních a/ nebo pozemních staveb, zajištění odstranění nedostatků v průběhu realizace a po dokončení, koordinace dodavatelů, účast na kontrolních dnech v rámci přípravy a realizace investic a přebírání…

Mzda: 22 980 - 33 790 Kč / měsíc

1 2 3 4 5 6
JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů