Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (160)

Manažer projektu - odd. realizace - rada nebo odborný rada, Jihlava

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada nebo odborný rada - manažer projektu v Oddělení realizace pro Kraj…

Manažer projektu - odd. hodnocení - rada nebo odborný rada, Jihlava

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada nebo odborný rada - manažer projektu v Oddělení hodnocení a kontroly…

Samostatný referent/ka odboru správního a školství

(Libušská 35, Praha, 14200)

Koordinace výkonu územní školské správy,                                                                 koordinace a realizace projektů, vytváření podmínek pro integrace cizinců, platová třída: 10.                                                                                                 …

Odborný/á referent/ka na vodoprávním úseku odboru výstavby a územního rozhodování

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

činnost na úseku vodoprávního úřadu v rozsahu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích činnosti speciálního stavebního úřadu a vodoprávního úřadu na úseku vodních děl, v rozsahu svěřeném Statutem hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů

Referent oddělení silničního správního úřadu

(nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, 17000)

Správní řízení, kontrolní činnost, kontakt s klienty

Manažer projektu - odd. realizace - rada nebo odborný rada, Jihlava

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada nebo odborný rada - manažer projektu v Oddělení realizace pro Kraj…

Manažer projektu - odd. hodnocení - rada nebo odborný rada, Jihlava

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada nebo odborný rada - manažer projektu v Oddělení hodnocení a kontroly…

Manažer projektu - odd. realizace - rada nebo odborný rada, Jihlava

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada nebo odborný rada - manažer projektu v Oddělení realizace pro Kraj…

Manažer projektu - odd. hodnocení - rada nebo odborný rada, Jihlava

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada nebo odborný rada - manažer projektu v Oddělení hodnocení a kontroly…

Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel odboru občansko správního

(Havlíčkovo náměstí 700, Praha, 13000)

- v platové třídě 10 (v rozmezí od 19 760,--Kč až 29 740,--Kč podle započitatelné praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; s příplatkem za vedení dle ustanovení § 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; s možností…

Vedoucí oddělení služeb veřejnosti odboru organizačního

(Havlíčkovo náměstí 700, Praha, 13000)

- v platové třídě 9 (v rozmezí od 19 730,--Kč až 28 920,--Kč podle započitatelné praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; s příplatkem za vedení dle ustanovení § 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; a možností…

Rada / Odborný rada

(Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vinohrady, 121 06)

bakalářský nebo magisterský studijní program technického, dopravního nebo právního zaměření

Referent/referentka oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel odboru občansko…

(Havlíčkovo náměstí 700, Praha, 13000)

- v platové třídě 9 (v rozmezí od 19 730,--Kč až 28 920,--Kč podle započitatelné praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; s možností postupného přiznání osobního příplatku dle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb.,…

Pracovník/ce humanitního odboru - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Městská část Praha 2 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení  pracovního místa pracovník/ce humanitního odboru, oddělení sociálně právní ochrany dětí. Veškeré požadavky pro výkon funkce sociálního pracovníka/ce a k výběrovému řízení, včetně přihlášky, jsou zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha 2 a…

Pracovník/ce oddělení kultury v odboru kancelář starostky, kultury a krizového řízení

Městská část Praha 2 vyhlašuje výběrové řízení na volnou pracovní pozici pracovník/ce oddělení kultury v kanceláři starostky, kultuy a krizového řízení. Celé znění výběrového řízení je zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 2 a na webových stránkách www.praha2.cz v rubrice volná místa. Přihlášku s…

Referent/referentka oddělení účetnictví odboru ekonomického

(Havlíčkovo náměstí 700, Praha, 13000)

- v platové třídě 9, (tarifní plat v rozmezí od 17 730,--Kč až 28 920,--Kč podle započitatelné praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; s možností postupného přiznání osobního příplatku dle ustanovení § 131 zákona č. 262…

Koordinátor/ka komunitního plánování a referent/ka NSZM a MA21

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

vykonává funkci koordinátora Národní sítě Zdravých měst a MA21 zpracovává analýzu národních a evropských dokumentů pro čerpání dotací podílí se na zpracování žádostí o dotace z vnějších zdrojů, jejich administraci a udržitelnosti realizuje přípravu nebo organizační zajišťování projektů zájmového…

Odborný/á referent/ka - sociálně-právní ochrana dětí

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

  zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku sociálně-právní ochrany dětí návrhy a okamžitá opatření na úseku sociálně-právní ochrany dětí zastupování nezletilých jako kolizní opatrovník provádění dohledu nad nezletilými ochrana dětí před škodlivými vlivy, které ohrožují jejich…

Referent(ka) stavebního úřadu

(Klecany)

Pro našeho klienta, město ve Středočeském kraji, hledáme vhodné kandidáty na pozici Referent/ka stavebního úřadu. Náplň práce: Projednávání žádostí o územní souhlasy Vedení jednotlivých řízení na úseku stavebního řádu Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zřízení a udržovacích prací …

Referent OST

(Boloňská 478, Praha, 10900)

Bližší informace k výše uvedené pracovní pozici a postup jak se přihlásit do výběrového řízení je uveden na našich web stránkách www.praha15.cz v sekci „volná místa“.

1 2 3 4 5 6 7 8
JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů