Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (307)

Projektový manažer

(Náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 12000)

Koordinace realizovaných projektů podniku v souladu s pravidly programů zaměřených na investice v oblasti OP IROP, OP ŽP, Interreg … Koordinace přípravných a realizačních prací na projektovém záměru a dále pak na vlastní realizaci Uplatnění tvůrčího potenciálu při tvorbě obsahové náplně projektů …

Administrátor veřejných zakázek

(Brno, 61600)

administrace a zadávání veřejných zakázek v zadávacích řízeních podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek administrace zakázek malého rozsahu zabezpečení povinností vyplývajících ze zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv spolupráce při přípravě smluvní dokumentace k veřejným…

Investiční referent na úsek výstavby dálnic

(Brno)

Pracoviště-lokalita Brno, Šumavská ul.   Náplň práce Podílí se na přípravě investičních a neinvestičních akcí zajišťovaných úsekem výstavby dálnic Navrhuje postup přípravy přidělených staveb Koordinuje a usměrňuje přípravu přidělených staveb Zajišťuje věcnou kontrolu plnění na základě…

Investiční referent v odd. technické přípravy Morava

(Brno)

  Pracoviště-lokalita Brno, Šumavská ul.   Náplň práce Koordinace přípravy dálničních a silničních staveb na Moravě Spolupráce při vedení projektů ve fázi studií, záměru projektů a DÚR, kontrola dokumentací z hlediska koncepce, silničního řešení, uplatňování pohledů BESIP Vypracování…

Technický pracovník do odd. správy silnic

(Praha 10)

Pracoviště-lokalita Praha 10 - Záběhlice   Náplň práce Podílení se na tvorbě závazných pracovních postupů Zajištění hospodaření s energiemi v rámci organizace Jednání s energetickými společnostmi Zpracování podkladů pro centrální nákup energií Sledování a kontrola dodržování technologických…

Hlavní inženýr přípravy/realizace

(Na Pankráci 56, Praha 4, 140 00)

Pracoviště-lokalita Praha, Pankrác   Náplň práce Koordinace činnosti všech účastníků při přípravě a realizaci stavby Koordinace majetkoprávní přípravy, přípravy projektové dokumentace staveb Projednávání projektové dokumentace a ostatních dokladů stavby s orgány státní správy, samosprávy a…

Senior Researcher - Embassy of the Republic of Korea

(Slavíčkova 213/5, Praha 6, 16000)

Position of the Senior Researcher requires a deep and sound knowledge of Czech domestic politics in wide range including international relations, economy, society. Senior Researcher is obliged to prepare regular expert reports and other supportive documents on particular topics for diplomatic…

Finanční účetní - odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - finanční účetní v Oddělení účetnictví a majetku v Odboru…

Manažer podpory administrace - vrchní referent nebo rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent nebo rada - manažer podpory administrace v Odboru Evropské…

Inspektor v oddělení kontroly, Liberec

Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro…

Specialista informačních a komunikačních technologií - odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na dvě služební místa odborný rada - specialista informačních a komunikačních technologií, v…

Specialista na administraci veřejných zakázek - odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - specialista na administraci veřejných zakázek v Oddělení…

Manažer projektu - odd. hodnocení - odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - manažer projektuv Oddělení hodnocení pro Středočeský kraj, v…

Specialista monitoringu - odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na dvě služební místa odborný rada - specialista monitoringu v Oddělení monitoringu, v Odboru…

Manažer projektového řízení - odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na dvě služební místa odborný rada - manažer projektového řízení v Oddělení financování a…

Manažer projektu - odd. realizace OSS - odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na tři služební místa odborný rada - manažer projektu v Oddělení realizace projektů OSS, v…

Manažer projektu - odd. realizace - odborný rada, Ústí nad Labem

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - manažer projektu v Oddělení realizace pro Ústecký kraj, v…

Vrchní rada / vedoucí Oddělení závislé činnosti

(Lazarská 15/7, Praha 1, 11000)

rozhoduje a jedná ve všech věcech, které přísluší vedoucímu oddělení dle organizačního řádu FS, metodicky řídí a koordinuje výkon orgánů Finanční správy České republiky v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to ve vazbě na zákon o daních z příjmů a daňový řád zabývá se…

Mzda: 33 000 - 49 600 Kč

Ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním - Ministerstvo pro místní…

(Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 11015)

výkon funkce nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 184…

Vrchní referent(ka)/rada Oddělení kontrolního V

(Drahobejlova 945/48, Praha, 11121)

Služba zahrnuje zejména: - kontrolu více druhů daní se zaměřením na DPH, - daňovou evidenci, - účetnictví.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 16

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání