Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (231)

Inspektor v oddělení kontroly, Plzeň

Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro…

Manažer podpory administrace, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada - manažer podpory administrace v Oddělení podpory administrace v oboru služby 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.…

Manažer projektu - odd. hodnocení OSS - odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - manažer projektu v Oddělení hodnocení projektů OSS, v Odboru…

Odborná podpora rozpočtu, DPČ, Hradec Králové

Profil firmy: Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií, Nositel certifikátu ISO ČSN EN 9001:2016 (http://www.crr.cz) hledá pracovníka na dohodu o pracovní činnosti na…

Odborný rada v Oddělení daňového procesu

(Velká hradební 61/39, Ústí nad Labem-město, 400 21)

Služba zahrnuje zejména: Zastupování FÚ v soudních řízeních - právník v Oddělení daňového procesu. Vedení adhezních řízení, práci s občanským zákoníkem. Metodické řízení a usměrňování výkonu daňového řízení na řídící úrovni finančního úřadu v celém rozsahu daňového řádu. Řešení komplikovaných…

Mzda: 35 000 - 45 000 Kč

Vedoucí odboru

bakalářský nebo magisterský studijní program technického, dopravního nebo právního zaměření (dle oznámení jednotlivého výběrového řízení)

Odborný rada

bakalářský nebo magisterský studijní program technického, dopravního nebo právního zaměření (dle oznámení jednotlivého výběrového řízení)

Samostatný referent/ka odboru ekonomického

(Libušská 35, Praha, 14200)

účetní a správa místních poplatků Více informací na: www.praha-libus.cz E-mail: tajemnik@praha-libus.cz

Projektový manažer/ka oddělení dotací

(Brno)

Pro našeho klienta, přední technicko – poradenskou společnost v oblasti komplexní přípravy investičních akcí, hledáme zajímavého kandidáta na pozici Projektový manažer/ka oddělení dotací. Náplň práce: Příprava, administrace a monitorování projektů financovaných ze strukturálních fondů EU …

Právník

(Hradec Králové)

Pro našeho klienta, státní příspěvkovou organizaci zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, jejíž základní činností je správa, údržba a oprava dálnic a silnic, hledáme vhodné kandidáty na pozici Právník. Náplň práce: Zastupování organizace v soudních a správních řízeních Příprava a posuzování návrhů…

Referent/ka výstavby a údržby Odboru správy majetku

(Slaný)

Pro našeho klienta, město ve Středočeském kraji, hledáme vhodného kandidáta na pozici Referent/ka výstavby a údržby Odboru správy majetku. Náplň práce: zajišťování a realizace stavebních investic a údržby majetku města Požadujeme: státní občan ČR, popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na…

230043 vrchní referent / rada v oddělení kontroly zvláštních činností

(Hálkova 2790/14, Plzeň, 305 72)

Služba zahrnuje zejména: komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní, vypracovávání výkladů, stanovisek, postupů a metodických pokynů k aplikaci právních předpisů v rámci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, provádění kontroly použití prostředků…

Mzda: 28 000 Kč / měsíc

Vedoucí úseku výstavby, Liberec

(Liberec)

Pracoviště – lokalita Správa Liberec   Náplň práce Podílení se na vypracování programu silniční sítě regionu v souladu s koncepcí rozvoje celostátní silniční sítě Zpracování základní koncepce rozvoje a výstavby silniční sítě regionu Koordinace změn a úprav plánu akcí spolufinancovaných z…

Investiční referent v odd. realizace staveb

(Praha 4, 140 00)

Pracoviště-lokalita Praha 4  - Kačerov   Náplň práce Kontrola realizace stavebních prací a financování u dopravně inženýrských staveb v návaznosti na změny během výstavby, Kontrola oprávněnosti změn staveb v rámci realizace dopravně inženýrských staveb dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č…

Vedoucí střediska Správy a údržby dálnic, Chrlice

(Brno - Chrlice)

Pracoviště-lokalita Brno – Chrlice Rebešovická ul.   Náplň práce Organizuje činnost střediska, koordinuje činnosti v souladu s pokyny nadřízených, provádí koordinaci výkonu údržby a oprav na svěřeném úseku dálnic Řídí činnost SSÚD prostřednictvím podřízených technických pracovníků Zajišťuje…

Manažer podpory administrace, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada - manažer podpory administrace v Oddělení podpory administrace v oboru služby 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.…

Manažer projektu - odd. hodnocení OSS - odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - manažer projektu v Oddělení hodnocení projektů OSS, v Odboru…

Inspektor v oddělení kontroly, Plzeň

Ústřední ředitel Státní energetické inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora v oddělení kontroly územního inspektorátu pro…

Odborná podpora rozpočtu, DPČ, Hradec Králové

Profil firmy: Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR), státní příspěvková organizace se sídlem v Praze, zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované Evropskou unií, Nositel certifikátu ISO ČSN EN 9001:2016 (http://www.crr.cz) hledá pracovníka na dohodu o pracovní činnosti na…

Vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním V

(1. máje 97, Liberec, 460 02)

Služba zahrnuje zejména:  - Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech. - Provádění postupů při správě daní podle daňového řádu, tj. vyhledávací činnosti, místní    šetření, daňové kontroly, postupy k odstranění pochybností, kontroly účetnictví,    se zaměřením na daň z přidané…

Mzda: 19 760 - 29 740 Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů