Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (12)

Vedoucí oddělení ekonomiky v sociální oblasti

(Zborovská 81, Praha, 150 21)

Koordinace a usměrňování stěžejních oborů samostatné působnosti kraje, zejména finanční a rozpočtové politiky v sociální oblasti, včetně metodické a kontrolní činnosti. Sestavování návrhu rozpočtu kapitoly Odboru sociálních věcí, včetně návrhů rozpočtů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem…

Odborný referent pro oblast veřejných zakázek

(Zborovská 81, Praha, 150 21)

Komplexní administrace veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kompletní administrace veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj či jeho příspěvková organizace, zpracování materiálů v oblasti veřejných zakázek předkládaných…

Vedoucí oddělení strategického rozvoje a podpory eGOV

(Zborovská 81, Praha, 150 21)

Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, síťového prostředí, případně s dodavateli Definice vazeb mezi…

Projektový manažer digitalizačních projektů

(Zborovská 81, Praha, 150 21)

Komplexní koordinace realizace digitalizačních krajských projektů. Řízení přípravy, průběhu a ukončení vybraných IT projektů, včetně vypracování projektového záměru, formulace cíle projektu, rozsahu a struktury rozsahu práce projektu. Příprava projektu po stránce formální, technické a…

Mzda: 50 000 - 63 000 Kč / měsíc

Systémový analytik digitalizace

(Zborovská 81, Praha, 150 21)

Analýza nově vznikajících i stávajících aplikací. Tvorba a aktualizace analytické dokumentace. Analýza potřeb zaměstnanců a zaměstnavatele. Příprava testovacích scénářů, spolupráce na testování. Spolupráce s dodavatelskými týmy ve všech fázích procesu vývoje aplikací. Účast na implementaci…

Mzda: 50 000 - 63 000 Kč / měsíc

Odborný referent pro oblast veřejných zakázek

(Zborovská 81, Praha 5, 150 21)

Komplexní administrace veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kompletní administrace veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj či jeho příspěvková organizace, zpracování materiálů v oblasti veřejných zakázek předkládaných…

Architekt IT

(Zborovská 81, Praha, 150 21)

Zajišťování systémové práce spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb, například definování modelů a výstupů, analýza systémových požadavků (funkcí a schopností, uživatelských a bezpečnostních…

Analytik informačních a komunikačních technologií

(Zborovská 81, Praha, 150 21)

Systémové analýzy složitých procesů a požadavků uživatelů, analýzy a projektování řešení bází dat, ochrany a údržby dat. Zajišťování realizace prováděcích projektů zpracování dat. Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví  § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních…

Projektový manažer - senior analytik pro strategické dokumenty

(Zborovská 81, Praha, 150 21)

Charakteristika vykonávané práce: zajištění koordinace a metodického vedení všech strategií Středočeského kraje, koncepcí rozvoje a akčních plánů včetně kontroly jejich souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje a nadřazenými strategiemi, zejména strategiemi ČR a EU.  

Ředitel/ka Českého muzea stříbra, příspěvkové organizace

(Barborská 28, Kutná Hora, 284 01)

Organizace a řízení Českého muzea stříbra, příspěvkové organizace (dále jen „muzeum“), plnění povinností vyplývajících ze zákoníku práce, zodpovědnost za správu a hospodaření se svěřeným majetkem, komunikace se zřizovatelem, zajišťování činností dle zřizovací listiny, iniciativní přístup k dalšímu…

Mzda: 50 000 - 60 000 Kč / měsíc

Projektový a finanční manažer (cestovní ruch)

(Zborovská 81, Praha, 150 21)

Průběžné vyhodnocování požadavků zainteresovaných stran, kraje, zřizovaných příspěvkových organizací kraje v návaznosti na dotační možnosti pomoci nebo podpory a zpracovávání jejich přehledů Zajišťování komplexního zpracovávání projektů pomoci nebo podpory v souladu se stanovenými pravidly …

Ekonom

(Zborovská 81, Praha, 150 21)

Samostatné vykonávání agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím nebo organizačním složkám státu nebo územního samosprávného celku Navrhování veřejnoprávních smluv včetně navrhování jejich změn, výpovědí a zrušení Koordinační, metodické a jiné systémové specializované…

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů