Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (15)

Specialista/-ka informační linky Eurofon (nok) - Ministerstvo pro místní rozvoj

(Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 11015)

Posláním Oddělení publicity EU je informovat o problematice evropských fondů potenciální žadatele a příjemce, média, širokou i odbornou veřejnost. Připravujeme komunikační kampaně, realizujeme konference a odborná setkání. Tvoříme informační portál www.dotaceEU.cz, rozvíjíme webové stránky…

Vedoucí oddělení komunikace EU fondů - Ministerstvo pro místní rozvoj

(Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 11015)

vedení a řízení 6 zaměstnanců oddělení, příprava a realizace komunikační strategie a komunikačních plánů v oblasti Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na národní úrovni, rozvoj stávajících a příprava nových komunikačních aktivit oddělení jako jsou masmediální kampaně, digitální…

Vrchní ministerský rada – Projektový manager/ka – Garant/ka IROP - Ministerstvo pro…

(Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 11015)

garant specifického cíle 2.5 Integrovaného regionálního operačního programu, koordinace, řízení, kontrola a metodické vedení specifického cíle 2.5 IROP, který je zaměřen na snížení energetické náročnosti bytových domů prostřednictvím podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, koordinace a…

Ministerský rada– rozpočtář/ka- metodik/čka - Ministerstvo pro místní rozvoj

(Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 11015)

tvorba koncepce financování resortu nebo mimorozpočtového financování v působnosti ministerstva tvorba metodických pokynů pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem zpracování připomínkových řízení a stanovisek MMR k materiálům týkajících se…

METODIK/ČKA přípravy programového období 2021+ - Ministerstvo pro místní rozvoj

(Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 11015)

aktivní využití cizího jazyka při komunikaci se zástupci EK a jinými členskými státy, spolupráce na nastavování využití EU fondů v České republice po roce 2021, práce s evropskou a českou legislativou týkající se EU fondů, spolupráce na koordinaci resortů, především v oblasti finančních nástrojů…

KONTROLOR/KA v odb. řízení operačních programů (IROP) - Ministerstvo pro místní…

(Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 11015)

provádění administrativních ověření a veřejnosprávních kontrol subjektů zapojených do implementace IROP (zprostředkující subjekty, příjemci) v pozici člena i vedoucího kontrolních skupin, členství v přezkumných komisích IROP, zpracování podkladů pro vyřízení námitek

Odborný/-á referent/ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP…

(Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 11015)

administrace výzev vydávání řídících dokumentů a jejich kontrola administrace žádostí o platby činnosti spojené s proplácením dotací v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu technická pomoc 2014+ příprava podkladů pro refundaci a certifikaci prostředků EU …

Referent zákaznické podpory A objednávek

- řešení zákaznických požadavků (emaily, telefony) - zpracování objednávek v systému SAP - koordinace logistiky, vystavení dobropisů, řešení reklamací - správa kontaktů v databázi - podpora obchodníků a techniků    

Regulatory affairs specialist - 1/2 úvazek (farmaceutická společnost)

• Zodpovědnost za registrační procesy - zajištění včasné přípravy, podávání a příslušné sledování nových žádostí o registraci • Administrace registrovaných přípravků, komunikace se SÚKL • Překlady odborné dokumentace k registracím • Využívání interních i externích právních databází a systémů •…

Vrchní ministerský rada – metodik/čka v odd. implementace integrovaných nástrojů -…

(Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 11015)

podílení se na tvorbě koncepce a strategického řízení kohezní politiky na národní úrovni a v regionech soudržnosti, zaměření se na postupy integrovaných nástrojů – integrované teritoriální investice, integrované plány rozvoje území a komunitně vedený místní rozvoj, vypracování a kontrola…

Učitel/ka 1. a učitel/ka 2. stupně (různé aprobace) – ZŠ Švehlova, Praha 10

(Švehlova 12/2900, Praha 10, 10100)

- VŠ vzdělání odpovídajícího zaměření - kladný vztah k dětem - organizační a komunikační schopnosti - aktivní přístup  

Specialista klientské podpory slovenština a čeština -renault

- Komunikace s klienty na Slovensku a v ČR - Vyřizování příchozích hovorů, emailů - Pomoc klientům, řešení případných problémů, sdělování informací - Spolupráce s kolegy - Práce se sociálními médii – mail, chat, řízení diskusí na sociálních sítích - dobré vyjadřovací schopnosti  

Mzda: 28 000 - 320 000 Kč / měsíc

Specialista klientské podpory pro renault - slovenština

- Komunikace s klienty na Slovensku - Vyřizování příchozích hovorů, emailů - Pomoc klientům, řešení případných problémů, sdělování informací - Spolupráce s kolegy - Práce se sociálními médii – mail, chat, řízení diskusí na sociálních sítích - dobré vyjadřovací schopnosti  

Mzda: 28 000 - 32 000 Kč / měsíc

Vrchní ministerský rada – Projektový manager/ka – Garant/ka IROP - Ministerstvo pro…

(Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 11015)

garant specifického cíle 2.5 Integrovaného regionálního operačního programu, koordinace, řízení, kontrola a metodické vedení specifického cíle 2.5 IROP, který je zaměřen na snížení energetické náročnosti bytových domů prostřednictvím podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, koordinace a…

Vrchní ministerský rada – metodik/čka v odd. implementace integrovaných nástrojů -…

(Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 11015)

podílení se na tvorbě koncepce a strategického řízení kohezní politiky na národní úrovni a v regionech soudržnosti, zaměření se na postupy integrovaných nástrojů – integrované teritoriální investice, integrované plány rozvoje území a komunitně vedený místní rozvoj, vypracování a kontrola…

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů