Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (13)

Provozovatel čerpací stanice BENZINA – Vysočina (Pelhřimov)

(Pelhřimov)

• Využívat danou provozovnu čerpací stanice k prodeji vlastního „suchého zboží“ • Prodávat jménem značky BENZINA pohonné hmoty • Finančně se podílet na údržbě ČS • Pečovat o svěřený majetek

Administrativní podpora v týmu investic maloobchodu

(Praha)

• Vystavovat objednávky v SAPu • Evidovat objednávky • Věcně a formálně kontrolovat faktury • Připravovat podklady pro zařazování majetku • Evidovat a archivovat doklady • Evidovat docházku • Komunikovat s dodavateli, s účtárnou a jinými odděleními v rámci společnosti • Zadávat a sledovat…

Category manažer pro myčky a ostatní příjem

(Praha)

• Odpovídat za obchodní aktivity kategorie myčky a kategorie ostatní příjmy • Rozvíjet strategii kategorie mycích linek na čerpacích stanicích • Tvořit obchodní plány pro existující i nové ČS • Identifikovat a vyhledávat nové příležitosti v kategorii ostatní příjem • Kontrolovat prodejní…

Plánovač projektů

(1, Litvínov, 43601)

• Kontrolovat a dohlížet nad plánováním a realizací nákladů na probíhajících investicích • Spolupracovat při tvorbě, aktualizaci a monitorování stavu plnění přijatého ročního finančního plánu investic a časových harmonogramů projektů • Aktualizovat informace v interní databázi investic •…

Finanční specialista controllingu

(1, Litvínov, 43601)

• Tvořit roční, střednědobé a dlouhodobé plány v oblasti fixních nákladů • Tvořit očekávané skutečnosti • Kompletovat výkazy zisků a ztrát do provozního výsledku • Zpracovávat měsíční reporting společnosti dle požadavků managementu • Zajišťovat činnosti související s měsíční controllingovou…

HR Specialista

(1, Litvínov, 43601)

• Zajišťovat veškeré činnosti v oblasti plánování personálních nákladů a odměňování • Zajišťovat podklady v oblasti odměňování a benefitů, zpracovávat je, kontrolovat a vést jejich agendu (práce s velkým množstvím dat) • Podílet se na tvorbě procesů odměňování jednotlivých společností skupiny…

Technik strojní a stavební údržby

(Kralupy nad Vltavou)

• Poskytování komplexní, účinné, bezpečné a nákladově efektivní poruchové a preventivní údržby svěřeného zařízení za účelem dosažení požadované kvality, bezpečnosti, spolehlivosti, dostupnosti a integrity zařízení. • Zodpovídá za plnění klíčových ukazatelů procesů údržby a zarážkových prací na…

Hlavní účetní

(Zýluží 1, Litvínov, 43601)

• Vést účetnictví – připravovat podklady pro a účtování čerpání dotací, nedokončená výroba, platební styk, bankovní výpisy, majetek • Zpracovávat měsíční účetní uzávěrky, roční účetní závěrky ve spolupráci s ekonomem • Spolupracovat na účetních závěrkách • Zpracovávat měsíční konsolidační…

Mechanik měření a regulace

(Kolín)

Preventivní a poruchovou údržbu MaR na provozech Opravy, seřizování a nastavování pneumatických a elektronických přístrojů instrumentace MaR Metrologie – kalibrace v oborech tlak, teplota, elektrické veličiny, délka Vést databázi včetně hlídání termínů, označování měřidel, tvorbu protokolů a…

Finanční účetní - specialista

(Záluží 1, Litvínov, 43601)

• Připravovat, plánovat, vést a kontrolovat účetní operace v souladu s účetní metodikou, účetními osnovami a souvisejícími účetními pravidly a předpisy •Tvořit metodické postupy, zásady, pravidla, směrnice a normy v rámci příslušných účetních politik • Připravovat podklady pro konsolidaci skupiny…

Účetní

(Záluží 1, Litvínov, 43601)

• Účtovat účetní doklady a související administrace • Připravovat podklady pro konsolidaci skupiny • Připravovat podklady pro interní reporting • Veškeré související účetní činnosti • Spolupracovat na sestavení účetní roční závěrky

Projektový manažer

(Kralupy nad Vltavou)

Řízení a koordinace projektů a činností spojených s neustálým zlepšováním procesů Zlepšování postupů s cílem zvýšení přidané hodnoty v oblasti nákladů (variabilních a fixních), kvality, efektivity, flexibility, spolehlivosti a logistiky celého provozu Řízení a spolupráce na aktivitách sesterských…

Strojvedoucí

(Růžodol 4, Litvínov, 43670)

• Řízení hnacích drážních vozidel na regionální a celostátních tratích • Možnost řízení nových lokomotiv řady Vectron a Bizon • Provádění kontroly technického stavu přidělených hnacích drážních vozidel • Vedení evidence provozních dat a technického stavu v deníku lokomotivy

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání