Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (12)

Řidič motorových vozidel

(Masarykova 427/31,, Brno 2)

Řízení, údržba a zajištění běžných oprav motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg. Vedení příslušné evidence, která souvisí s provozem služebních vozidel v rozsahu stanoveném zvláštním vnitřním předpisem. Organizace pravidelného proškolení řidičů referentů. 

Mzda: 14 600 - 19 770 Kč / měsíc

Odborný/vrchní referent v Oddělení kontrolním (270428)

(Tyršova 49,, Náchod 1)

soustavnou kontrolní činnost spočívající v provádění daňových kontrol u daňových subjektů, vedení důkazního řízení v průběhu kontrolní činnosti včetně vypracování rozhodnutí v daňovém řízení a zpracování zpráv o výsledku kontrolní činnosti, zpracovávání stanovisek jako podkladu pro řízení o…

Mzda: 19 730 - 28 920 Kč / měsíc

Rada v Oddělení daně z přidané hodnoty

(Lazarská 15/7, Praha 1, 11000)

právní zastupování GFŘ v jednání před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány státní správy a samosprávy ve sporech, pokud se netýkají oblasti daňového, služebního či pracovního práva, analýzu rozhodnutí civilních a správních soudů ve vazbě na správu daní za účelem metodického…

Mzda: 31 670 - 46 840 Kč / měsíc

Rada v Oddělení daňového procesu (321430)

(Na Jízdárně 3162/3,, Ostrava 2)

 koordinaci a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, zahrnující stanovení jednotných pravidel pro uplatnění pravomoci správců daně vykonávání, v rozsahu stanoveném zákonem, úkolů při správě daní a vydávání rozhodnutí podle…

Mzda: 22 980 - 33 790 Kč / měsíc

Referent/ka v Oddělení kontrolním I

(Tyršova 49,, Náchod 1)

soustavnou kontrolní činnost spočívající v provádění složitých daňových kontrol u daňových subjektů; vedení důkazního řízení v průběhu kontrolní činnosti včetně vypracování rozhodnutí v daňovém řízení a zpracování zpráv o výsledku kontrolní činnosti; zpracování stanovisek jako podkladu pro…

Mzda: 19 730 - 28 920 Kč / měsíc

Referent/ka v Oddělení kontroly zvláštních činností

(U Koruny 1632/1,, Hradec Králové 2)

- kontrolu čerpání a užití dotací ze státního rozpočtu nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků včetně zajišťování správy odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále.

Mzda: 19 730 - 28 920 Kč / měsíc

Referent/ka v Oddělení kontrolním

(T. G. Masaryka 1393, Ústí nad Orlicí 1)

- komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní.

Mzda: 21 260 - 31 240 Kč / měsíc

Vrchní referent/ka v Oddělení sekretariátu ředitele (260043)

(Lazarská 15/7, Praha 1, 11000)

- zajišťování správné funkce a chodu informačních systémů veřejné správy. - zajišťování správy informačních systémů na úrovni základních až pokročilých uživatelských znalostí a dovedností. Obslužné činnosti a základní údržba počítačové sítě, uživatelská podpora dalším zaměstnancům.

Referent/ka Oddělení vyměřovacího II (210192)

(Lazarská 15/7, Praha 1, 11000)

- zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění

Mzda: 19 730 - 28 920 Kč / měsíc

Rada v Oddělení opravných prostředků a metodiky (700435 )

(Lazarská 15/7, Praha 1, 11000)

- koordinaci a metodické řízení výkonu správy daní orgánů Finanční správy České republiky z hlediska uplatňování procesních daňových předpisů -      vyřizování opravných prostředků podaných proti rozhodnutím orgánů FS ČR a dozorčích prostředků -      přípravu projektů změn ve fungování FS ČR -  …

Mzda: 31 670 - 41 290 Kč / měsíc

Odborný/vrchní referent v oddělení kontroly zvláštních činností (240495)

(Hálkova 32, Cheb, 350 02)

výkon správy daní v rozsahu své působnosti, kontrolu použití prostředků státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a prostředků poskytnutých z nich, včetně prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím státního rozpočtu a Národního fondu v rámci správy…

Mzda: 19 730 - 28 920 Kč / měsíc

Investiční referent (stavební technik)

(Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 00)

kontrola stavebně technického stavu budov a jejich zařízení; zajištění realizace oprav budov a jejich zařízení, dozorování průběhů realizací oprav, plnění smluvních podmínek, přebírání provedených prací, kontrola souladu projektové dokumentace se skutečně provedenými pracemi, návrh opatření na…

Mzda: 22 980 - 33 790 Kč / měsíc

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů