Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (6)

Vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním (Liberec)

(Liberec)

- Komplexní výkon agendy při správě daní ve složitých případech správy daní. - Provádění postupů při správě daní podle daňového řádu, tj. vyhledávací činnosti, místní šetření, daňové kontroly, postupy k odstranění pochybností, kontroly účetnictví se zaměřením na daň z přidané hodnoty. - Vedení…

Odborný referent/vrchní referent v Oddělení vymáhacím (260428)

(Vysocká 140, Semily, 512 06)

- Zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění. - Vedení exekučních řízeních s dlužníky, správu pohledávek. - Komunikaci (písemnou, ústní) s dlužníky, soudy, soudními exekutory, bankami, notáři, insolvenčními správci,…

Odborný/vrchní referent v Oddělení kontrolním III (270323)

(Havlíčkova 56, Jičín, 506 01)

- soustavná kontrolní činnost spočívající v provádění složitých daňových kontrol u daňových subjektů, - písemná a ústní komunikace s daňovými subjekty a třetími osobami, vedení protokolovaných jednání, - provádění kompletního důkazního řízení včetně výslechu svědků a následného hodnocení důkazů …

Rada/odborný rada v Oddělení registračním I (270154)

(U Koruny 1632/1,, Hradec Králové, 500 02)

-koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní,poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, -komplexní zajišťování a vedení registrační agendy, -provádění daňových řízení souvisejících se zákonem č.280/2009Sb., daňový řád, -vyhotovování protokolů z jednání s…

Vrchní referent/rada v Oddělení vymáhací II (270974)

(U Koruny 1632/1,, Hradec Králové, 500 02)

-Vymáhání daňových nedoplatků všemi formami daňové exekuce dle daňového řádu, včetně daňové exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí, -provádění zajištění daňových pohledávek -provádění místního šetření a vyhledávací činnosti

Mzda: 21 260 - 31 240 Kč / měsíc

Referent/ka v oddělení vyměřovacím (270234)

(U Koruny 1632/1,, Hradec Králové 2)

koordinaci a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění, zahrnující stanovení jednotných pravidel pro uplatňování pravomoci správců daně, komplexní zajišťování a vedení správy daní z příjmů fyzických osob a DPH, provádění…

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů