Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (3)

pracovník/pracovnice oddělení dopravních přestupků odboru správních agend ÚMČ Praha 2 se specializací na přípravu podkladů pro správní řízení s místem výkonu práce Praha. Platové zařazení v platové třídě 8. (struktura platu: základní plat v 8. platové třídě 20 130 Kč až 29 520 Kč podle…

pracovník/pracovnice oddělení dopravních přestupků odboru správních agend ÚMČ Praha 2 se specializací na přestupky dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, s místem výkonu práce Praha. …

Sjednaný druh práce: pracovník/pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí humanitního odboru s místem výkonu práce Praha. Funkční zařazení: sociální pracovník/ce vykonávající agendu sociální práce. Platové zařazení v platové třídě 11. (struktura platu: základní plat v 11. platové třídě 25…

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů