Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (16)

Kontrolor projektových opatření (Praha)

(Slezská 100/7, Praha 2, 120 56)

Referent Regionálního odboru je pověřen prováděním správních kontrol Žádostí o proplacení programu PRV (Program rozvoje venkova), včetně návštěvy na místě v rámci Prahy a Středočeského kraje.

Terénní inspektor (olomouc)

(Blanická 383/1, Olomouc, 77900)

Terénní inspektor provádí podle stanovených postupů kontroly na místě u žadatelů o dotace EU. Především se jedná o kontrolní činnost v terénu při ověřování dodržování dotačních podmínek u žadatelů zemědělských dotací a následné zpracování kontrolních zjištění, práci s měřicí technikou GPS a mapami…

Vedoucí Oddělení metodiky projektových opatření rozvoje venkova, odborný rada

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Vedoucí Oddělení metodiky projektových opatření rozvoje venkova koordinuje zpracování a aktualizaci metodiky k administraci opatření Programu rozvoje venkova; koordinuje zpracování a aktualizaci směrnic k metodice včetně zajištění oblasti informačního systému Programu rozvoje venkova; tvoří a…

Odborný rada: referent Oddělení finančního reportingu EU (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent vykonává administrativní práci spojenou s výkaznictvím Programu rozvoje venkova ČR, spravuje víceleté sankce a zajišťuje agendu veřejného skladování. Referent dále vykonává administrativní práci spojenou s evidencí a kontrolou údajů ve Velké knize dlužníků a vykazováním služných či…

Kontrolor Oddělení kontrol projektových opatření (Opava)

(Krnovská 2861/69, Opava, 746 01)

Referent: - provádí administrativní a fyzické kontroly KFRP a KNM u projektových opatření PRV a OP Rybářství, kontrol Ex-post a Ex.ante, a kontrol VŘ/ZŘ, zadávání jejich výsledků do IS

Referent Oddělení správy a optimalizace procesů

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent: - podílí se na realizaci procesního modelu SZIF ve smyslu modelování jednotlivých procesních oblastí za použití typových postupů, formální a logické kontroly modelů i jejich vazeb na ostatní modely s využitím speciálního SW nástroje - zajišťuje správu jednotlivých verzí modelu a…

Analytik autorizace plateb (Ústí nad Labem)

(Masarykova 19/275,, Ústí nad Labem, 400 01)

Náplní práce referenta je autorizace plateb před vydáním Rozhodnutí u podpory na plochu a SOT v rámci IACS, PUZČ a ZSV a autorizace žádostí o proplacení z PRV a OP Rybářství (vše v mezích legislativy EU a ČR). Referent dále vyhotovuje soupisky pro platby, administruje a autorizuje vratky AEO.…

Odborný rada: referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Frýdek Místek)

(4. května 217,, Frýdek-Místek, 738 02)

Referent zastupuje Fond a ministerstvo zemědělství v rámci své územní působnosti a plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, aktualizace evidence využití půdy (LPIS) včetně související kontrolní činnosti, komunikace se žadateli o dotace z národních zdrojů a vybrané podpory z…

Vedoucí Oddělení logistiky

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Vedoucí Oddělení logistiky připravuje, koordinuje a zajišťuje technicko-investiční akce, zajišťuje materiálně technické vybavení pracovišť zaměstnanců CP SZIF a komunikuje s dodavateli. Dále koordinuje a zajišťuje údržbové a servisní práce pro plynulé zajištění provozu budov CP SZIF, připravuje…

Odborný rada: právník Regionálního odboru (Ústí nad Labem)

(Masarykova 19/275, Ústí nad Labem, 400 01)

Právník posuzuje z právního hlediska správnosti Rozhodnutí vydaných na RO SZIF na přímé platby a PRV (podpory pod IACS), vyhotovuje „Dohody“, „Podmínky“ a dodatky k Dohodám o poskytnutí finanční pomoci z PRV (projektová opatření), administruje vratky a penále včetně zápisu do VKD. Právník dále…

Právník do Kanceláře ředitele Fondu

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- vytváření stanovisek v oblasti Společné zemědělské politiky, - zpracovávání připomínek k právním předpisům vztahujících se k činnosti SZIF, - podílení se na koordinační činnosti v oblasti tvorby podkladů pro ředitele SZIF, podkladů na PV MZe, podkladů pro DR a podkladů určených na PV SZIF. Nutná…

Mzdová účetní

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- kompletní zpracování a vedení platové agendy v rámci tříčlenného týmu (cca 1 300 zaměstnanců) - zpracování nemocenského, ošetřovného, peněžní pomoci v mateřství, exekucí a dalších srážek z platu - odpovědnost za dodržování termínů - zpracování ročního zúčtování daní - vystavování potvrzení pro…

Odborný rada: terénní inspektor (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Terénní inspektor provádí podle stanovených postupů kontroly na místě u žadatelů o dotace EU. Především se jedná o kontrolní činnost v terénu při ověřování dodržování dotačních podmínek u žadatelů zemědělských dotací a následné zpracování kontrolních zjištění, práci s měřicí technikou GPS a mapami…

Referent Oddělení řízení regionálních odborů

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent spolupracuje na činnostech v oblasti Celostátní sítě pro venkov, připravuje podklady a úkoly pro přímo řízené organizační útvary ředitele Sekce a kontroluje jejich plnění. Přenáší informace, přehledy a instrukce od a k řediteli Sekce včetně komunikace s Ministerstvem zemědělství, dalšími…

Referent Oddělení metodiky LPIS

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- nastavování interních procesů s celorepublikovou působností, - tvorba a aktualizace metodických pokynů v rámci agendy evidence využití půdy podle uživatelských vztahů v LPIS a evidence pěstování geneticky modifikované odrůdy, - analýza a implementace české a evropské legislativy do interních…

Právník/metodik pro oblast veřejných zakázek

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- tvorba a aktualizace kontrolních postupů pro zadávání veřejných zakázek žadateli v rámci opatření PRV a OP Rybářství - provádění analytické činnosti pro oblast veřejných zakázek - koordinace, školení, kontrola a poradenská činnost pro zaměstnance Regionálních odborů SZIF - poradenská a…

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání