Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (18)

Právník/metodik pro oblast veřejných zakázek

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- tvorba a aktualizace kontrolních postupů pro zadávání veřejných zakázek žadateli v rámci opatření PRV a OP Rybářství - provádění analytické činnosti pro oblast veřejných zakázek - koordinace, školení, kontrola a poradenská činnost pro zaměstnance Regionálních odborů SZIF - poradenská a…

Referent Oddělení metodiky LPIS, odborný rada

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- nastavování interních procesů s celorepublikovou působností, - tvorba a aktualizace metodických pokynů v rámci agendy evidence využití půdy podle uživatelských vztahů v LPIS a evidence pěstování geneticky modifikované odrůdy, - analýza a implementace české a evropské legislativy do interních…

Referent Oddělení metodiky environmentálních podpor

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- tvorba a aktualizace metodických postupů a příruček pro administraci opatření a procesů v působnosti oddělení, - zpracování analýz a podkladů pro tvorbu informačního systému v rámci opatření v působnosti oddělení, - metodické vedení a podpora pracovníků Regionálních odborů SZIF, - zpracován…

Odborný rada: referent Oddělení administrace značek kvality (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent administruje a kontroluje plnění smluv uzavíraných s realizačními agentury v rámci krajských eventových akcí, zejména roadshow, ochutnávek a ostatních aktivit na podporu značek kvality (Klasa a Regionální potravina) a administruje projekt Regionální potravina. Referent dále organizačně…

Referent Oddělení projektových opatření (Praha)

(Slezská 100/7, Praha 2, 120 56)

Referent Regionálního odboru zajišťuje příjem a administrativní kontrolu žádostí projektových opatření přijímaných v rámci Programu rozvoje venkova a Operačního programu Rybářství, hodnotí projekty a dále zpracovává hlášení, žádosti apod.

Odborný rada - referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Děčín)

(Masarykova 19/275, Ústí nad Labem, 400 01)

Referent spolupracuje při přípravě informačních a komunikačních aktivit značek KLASA a Regionální potravina a informační kampaně k podpoře biopotravin. Referent se dále podílí na přípravě projektů na podporu značek Klasa/Regionální potravina, průběžně komunikuje s agenturami ve věci smluvních…

Odborný rada: referent Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- primárně metodická, analytická a administrativní činnost spojená s dotačním titulem "Dobré životní podmínky zvířat", v případě potřeby s jiným dotačním titulem - tvorba a aktualizace metodických přístupů a příruček pro administraci přiděleného opatření v působnosti oddělení - zpracování analýz…

Referent Oddělení metodiky projektových opatření rozvoje venkova

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- zajišťování metodiky k administraci operací Programu rozvoje venkova - zpracování a aktualizace směrnic k metodice v návaznosti na nastavené gesce v oddělení včetně zajištění oblasti informačního systému - koordinace, metodické vedení, školení, kontrola a poradenská činnost pro zaměstnance…

Referent pro příjem žádostí

(Blanická 383/1, Olomouc 33, 77900)

Referent pro příjem žádostí: - administruje žádosti o finanční podporu v oblasti projektových opatření Programu rozvoje venkova a OP Rybářství v souladu s legislativou EU a ČR - provádí administrativní kontroly, posuzuje přijatelnost žádostí a hodnotí projekty - administruje změny k žádostem a…

Referent Oddělení spisové služby

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- evidence a zpracování příchozí a odchozí pošty v písemné i elektronické formě - práce s dokumenty v elektronickém systému spisové služby - obsluha výplatního stroje - komunikace s žadateli - spolupráce s odbornými útvary - osobní doručování dokumentů v rámci Prahy

Referent Oddělení architektury ICT

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent Oddělení architektury ICT - vytváří a zodpovídá za vytváření strategické a koncepční dokumentace v oblasti rozvoje ICT Fondu, - definuje principy, standardy, metodiky, pravidla řízení architektury ICT a dohlíží na jejich dodržování, - vytváří a dále udržuje modely architektury IS Fondu …

Referent Oddělení organizací producentů a mléka, odborný rada

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- zajišťování komplexní agendy Organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků podle legislativy Evropské unie a České republiky, - metodické zpracování interních předpisů Fondu v rámci své činnosti, - vytváření přehledů a analýz dat týkajících se sektoru mléka a organizací producentů, -…

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS, odborný rada

(Kotlářská 931/53, Brno, 60200)

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS - zastupuje Fond a ministerstvo zemědělství v rámci své územní působnosti a plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, - aktualizuje evidenci využití půdy (LPIS) včetně související kontrolní činnosti, - komunikuje se žadateli o dotace z…

Odborný rada: terénní inspektor (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Terénní inspektor provádí podle stanovených postupů kontroly na místě u žadatelů o dotace EU. Především se jedná o kontrolní činnost v terénu při ověřování dodržování dotačních podmínek u žadatelů zemědělských dotací a následné zpracování kontrolních zjištění, práci s měřicí technikou GPS a mapami…

Odborný rada: právník Regionálního odboru (Ústí nad Labem)

(Masarykova 19/275, Ústí nad Labem, 400 01)

Právník posuzuje z právního hlediska správnosti Rozhodnutí vydaných na RO SZIF na přímé platby a PRV (podpory pod IACS), vyhotovuje „Dohody“, „Podmínky“ a dodatky k Dohodám o poskytnutí finanční pomoci z PRV (projektová opatření), administruje vratky a penále včetně zápisu do VKD. Právník dále…

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Vsetín)

(4. května 287, Vsetín, 755 01)

Zastupování Fondu a ministerstva zemědělství v rámci své územní působnosti a plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, aktualizace evidence využití půdy (LPIS) včetně související kontrolní činnosti, komunikace se žadateli o dotace z národních zdrojů a vybrané podpory z…

Terénní inspektor (Brno)

(Kotlářská 902/51, Brno, 602 00)

- realizace kontrol na místě v oblasti Přímých plateb a Společné organizace trhu- administrace a kompletace složek pro kontroly na místě

Referent Oddělení podpory aplikací

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- zajištění základní aplikační podpory pro interní uživatele - správa a administrace oprávnění a přístupů uživatelů - zajištění správy uživatelů v systémech SAP a AGIS - údržba organizační struktury v HR modulu SAP - zajištění řešení helpdeskových hlášení uživatelů - spolupráce s ostatními…

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání