Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (22)

Právník Akreditované platební agentury EU

(Štěpánská 63, Praha 1, 11000)

Právník zajišťuje právní podporu v oblasti Přímých plateb a Společné organizace trhu (PP a SOT), právní agendu v oblasti správního, občanského, obchodního práva a práva EU. Výklad právních předpisů ČR a právních předpisů EU. Správní řízení o poskytování dotací, právní rozbory sporných případů,…

Referent Oddělení kontrol Leader a Spolupráce

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent tvoří a implementuje systém kontrol projektových opatření PRV 2014-2020 u opatření M19 LEADER a M16 Spolupráce - vyjma podopatření 16.2. Zpracovává a aktualizuje metodiky pro administraci žádosti o platbu včetně kontrol fyzické realizace projektů v PRV u výše uvedených opatření v souladu…

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS, odborný rada (Ústí nad Labem)

(Masarykova 19/275, Ústí nad Labem, 400 01)

Referent zastupuje Fond a ministerstvo zemědělství v rámci své územní působnosti a plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, aktualizace evidence využití půdy (LPIS) včetně související kontrolní činnosti, komunikace se žadateli o dotace z národních zdrojů a vybrané podpory z…

Terénní inspektor, odborný rada (Benešov)

(Žižkova 360, Benešov, 256 01)

Terénní inspektor provádí podle stanovených postupů kontroly na místě u žadatelů o dotace EU. Především se jedná o kontrolní činnost v terénu při ověřování dodržování dotačních podmínek u žadatelů zemědělských dotací a následné zpracování kontrolních zjištění, práci s měřicí technikou GPS a mapami…

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS, odborný rada (Mladá Boleslav)

(Bělská 151, Mladá Boleslav, 29301)

Referent zastupuje Fond a ministerstvo zemědělství v rámci své územní působnosti a plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, aktualizace evidence využití půdy (LPIS) včetně související kontrolní činnosti, komunikace se žadateli o dotace z národních zdrojů a vybrané podpory z…

Terénní inspektor, odborný rada (Litoměřice)

(Velká Krajská 44/1, Litoměřice, 412 01)

Terénní inspektor provádí podle stanovených postupů kontroly na místě u žadatelů o dotace EU. Především se jedná o kontrolní činnost v terénu při ověřování dodržování dotačních podmínek u žadatelů zemědělských dotací a následné zpracování kontrolních zjištění, práci s měřicí technikou GPS a mapami…

Terénní inspektor (Hradec Králové)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Terénní inspektor provádí kontroly na místě u žadatelů v PP, HRDP, SOT, PRV v rámci IACS podle stanovených postupů a dle plánu kontrol, zpracovává kontroly a zadává jejich výsledky do IS, spolupracuje při zobecňování nálezů z kontrol.

Referent Oddělení technické podpory LPIS a GIS (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent Oddělení technické podpory LPIS a GIS zajišťuje technickou podporu registru LPIS pro potřeby platební agentury. Vytváří metodickou dokumentaci, která se vztahuje k technickým aspektům agendy aktualizace evidence využití půdy, včetně stanovení technických postupů. Analyzuje technické…

Referent Oddělení projektových opatření (Hradec Králové)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent administruje žádosti o finanční podporu v oblasti projektových opatření PRV  a OP Rybářství v souladu s legislativou EU a ČR, provádí administrativní kontroly a posuzuje přijatelnost žádostí a projektů, administruje změny k žádostem a projektům a poskytuje základní informace pro žadatele.

Administrátor žádostí (Hradec Králové)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Administrátor žádostí provádí administrace žádostí o podpory na plochu a SOT v rámci IACS, PUZČ a ZSV včetně vyhotovení Rozhodnutí na tyto podpory, vyhodnocení kontrolních nálezů z kontrol na místě a administraci vratek AEO (vše v mezích nastavených Pravidel a Nařízení vlády), poskytování…

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Jičín)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent zastupuje Fond a ministerstvo zemědělství v rámci své územní působnosti a plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, aktualizuje evidenci využití půdy (LPIS) včetně související kontrolní činnosti, komunikuje se žadateli o dotace z národních zdrojů a vybrané podpory z…

Terénní inspektor (Semily)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Terénní inspektor provádí kontroly na místě u žadatelů v PP, HRDP, SOT, PRV v rámci IACS podle stanovených postupů a dle plánu kontrol, zpracovává kontroly a zadává jejich výsledky do informačního systému. Referent také spolupracuje při zobecňování nálezů z kontrol.

Referent Oddělení delegovaných činností (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent provádí vnitřní kontrolu SZIF, zejména z hlediska hospodárného využívání zdrojů, ochrany majetku a jiné kontrolní akce podle rozhodnutí vedení SZIF. Dále provádí supervize dodržování pracovních postupů při administraci podpor SZP a spolupracuje se zaměstnanci regionálních odborů SZIF v…

Terénní inspektor (Hradec Králové)

(Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, 500 02)

Terénní inspektor provádí kontroly na místě u žadatelů v PP, HRDP, SOT, PRV v rámci IACS podle stanovených postupů a dle plánu kontrol, zpracovává kontroly a zadává jejich výsledky do informačního systému. Referent také spolupracuje při zobecňování nálezů z kontrol.

Administrátor žádostí (Brno)

(Kotlářská 902/51, Brno 2, 602 00)

Administrátor žádostí provádí administrace žádostí o podpory na plochu a SOT v rámci IACS, PUZČ a ZSV včetně vyhotovení Rozhodnutí na tyto podpory, vyhodnocení kontrolních nálezů z kontrol na místě a administraci vratek AEO (vše v mezích nastavených Pravidel a Nařízení vlády), poskytování…

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Vsetín)

(4. května 287, Vsetín, 755 01)

Referent zastupuje Fond a ministerstvo zemědělství v rámci své územní působnosti a plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, aktualizuje evidenci využití půdy (LPIS) včetně související kontrolní činnosti, komunikuje se žadateli o dotace z národních zdrojů a vybrané podpory z…

Právník Oddělení právní podpory LPIS a veřejných zakázek, odborný rada (Praha)

(Štěpánská 63, Praha 1, 11000)

- administrace veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 134/2016 Sb. - spolupráce s odbornými útvary při přípravě zadávacích řízení (zpracování a připomínkování zadávací dokumentace, návrhů smluv apod.) a v jeho průběhu (účast na komisích a jednáních) - evidence zakázek na profilu zadavatele,…

Referent Oddělení metodiky OP Rybářství, odborný rada (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent zajišťuje metodiku k administraci opatření OP Rybářství. Zajišťuje obecnou gesci (implementaci, tvorbu systému, SW) a administraci projektů. Zpracovává a aktualizuje směrnice k metodice v návaznosti na nastavené gesce v oddělení včetně zajištění oblasti informačního systému. Spolupracuje…

Referent Oddělení finančního reportingu EU, odborný rada (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent vykonává administrativní práci spojenou s výkaznictvím Programu rozvoje venkova ČR, spravuje víceleté sankce a zajišťuje agendu veřejného skladování. Referent dále vykonává administrativní práci spojenou s evidencí a kontrolou údajů ve Velké knize dlužníků a vykazováním dlužných či…

Specialista aplikační podpory

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Zajištění základní aplikační podpory pro interní uživatele Správa a administrace oprávnění a přístupů uživatelů Zajištění správy uživatelů v systémech SAP a dalších aplikacích Údržba organizační struktury v HR modulu SAP Spolupráce s ostatními organizačními útvary Fondu a Ministerstvem…

Mzda: 20 450 - 30 750 Kč

1 2

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání