Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (8)

Odborný rada: terénní inspektor (Domažlice)

(Haltravská 438, Domažlice, 34401)

Provádění kontrol na místě u žadatelů v PP, HRDP, SOT, PRV v rámci IACS podle stanovených postupů a dle plánu kontrol, zpracování kontrol a zadávání jejich výsledků do IS, spolupráce při zobecňování nálezů z kontrol.

Referent Oddělení administrace značek kvality, odborný rada (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Náplní práce referenta je administrace a kontrola plnění smluv uzavíraných s realizačními agenturami v rámci krajských eventových akcí, zejména roadshow, ochutnávek a ostatních aktivit na podporu značek kvality (Klasa a Regionální potravina) a administrace projektu Regionální potravina. Referent…

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Vsetín)

(4. května 287, Vsetín, 755 01)

Zastupování Fondu a ministerstva zemědělství v rámci své územní působnosti a plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, aktualizace evidence využití půdy (LPIS) včetně související kontrolní činnosti, komunikace se žadateli o dotace z národních zdrojů a vybrané podpory z…

Referent Oddělení kontrol Leader a Spolupráce

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent tvoří a implementuje systém kontrol projektových opatření PRV 2014-2020 u opatření M19 LEADER a M16 Spolupráce - vyjma podopatření 16.2. Zpracovává a aktualizuje metodiky pro administraci žádosti o platbu včetně kontrol fyzické realizace projektů v PRV u výše uvedených opatření v souladu…

Referent Oddělení správy a optimalizace procesů

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent: - podílí se na realizaci procesního modelu SZIF ve smyslu modelování jednotlivých procesních oblastí za použití typových postupů, formální a logické kontroly modelů i jejich vazeb na ostatní modely s využitím speciálního SW nástroje - zajišťuje správu jednotlivých verzí modelu a…

Referent Oddělení finančních zdrojů a plateb (metodik)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent zajišťuje financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, například rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních atd. Příprava podkladů, zpracování žádostí o finanční prostředky. Zpracovávání stanovisek, informací a připomínek. Tvorba…

Referent Oddělení řízení regionálních odborů

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent spolupracuje na činnostech v oblasti Celostátní sítě pro venkov, připravuje podklady a úkoly pro přímo řízené organizační útvary ředitele Sekce a kontroluje jejich plnění. Přenáší informace, přehledy a instrukce od a k řediteli Sekce včetně komunikace s Ministerstvem zemědělství, dalšími…

Odborný rada: právník Regionálního odboru (Ústí nad Labem)

(Masarykova 19/275, Ústí nad Labem, 400 01)

Právník posuzuje z právního hlediska správnosti Rozhodnutí vydaných na RO SZIF na přímé platby a PRV (podpory pod IACS), vyhotovuje „Dohody“, „Podmínky“ a dodatky k Dohodám o poskytnutí finanční pomoci z PRV (projektová opatření), administruje vratky a penále včetně zápisu do VKD. Právník dále…

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání