Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (15)

Referent Oddělení projektových opatření (Praha)

(Slezská 100/7, Praha 2, 120 56)

Referent administruje žádosti o finanční podporu v oblasti projektových opatření Programu rozvoje venkova a Operačního programu Rybářství v souladu s legislativou EU a ČR, provádí administrativní kontroly a posuzuje přijatelnost žádostí. Referent dále hodnotí projekty, administruje změny k žádostem…

Referent Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent zpracovává metodiku a administruje režimpropagačních opatření. Referent se dále účastní řídících výborů Evropskékomise, tvoří manažerské informace a spolupracuje s klienty Státníhozemědělského intervenčního fondu, orgány státní správy ČR a orgány EU.

Referent Oddělení metodiky projektových opatření rozvoje venkova, odborný rada …

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent zpracovává a aktualizuje metodiky k administraci žádostí o podporu v oblasti projektových opatření Programu rozvoje venkova v souladu s legislativou EU a ČR. Referent také vytváří a aktualizuje systém pro administraci žádostí a podporu a poskytuje poradenskou činnost pro zaměstnance…

Krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Koordinátor vede sekretariát Celostátní sítě pro venkov na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, dále zpracovává, koordinuje a vyhodnocuje plán aktivit Celostátní sítě pro venkov v rámci Středočeského kraje. Referent také jedná s institucemi a partnery Celostátní…

Referent Oddělení podpory správy majetku (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent připravuje a tvoří interní normy SZIF v oblastech logistiky a spisové služby. Referent také zajišťuje procesy spojené s vedením registru smluv (zveřejňování, vedení evidence, aktualizace, reporty) a připravuje podklady pro realizaci veřejných zakázek v gesci Odboru správy.

Referent Oddělení metodiky přímých plateb (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent tvoří a aktualizuje metodické postupy a příručky pro administraci opatření a procesů v působnosti oddělení. Zpracovává analýzy a podklady pro tvorbu informačního systému v rámci opatření v působnosti oddělení. Referent dále metodicky vede a podporuje referenty regionálních odborů SZIF.…

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Trutnov)

(Horská 5, Trutnov, 54101)

Referent zastupuje Fond a ministerstvo zemědělství v rámci své územní působnosti a plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, aktualizuje evidenci využití půdy (LPIS) včetně související kontrolní činnosti, komunikuje se žadateli o dotace z národních zdrojů a vybrané podpory z…

Administrátor žádostí, odborný rada (Hradec Králové)

(Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, 500 02)

Pracovní náplní referenta je administrace žádostí o podpory na plochu a SOT v rámci IACS, PUZČ a ZSV včetně vyhotovení Rozhodnutí na tyto podpory, vyhodnocení kontrolních nálezů z kontrol na místě a administraci vratek AEO (vše v mezích nastavených Pravidel a Nařízení vlády), poskytování základních…

Operátor Service Desku (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Operátor infolinky a helpdesku (1. úroveň) přijímá, administruje emailové a telefonické dotazy. Zajišťuje odpovědi na dotazy podle metodiky, nebo předává dotazy odborným metodikům, následně odpovědi posílá tazatelům. Studuje nová metodické pokyny a pravidla týkajících se činnosti SZIF a s tím…

Metodik kontrol na místě IACS (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- analýza legislativy České republiky a Evropské unie za účelem vytváření a aktualizace kontrolních systémů/postupů pro ověřování podmínek svěřených opatření - zajišťování školení terénních inspektorů v rámci Regionálních odborů SZIF, kteří provádějí kontroly - práce v terénu v rámci kontroly…

Referent Odd. prezentačních a expozičních aktivit značek kvality

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent spolupracuje na přípravě plánu realizačních a expozičních aktivit projektu kvalitních potravin, biopotravin a značky Regionální potravina. Referent dále zajišťuje koordinaci tuzemských a zahraničních výstav, veletrhů, ochutnávek, eventových akcí a ostatních prezentačních aktivit. Náplní…

Referent Oddělení technické a GIS podpory kontrol na místě (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent tvoří technické metodiky pro agendu kontrol na místě, formuluje požadavky na nové nástroje v prostředí GIS a příležitostně pracuje v terénu (např. součinnost při některých kontrolách, školení). Dále analyzuje technické dokumenty EU a aplikuje jejich obsah v praxi. Obsahem práce je také…

Administrátor žádostí (Hradec Králové)

(Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, 500 02)

Pracovní náplní referenta je administrace žádostí o podpory na plochu a SOT v rámci IACS, PUZČ a ZSV včetně vyhotovení Rozhodnutí na tyto podpory, vyhodnocení kontrolních nálezů z kontrol na místě a administraci vratek AEO (vše v mezích nastavených Pravidel a Nařízení vlády), poskytování základních…

Právník RO (Olomouc)

(Blanická 383/1, Olomouc)

Právník posuzuje z právního hlediska správnosti Rozhodnutí vydaných na RO SZIF na přímé platby a PRV (podpory pod IACS), vyhotovuje „Dohody“, „Podmínky“ a dodatky k Dohodám o poskytnutí finanční pomoci z PRV (projektová opatření), administruje vratky a penále včetně zápisu do VKD. Právník dále…

Referent Oddělení centrální účtárny a výkaznictví (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Pracovní náplní účetní je metodická a praktická činnost v oblasti účetnictví a výkaznictví  zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních závěrek. Místo je vhodné pro absolventy.

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů