Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (6)

Referent Oddělení projektových opatření (Hradec Králové)

(Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, 500 02)

Referent administruje žádosti o finanční podporu v oblasti projektových opatření PRV  a OP Rybářství v souladu s legislativou EU a ČR, provádí administrativní kontroly a posuzuje přijatelnost žádostí a projektů, administruje změny k žádostem a projektům a poskytuje základní informace pro žadatele. …

Referent Oddělení rozpočtu (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent Oddělení rozpočtu spolupracuje na sestavování rozpočtu SZIF v souladu s platnou rozpočtovou skladbou, včetně zapracování jednotlivých rozpočtovaných položek do informačního systému. Dále jako správce rozpočtu vykonává předběžnou kontrolu před vznikem závazku a potvrzování účetních dokladů.…

Referent Regionálního odboru (Praha)

(Slezská 100/7, Praha 2, 12000)

Referent zodpovídá za vedení spisovny RO, včetně analýz kontrolních nálezů a návrhů postupů jejich řešení. Přejímá setříděný spisový materiál k archivaci nebo uskladnění a předává ke skartaci písemnosti do centrální spisovny SZIF. Spolupracuje s odbornými útvary jak na RO Praha, tak i na CP. Je…

Referent Oddělení delegovaných činností (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent provádí vnitřní kontrolu SZIF, zejména z hlediska hospodárného využívání zdrojů, ochrany majetku a jiné kontrolní akce podle rozhodnutí vedení SZIF. Dále provádí supervize dodržování pracovních postupů při administraci podpor SZP a spolupracuje se zaměstnanci regionálních odborů SZIF v…

Metodik kontrol na místě IACS (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent analyzuje legislativu České republiky a Evropské unie za účelem vytváření a aktualizace kontrolních systémů/postupů pro ověřování podmínek svěřených opatření. Zajišťuje školení terénních inspektorů v rámci Regionálních odborů SZIF, kteří provádějí kontroly. Referent ověřuje v terénu…

Metodik pro oblast účetnictví a externího výkaznictví

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

metodická a praktická činnost v oblasti účetnictví a výkaznictví zpracování a aktualizace vnitřních směrnic a metodických postupů průběžná metodická kontrola správnosti zaúčtovaných dokladů aktivní spolupráce při zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních závěrek inventarizace…

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů