Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (9)

Referent Oddělení metodiky přímých plateb (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent tvoří a aktualizuje metodické postupy pro administraci v rámci programů přímých plateb, metodicky vede a podporuje referenty regionálních odborů SZIF. Dále zpracovává analýzy a podklady pro tvorbu informačního systému v rámci přiděleného opatření, analyzuje evropské a národní legislativní…

Referent Oddělení specifických kontrol (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent zpracovává a aktualizuje metodiky pro kontroly ex-post v souladu se stanovenými předpisy. Vypracovává a aktualizuje Směrnice pro oblast kontrol ex-post projektových opatření PRV (Program rozvoje venkova) včetně Směrnic pro výběr vzorku a Směrnic na sankce a ukončování administrace pro PRV.…

Hospodář/ka Regionálního odboru (Brno)

(Kotlářská 931/53, Brno, 602 00)

Komplexní zajišťování majetkové správy a metodické usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách. Sestavování, sledování, vyhodnocování a provádění čtvrtletních rozborů hospodaření. Zajišťování pokladní služby, vedení účetní evidence faktur a kontrola správnosti. Zodpovědnost za…

Referent Oddělení organizací producentů a mléka (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent zajišťuje komplexní agendu Organizací producentů (uznávání a vyplácení podpory) podle legislativy Evropské unie a České republiky, metodicky zpracovává interní předpisy Fondu v rámci své činnosti. Referent dále vytváří přehledy a analýzy dat týkající se organizací producentů a podílí na…

Referent Oddělení delegovaných činností (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent provádí vnitřní kontrolu SZIF, zejména z hlediska hospodárného využívání zdrojů, ochrany majetku a jiné kontrolní akce podle rozhodnutí vedení SZIF. Dále provádí supervize dodržování pracovních postupů při administraci podpor SZP a spolupracuje se zaměstnanci regionálních odborů SZIF v…

účetní Oddělení režijní účtárny (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Pracovní náplní účetní je vedení agendy zpracování služebních/pracovních cest, účetní evidence správních příjmů a výdajů. Účetní dále ověřuje formální náležitosti, správnost a úplnost účetních dokladů a také provádí dokladovou inventarizaci účtů. Místo je vhodné pro absolventy.

účetní Oddělení centrální účtárny a výkaznictví - metodik (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- metodická a praktická činnost v oblasti účetnictví a výkaznictví - zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních závěrek - zpracování účetních, finančních a statistických výkazů pro Centrální systém účetních informací státu - správa účetních výkazů SZIF v Integrovaném informačním systému…

Mzdová účetní

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- komplexní zpracování mezd zaměstnanců - komunikace s orgány státní správy - výpočet dávek nemocenského pojištění, zpracování pracovních úrazů - roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, vyúčtování srážkové daně - mzdové poradenství - příprava statistických výkazů (ÚNP, P2 - 04)

Mzda: 19 760 - 29 740 Kč

Referent Oddělení administrace Národních dotací

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent zpracovává a aktualizuje metodiky k administraci vybraných programů Národních dotací. Provádí administrace vybraných programů Národních dotací. Spolupracuje při zajišťování a zpracování souhrnných materiálů a přehledů (včetně statistik a návazných reportů).  

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů