Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (15)

Referent Oddělení informační a kybernetické bezpečnosti

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent Oddělení informační a kybernetické bezpečnosti, komplexně zajišťuje metodické, organizační, řídící a kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti informačních systémů a bezpečnosti informací. Prosazuje bezpečnostní politiky informací v projektech, smlouvách a komplexních řešeních bezpečnosti…

Referent Oddělení architektury ICT

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent Oddělení architektury vytváří a zodpovídá za vytváření strategické a koncepční dokumentace v oblasti rozvoje ICT Fondu. Definuje principy, standardy, metodiky, pravidla řízení architektury ICT a dohlíží na jejich dodržování. Vytváří a dále udržuje modely architektury IS Fondu (napříč…

Referent Oddělení řízení ICT projektů

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent, vede a koordinuje ICT projekty v požadovaném počtu, čase rozpočtu a kvalitě. Pracuje na přípravě, změnách a implementaci projektových metodik. Podílí se na optimalizaci identifikovaných pracovních procesů, Dodržuje ustanovení platných vnitřních předpisů.

Referent Oddělení metodiky projektových opatření rozvoje venkova

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- zajišťování metodiky k administraci operací Programu rozvoje venkova - zpracování a aktualizace směrnic k metodice v návaznosti na nastavené gesce v oddělení včetně zajištění oblasti informačního systému - koordinace, metodické vedení, školení, kontrola a poradenská činnost pro zaměstnance…

Mzdová účetní

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- zpracování mezd, odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění - poradenská a konzultační činnost pro zaměstnance v oblasti mezd - zajišťování agendy FKSP - agenda stravenek, evidence čerpání rozpočtu FKSP - tvorba rozpočtu zaměstnanců - rozdělení dle zákoníku práce a zákona o státní službě…

Referent Oddělení správy a optimalizace procesů

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent: - podílí se na realizaci procesního modelu SZIF ve smyslu modelování jednotlivých procesních oblastí za použití typových postupů, formální a logické kontroly modelů i jejich vazeb na ostatní modely s využitím speciálního SW nástroje - zajišťuje správu jednotlivých verzí modelu a…

Účetní Oddělení režijní účtárny

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- vedení pokladní agendy včetně práce s hotovostí, - účetní zpracování pokladních a souvisejících operací, - evidence příjmových a výdajových pokladních dokladů, - kontrola vyúčtování pracovních cest - likvidace cestovních příkazů

Právník do Kanceláře ředitele Fondu

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- vytváření stanovisek v oblasti Společné zemědělské politiky, - zpracovávání připomínek k právním předpisům vztahujících se k činnosti SZIF, - podílení se na koordinační činnosti v oblasti tvorby podkladů pro ředitele SZIF, podkladů na PV MZe, podkladů pro DR a podkladů určených na PV SZIF.

Referent Oddělení marketingu značek kvality

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- spolupráce na přípravě informačních, mediálních a komunikačních plánů a aktivit značek kvality - vytváření podkladů pro novináře, webové stránky a sociální média - průběžná komunikace agenturami ve věci smluvních náležitostí, kontroly realizace a vyhodnocení těchto aktivit - administrativní…

Odborný rada: referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Vsetín)

(4. května 287, Vsetín, 75501)

- vede evidenci půdy podle uživatelských vztahů včetně terénního šetření - přijímá a administruje žádosti o dotace EU a národní dotace - realizuje kontrolní činnosti u národních dotací - poskytuje poradenství pro zemědělskou veřejnost

Referent Oddělení kontrol projektových opatření rozvoje venkova

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent implementuje systém kontrol projektových opatření PRV 2007-2013, tj. osy 1, 3 (vyjma ZSV a PUZČ a včetně opatření 2.4 z osy 2). Tvoří systém kontrol projektových opatření PRV 2014-2020, tj. opatření kód 1, 4, 6, 8 (vyjma podopatření 8.1) a 16 (podopatření 16.2). Zpracovává a aktualizuje…

Kontrolor (Olomouc)

(Blanická 383/1, Olomouc, 77900)

Provádí podle stanovených postupů administrativní a fyzickou kontrolu projektů realizovaných z PRV a OPR.

Odborný rada: referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Mělník)

(Bezručova 109, Mělník, 276 01)

Referent: - vede evidenci půdy podle uživatelských vztahů včetně terénního šetření - přijímá a administruje žádosti o dotace EU a národní dotace - realizuje kontrolní činnosti u národních dotací - poskytuje poradenství pro zemědělskou veřejnost

Referent Oddělení metodiky Leader a Spolupráce

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Zajišťování metodiky k administraci opatření CLLD, komunitně vedený místní rozvoj. Zpracování a aktualizace směrnic k metodice v návaznosti na nastavené gesce v oddělení včetně zajištění oblasti informačního systému. Koordinace, metodické vedení, školení, kontrola a poradenská činnost pro…

Odborný rada: právník Regionálního odboru (Ústí nad Labem)

(Masarykova 19/275, Ústí nad Labem, 400 01)

Právník posuzuje z právního hlediska správnosti Rozhodnutí vydaných na RO SZIF na přímé platby a PRV (podpory pod IACS), vyhotovuje „Dohody“, „Podmínky“ a dodatky k Dohodám o poskytnutí finanční pomoci z PRV (projektová opatření), administruje vratky a penále včetně zápisu do VKD. Právník dále…

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání