Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (19)

Ekonom v Oddělení řízení fyzických kontrol na místě IACS

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- analýza legislativy České republiky a Evropské unie za účelem vytváření a aktualizace kontrolních systémů/postupů pro ověřování podmínek svěřených opatření - zajišťování školení terénních inspektorů v rámci Regionálních odborů SZIF, kteří provádějí kontroly - práce v terénu v rámci kontroly…

Odborný rada: referent (Hradec Králové)

(Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, 500 02)

Referent: - administruje žádosti o finanční podporu v oblasti projektových opatření Programu rozvoje venkova a OP Rybářství v souladu s legislativou EU a ČR - provádí administrativní kontroly, posuzuje přijatelnost žádostí a hodnotí projekty - administruje změny k žádostem a projektům - poskytuje…

Referent RO - referent (České Budějovice)

(Rudolfovská 80, České Budějovice, 370 21)

- autorizace žádostí Programu rozvoje venkova a Operačního programu rybářství - autorizace přímých plateb - tvorba soupisek - autorizace vratek a penále

Terénní inspektor (Kroměříž)

(náměstí Míru 3297/15, Kroměříž, 767 01)

- provádí podle stanovených postupů kontroly na místě u žadatelů o dotace EU

Odborný rada: referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Praha)

(Slezská 100/7, Praha, 120 56)

Referent: - vede evidenci půdy podle uživatelských vztahů včetně terénního šetření - přijímá a administruje žádosti o dotace EU a národní dotace - realizuje kontrolní činnosti u národních dotací - poskytuje poradenství pro zemědělskou veřejnost

Referent Oddělení rizikové analýzy a řízení kontrol DPZ

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- tvorba a aktualizace dokumentů zejména metodických pokynů a jiných dokumentů týkajících se výběrů kontrolních vzorků a kontrol na místě, - analýza dat a statistik, zpracování výsledků po podoby závěrečných zpráv, map a prezentací, - sestavení parametrů a mechanizmů za účelem výběru kontrolních…

Právník Akreditované platební agentury EU (České Budějovice)

(Rudolfovská 80, České Budějovice, 37021)

- provádí správní řízení včetně vyhotovení Rozhodnutí k vratkám AEO a penále - zpracovává a kontroluje Dohody o poskytnutí dotace PRV a zajišťuje podpisy Dohod a Dodatků k Dohodám - posuzuje z právního hlediska správnost vydaných rozhodnutí RO SZIF na přímé platby - poskytuje konzultace k…

Referent Oddělení Cross Compliance a ostatních průřezových činností

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- tvoří a aktualizuje metodické postupy pro administraci opatření a procesů v působnosti oddělení - zpracovává analýzy a podklady pro tvorbu informačního systému v rámci opatření příslušného oddělení - implementuje průřezové procesy souvisejících s přiděleným opatřením - provádí analýzu…

Právník Akreditované platební agentury EU - vhodné i pro absolventy

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- právník zajišťuje právní podporu v oblasti Přímých plateb a Společné organizace trhu (PP a SOT) - právní agendu v oblasti správního, občanského, obchodního práva a práva EU - výklad právních předpisů ČR a právních předpisů EU - správní řízení o poskytování dotací, právní rozbory sporných…

Administrátor žádostí

(Kotlářská 931/53, Brno, 60200)

Referent přijímá a administruje přímé platby Programu rozvoje venkova v rozsahu působnosti Regionálního odboru.

Právník Akreditované platební agentury EU - vhodné i pro absolventy

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- právník zajišťuje primárně interní právní podporu pro pracoviště SZIF (centrála Praha, 7 regionálních ředitelství, 55 regionálních poboček) - stěžejní pracovní náplní je posuzování nájemních, resp. pachtovních smluv; užívacích, spoluvlastnických a vlastnických práv k zemědělské půdě a příprava…

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Příbram)

(Poštovní 4, Příbram, 261 01)

- příjem a administrace žádostí o dotace EU a národní - práce s LPIS - realizace kontrolní činnosti u národních dotací, LPIS - poskytování poradenství pro zemědělskou veřejnost

Referent Oddělení podpory aplikací

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- zajištění základní aplikační podpory pro interní uživatele - správa a administrace oprávnění a přístupů uživatelů - zajištění správy uživatelů v systémech SAP a AGIS - údržba organizační struktury v HR modulu SAP - zajištění řešení helpdeskových hlášení uživatelů - spolupráce s ostatními…

Operátor Service Desku

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Operátor infolinky a helpdesku (1. úroveň) přijímá, administruje emailové a telefonické dotazy. Zajišťuje odpovědi na dotazy podle metodiky, nebo předává dotazy odborným metodikům, následně odpovědi posílá tazatelům. Studuje nová metodické pokyny a pravidla týkajících se činnosti SZIF a s tím …

Odborný rada: referent Oddělení personálního a platového (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- vyřizování administrace spojené s pracovněprávním vztahem a se služebním poměrem - zpracování všech činností v souvislosti se Zákoníkem práce a Zákonem o státní službě - vedení personální evidence - poradenská činnost pro vedoucí zaměstnance v personální oblasti - spolupráce v činnostech v…

Odborný rada: referent Oddělení metodiky LPIS

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- zpracovávání metodiky evidence půdy, evidence ekologicky významných prvků, evidence objektů a evidence pěstování GMO v LPIS a metodiky interní kontroly kvality LPIS, - realizace metodické podpory a školení OPŽL v oblasti aktualizace evidence půdy.

Referent Odd. prezentačních a expozičních aktit značek kvality

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Náplní práce referenta je administrace smluv uzavíraných s realizačními agentury v rámci realizací eventových akcí, zejména veletrhů a výstav a ostatních aktivit na podporu značek kvality (Klasa a Regionální potravina). Dále referent organizačně zajištuje účast výrobců (nábor) na vybraných…

Referent RO - koordinátor inspekcí (Opava)

- VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním oboru se zaměřením na ekonomiku nebo zemědělství - řidičský průkaz skupiny B

Referent Oddělení architektury ICT

Referent Oddělení architektury vytváří a zodpovídá za vytváření strategické a koncepční dokumentace v oblasti rozvoje ICT Fondu. Definuje principy, standardy, metodiky, pravidla řízení architektury ICT a dohlíží na jejich dodržování. Vytváří a dále udržuje modely architektury IS Fondu (napříč…

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání