Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (21)

Referent Oddělení finančních zdrojů a plateb (metodik)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent zajišťuje financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, například rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních atd. Příprava podkladů, zpracování žádostí o finanční prostředky. Zpracovávání stanovisek, informací a připomínek. Tvorba…

Analytik autorizace plateb (Hradec Králové)

(Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, 500 02)

Analytik provádí autorizace plateb před vydáním Rozhodnutí u podpory na plochu a SOT v rámci IACS, PUZČ a ZSV a autorizace žádostí o proplacení z PRV a OP Rybářství (vše v mezích legislativy EU a ČR), vyhotovuje soupisky pro platby, administruje a autorizuje vratky AEO, vyjadřuje se ke stížnostem,…

Referent Oddělení režijní účtárny - účetní

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Pracovní náplní účetní je vedení agendy zpracování služebních/pracovních cest, účetní evidence správních příjmů a výdajů. Účetní dále ověřuje formální náležitosti, správnost a úplnost účetních dokladů a také provádí dokladovou inventarizaci účtů. Místo je vhodné pro absolventy.

Metodik kontrol na místě IACS - zemědělec (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- analýza legislativy České republiky a Evropské unie za účelem vytváření a aktualizace kontrolních systémů/postupů pro ověřování podmínek svěřených opatření - zajišťování školení terénních inspektorů v rámci Regionálních odborů SZIF, kteří provádějí kontroly - práce v terénu v rámci kontroly…

Právník RO (Olomouc)

(Blanická 383/1, Olomouc)

Právník posuzuje z právního hlediska správnosti Rozhodnutí vydaných na RO SZIF na přímé platby a PRV (podpory pod IACS), vyhotovuje „Dohody“, „Podmínky“ a dodatky k Dohodám o poskytnutí finanční pomoci z PRV (projektová opatření), administruje vratky a penále včetně zápisu do VKD. Právník dále…

Kontrolor (Olomouc)

(Blanická 383/1, Olomouc)

Kontrolor provádí administraci a administrativní kontrolu žádostí o proplacení z PRV a OP Rybářství, provádí kontroly na místě a kontroly fyzické realizace projektů PRV a OP Rybářství u příjemce pomoci včetně neplánovaných a následných kontrol dle aktuálně platné legislativy EU a ČR, vyhodnocuje…

Analytik autorizace plateb (Praha)

(Slezská 100/7, Praha 2, 120 56)

Referent provádí autorizaci plateb před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory na plochu a poskytnutí finanční podpory v rámci Společné organizace trhu, zejména v rámci Integrovaného administrativního a kontrolního systému, a Předčasného ukončení zemědělské činnosti. Referent také…

Referent Oddělení Compliance, odborný rada (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent Oddělení Compliance se podílí na tvorbě a plnění programu Compliance SZIF. Zajišťuje činnosti vztahující se k problematice: - zavedení metodik Compliance a monitoring dodržování compliance pravidel, - ověřování souladu vnitřních norem SZIF s legislativními předpisy ČR/EU, regulatorními…

Referent Oddělení projektových opatření, odborný rada (Praha)

(Slezská 100/7, Praha, 120 56)

Referent administruje žádosti o finanční podporu v oblasti projektových opatření Programu rozvoje venkova a Operačního programu Rybářství v souladu s legislativou EU a ČR, provádí administrativní kontroly a posuzuje přijatelnost žádostí. Referent dále hodnotí projekty, administruje změny k žádostem…

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS, odborný rada (Česká Lípa)

(Dubická 2362/56, Česká Lípa, 470 01)

Referent zastupuje Fond a ministerstvo zemědělství v rámci své územní působnosti a plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, aktualizuje evidenci využití půdy (LPIS) včetně související kontrolní činnosti, komunikuje se žadateli o dotace z národních zdrojů a vybrané podpory z…

Referent Oddělení podpory aplikací

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- Zajištění základní aplikační podpory pro interní uživatele - Správa a administrace oprávnění a přístupů uživatelů - Zajištění správy uživatelů v systémech SAP a dalších aplikacích - Údržba organizační struktury v HR modulu SAP - Zajištění řešení Help Deskových hlášení uživatelů - Spolupráce s…

Referent Oddělení infrastruktury a administrace

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Spravuje serverovou infrastrukturu (Windows Server 2012R2 - 2016), aplikace rodiny MS System Center (2016), síťovou infrastrukturu.  

Compliance officer (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent Oddělení Compliance se podílí na tvorbě a plnění programu Compliance SZIF. Zajišťuje činnosti vztahující se k problematice: zavedení metodik Compliance a monitoring dodržování compliance pravidel ověřování souladu vnitřních norem SZIF s legislativními předpisy ČR/EU, regulatorními…

Referent Odd. prezentačních a expozičních aktivit značek kvality

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent spolupracuje na přípravě plánu realizačních a expozičních aktivit projektu kvalitních potravin, biopotravin a značky Regionální potravina. Referent dále zajišťuje koordinaci tuzemských a zahraničních výstav, veletrhů, ochutnávek, eventových akcí a ostatních prezentačních aktivit. Náplní…

Referent Oddělení metodiky OP Rybářství, odborný rada (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent zajišťuje metodiku k administraci opatření OP Rybářství. Zajišťuje obecnou gesci (implementaci, tvorbu systému, SW) a administraci projektů. Zpracovává a aktualizuje směrnice k metodice v návaznosti na nastavené gesce v oddělení včetně zajištění oblasti informačního systému. Spolupracuje…

Terénní inspektor S11406, odborný rada (Hradec Králové)

(Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, 500 02)

Terénní inspektor provádí kontroly na místě u žadatelů v PP, HRDP, SOT, PRV v rámci IACS podle stanovených postupů a dle plánu kontrol, zpracovává kontroly a zadává jejich výsledky do informačního systému. Referent také spolupracuje při zobecňování nálezů z kontrol.

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS, odborný rada (Cheb)

(Slezská 100/7, Praha 2, 120 56)

Referent zastupuje Fond a ministerstvo zemědělství v rámci své územní působnosti a plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, aktualizace evidence využití půdy (LPIS) včetně související kontrolní činnosti, komunikace se žadateli o dotace z národních zdrojů a vybrané podpory z…

Terénní inspektor, odborný rada (Hradec Králové)

(Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, 500 02)

Terénní inspektor provádí kontroly na místě u žadatelů v PP, HRDP, SOT, PRV v rámci IACS podle stanovených postupů a dle plánu kontrol, zpracovává kontroly a zadává jejich výsledky do informačního systému. Referent také spolupracuje při zobecňování nálezů z kontrol.

Referent Oddělení technické podpory (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- práce ve skladu s ICT vybavením - správa ICT majetku v IS EKIS - komunikace s dodavateli a servisními partnery - správa smluv ICT - reporty z dat dodavatelů

Administrátor žádostí (Praha)

(Slezská 100/7, Praha, 120 56)

Pracovní náplní referenta je administrace žádostí o podpory na plochu a SOT v rámci IACS, PUZČ a ZSV včetně vyhotovení Rozhodnutí na tyto podpory, vyhodnocení kontrolních nálezů z kontrol na místě a administraci vratek AEO (vše v mezích nastavených Pravidel a Nařízení vlády), poskytování základních…

1 2

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání