Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (10)

Referent Odd. prezentačních a expozičních aktivit značek kvality

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent spolupracuje na přípravě plánu realizačních a expozičních aktivit projektu kvalitních potravin, biopotravin a značky Regionální potravina. Referent dále zajišťuje koordinaci tuzemských a zahraničních výstav, veletrhů, ochutnávek, eventových akcí a ostatních prezentačních aktivit. Náplní…

Terénní inspektor, odborný rada (Mělník)

(Bezručova 109, Mělník, 276 01)

Terénní inspektor provádí podle stanovených postupů kontroly na místě u žadatelů o dotace EU. Především se jedná o kontrolní činnost v terénu při ověřování dodržování dotačních podmínek u žadatelů zemědělských dotací a následné zpracování kontrolních zjištění, práci s měřicí technikou GPS a mapami…

Referent (Olomouc)

(Blanická 383/1, Olomouc, 77900)

Referent administruje žádosti o finanční podporu v oblasti projektových opatření PRV a OP Rybářství v souladu s legislativou EU a ČR, provádí administrativní kontroly a posuzuje přijatelnost žádostí a projektů, administruje změny k žádostem a projektům a poskytuje základní informace pro žadatele.  

Referent Oddělení technické podpory (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

- práce ve skladu s ICT vybavením - správa ICT majetku v IS EKIS - komunikace s dodavateli a servisními partnery - správa smluv ICT - reporty z dat dodavatelů

Referent Oddělení metodiky environmentálních podpor (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent tvoří a aktualizuje metodické postupy a příručky pro administraci opatření a procesů v působnosti oddělení, zpracovává analýzy a podklady pro tvorbu informačního systému v rámci příslušného opatření, provádí analýzu evropských a národních legislativních předpisů, metodicky vede a podporuje…

Referent v Oddělení projetových opatření (Hradec Králové)

(Ulrichovo náměstí 810, Hradec Královí, 500 02)

Referent administruje žádosti o finanční podporu v oblasti projektových opatření PRV  a OP Rybářství v souladu s legislativou EU a ČR, provádí administrativní kontroly a posuzuje přijatelnost žádostí a projektů, administruje změny k žádostem a projektům a poskytuje základní informace pro žadatele.

Právník RO (Olomouc)

(Blanická 383/1, Olomouc)

Právník posuzuje z právního hlediska správnosti Rozhodnutí vydaných na RO SZIF na přímé platby a PRV (podpory pod IACS), vyhotovuje „Dohody“, „Podmínky“ a dodatky k Dohodám o poskytnutí finanční pomoci z PRV (projektová opatření), administruje vratky a penále včetně zápisu do VKD. Právník dále…

Referent Oddělení delegovaných činností (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent provádí vnitřní kontrolu SZIF, zejména z hlediska hospodárného využívání zdrojů, ochrany majetku a jiné kontrolní akce podle rozhodnutí vedení SZIF. Dále provádí supervize dodržování pracovních postupů při administraci podpor SZP a spolupracuje se zaměstnanci regionálních odborů SZIF v…

Referent Oddělení režijní účtárny - účetní (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Pracovní náplní účetní je vedení pokladní agendy včetně práce s hotovostí a účetní zpracování podkladních a souvisejících operací. Účetní eviduje příjmové a výdajové podkladní doklady a kontroluje vyúčtování pracovních cest - likvidace cestovních příkazů.  

Asistent/ka Odboru personálního

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Asistent/ka zajišťuje organizaci sekretariátu Odboru personálního, eviduje a rozděluje došlou a odeslanou poštu v DMS Podatelna. Asistent/ka také vede diář a organizuje schůzky ředitelce Odboru personálního a zajišťuje, zúčtovává pracovní cesty ředitelky odboru. Asistent/ka administruje docházku v…

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání