Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (14)

Analytik autorizace plateb (Praha)

(Slezská 100/7, Praha 2, 12000)

Referent provádí autorizaci plateb před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí finančí podpory na plochu a poskytnutí finanční podpory v rámci Společné organizace trhu, zejména v rámci Integrovaného administrativního a kontrolního systému, Předčasného ukončení zemědělské činnosti. Referent také autorizuje…

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Vsetín)

(4. května 287, Vsetín, 755 01)

Referent zastupuje Fond a ministerstvo zemědělství v rámci své územní působnosti a plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, aktualizuje evidenci využití půdy (LPIS) včetně související kontrolní činnosti, komunikuje se žadateli o dotace z národních zdrojů a vybrané podpory z…

Referent Oddělení příjmu žádosti a LPIS

(Velká Krajská 44/1, Litoměřice, 41201)

Referent přijímá Jednotné žádosti, žádosti v programech Národních dotací, provádí aktualizace v evidenci půdy LPIS (evidence půdy, evidence provozoven, evidence ekologicky významných prvků), provádí kontroly vybraných dotačních programů u žadatelů.   

Refererent Oddělení metodiky Leader a Spolupráce

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent, zajišťuje metodiku k administraci opatření CLLD – komunitně vedený místní rozvoj. Zpracovává a aktualizuje směrnice k metodice v návaznosti na nastavené gesce v oddělení včetně zajištění oblasti informačního systému. Referent se také podílí na koordinaci, metodickém vedení, školení,…

Mzda: 26 480 - 39 790 Kč

Referent Oddělení metodiky Národních dotací

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent tvoří a aktualizuje metodické pokyny a příručky pro administraci vybraných programů Národních dotací. Metodicky vede a podporuje pracovníky regionálních odborů SZIF. Zpracovává analýzy a podklady pro tvorbu informačního systému. Provádí rovněž analýzu evropských a národních legislativních…

Referent Oddělení infrastruktury a administrace (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Správa operačního systému Windows Server, správa aplikací rodiny Microsoft System Center  

Koordinátor činností Regionálních odborů (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent připravuje podklady a úkoly pro přímo řízené organizační útvary ředitele Sekce a kontroluje jejich plnění. Přenáší informace, přehledy a instrukce od a k řediteli Sekce včetně komunikace s Ministerstvem zemědělství, dalšími resortními a nevládními organizacemi,  Regionálními odbory SZIF…

Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS (Hradec Králové)

(Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, 50002)

Referent zastupuje Fond a Ministerstvo zemědělství v rámci své územní působnosti a plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, aktualizace evidence využití půdy (LPIS) včetně související kontrolní činnosti, komunikace se žadateli o dotace z národních zdrojů a vybrané podpory z…

Referent Oddělení kontrol Leader a Spolupráce (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent Oddělení kontrol LEADER a Spolupráce tvoří a implementuje systém kontrol projektových opatření PRV 2014 - 2020 u opatření M19 LEADER a M16 Spolupráce (vyjma podopatření 16.2). Zpracovává a aktualizuje metodiky pro administraci žádosti o platbu včetně kontrol fyzické realizace projektů PRV…

Právník Regionálního odboru (Hradec Králové)

(Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, 50002)

Právník Regionálního odboru Hradec Králové zajišťuje potřebné právní služby a konzultace na Regionálním odboru, posuzuje z právního hlediska správnost vydávaných rozhodnutí k dotacím EU a vyhotovuje a kontroluje dohody o poskytnutí dotace, administruje vratky, ohlášení vyšších mocí a stížnosti.…

Metodik pro oblast účetnictví a externího výkaznictví

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

metodická a praktická činnost v oblasti účetnictví a výkaznictví zpracování a aktualizace vnitřních směrnic a metodických postupů průběžná metodická kontrola správnosti zaúčtovaných dokladů aktivní spolupráce při zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních účetních závěrek inventarizace…

Referent Oddělení metodiky přímých plateb (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent tvoří a aktualizuje metodické postupy pro administraci v rámci programů přímých plateb, metodicky vede a podporuje referenty regionálních odborů SZIF. Dále zpracovává analýzy a podklady pro tvorbu informačního systému v rámci přiděleného opatření, analyzuje evropské a národní legislativní…

Právník Oddělení řízení ICT projektů

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Právník Oddělení řízení ICT projektů provádí komplexní koordinaci postupů SZIF jako veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení. Poradenskou činnost v oblasti legislativy týkající se kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Práci na…

Referent Oddělení řízení fyzických kontrol na místě IACS (Praha)

(Ve Smečkách 33, Praha 1, 11000)

Referent analyzuje legislativu České republiky a Evropské unie za účelem vytváření a aktualizace kontrolních systémů/postupů pro ověřování podmínek svěřených opatření. Zajišťuje školení terénních inspektorů v rámci Regionálních odborů SZIF, kteří provádějí kontroly. Referent ověřuje v terénu…

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů