Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (21)

Vedoucí oddělení hospodaření s vozovkami-Ostrava

(Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava-Přívoz, Ostrava, 702 00)

Pracoviště-lokalita: Ostrava-Přívoz, pracoviště silniční databanky Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava Nadstandardní možnosti pozice: Zaměstnavatelem zajištěné prohubování odbornosti – odborná interní školení v oblasti silniční problematiky v rámci organizace Zajištění účasti na pravidelných…

Technolog - mostař, Brno

(Brno)

Pracoviště-lokalita Brno, Šumavská ul.   Nadstandardní možnosti pozice: Zajištění vypracování odborné specializace technologa mostaře. Zaměstnavatelem zajištěné prohubování odbornosti – odborná interní školení v oblasti mostní problematiky v rámci organizace Zajištění účasti na pravidelných…

Referent/ka pro investiční přípravu staveb a informační modely (BIM), Praha

(Praha 4, 140 00)

Pracoviště-lokalita Praha   Náplň práce Investiční příprava významných staveb pozemních komunikací (ST, DÚR a DSP). Zajištění koordinace přípravy staveb silnic a dálnic. Spolupráce při přípravě informačních modelů silničních staveb (BIM) na straně investora, spolupráce na tvorbě informačních…

Hlavní inženýr přípravy/realizace, Chomutov či Ústí n/Labem

(Chomutov)

Pracoviště-lokalita Správa Chomutov - Ústecký kraj Chomutov nebo Ústí nad Labem   Náplň práce Koordinace činnosti všech účastníků při přípravě a realizaci stavby Projednávání projektové dokumentace a ostatních dokladů stavby s orgány státní správy, samosprávy a účastníky veřejnoprávních…

Referent/ka oddělení koncepce a územního plánování

(Praha 4, 140 00)

Pracoviště-lokalita Praha 4, Kačerov   Náplň práce Spolupráce na tvorbě koncepce dálniční a silniční sítě Posuzování koncepčních záměrů na dálniční a silniční síti Ochrana zájmů ŘSD ČR a připomínky ke všem stupňům ÚPD Činnosti spojené s přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z OPD…

Specialista provozu a výstavby areálů SSÚD

(Na Pankráci 56, Praha 4, 140 00)

Pracoviště-lokalita Práčská, Praha 10   Náplň práce Sledování a průběžné vyhodnocování přípravy nových areálů středisek správy a údržby dálnice/SSÚD (dle schválené koncepce MD) Příprava výběrových řízení na umístění nových SSÚD Projednávání a připomínkování projektové dokumentace SSÚD z…

Referent majetkové správy (správa silnic)

(Na Pankráci 56, Praha 4, 140 00)

Pracoviště-lokalita Oddělení správy silnic-Praha 4    Náplň práce Návrh, úpravy, vyhodnocení čerpání rozpočtů útvarů provozního úseku Vykonávání finanční kontroly jako správce rozpočtu Zajištění agendy veřejných zakázek v rámci oddělení Zpracování podkladů a rozborů využití prostředků na…

Technický pracovník do oddělení správy silnic

(Na Pankráci 56, Praha 4, 140 00)

Pracoviště-lokalita Oddělení správy silnic-Praha 4   Náplň práce Podílení se na tvorbě závazných pracovních postupů oprav komunikací Dohled nad činností technického dozoru stavby v oblasti kvality staveb Kontrola postupu prací a vyhodnocování oprav komunikací Sledování a kontrola dodržování…

Právník do oddělení soudních sporů

(Čerčanská 12, Praha 4, 140 00)

Pracoviště-lokalita Praha 4   Náplň práce Zastupování organizace před soudy a správními orgány Komunikace a korespondence se správními orgány a soudy, příprava žalobních návrhů opravných prostředků a vyjádření k odporům, příprava podání v exekučním a insolvenčním řízení, vyhledávání relevantní…

Referent/ka majetkové správy dálnic

(Praha 10)

Pracoviště-lokalita Práčská, Praha 10   Náplň práce Zajištění majetkové správy svěřeného úseku dálnice po stránce technické a majetkoprávní Zpracování vyjádření k projektové dokumentaci staveb a oprav Kontrola a převzetí stavby do majetkové správy Posuzování požadavků na zvláštní užívání…

Investiční referent v odd. realizace staveb

(Praha 4, 140 00)

Pracoviště-lokalita Praha 4 - Kačerov   Náplň práce Kontrola realizace stavebních prací a financování u dopravně inženýrských staveb v návaznosti na změny během výstavby, Kontrola oprávněnosti změn staveb v rámci realizace dopravně inženýrských staveb dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č.…

PRÁVNÍK - veřejné zakázky

(Praha 4, 140 00)

Pracoviště-lokalita Praha 4   Náplň práce Vyřizování opravných prostředků (námitek stěžovatelů), podání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Spolupráce na zpracování vzorových zadávacích dokumentací Spolupráce na zpracování vzorů smluv a související metodická podpora Metodická a kontrolní…

Vedoucí úseku výstavby, Liberec

(Liberec)

Pracoviště – lokalita Správa Liberec   Náplň práce Podílení se na vypracování programu silniční sítě regionu v souladu s koncepcí rozvoje celostátní silniční sítě Zpracování základní koncepce rozvoje a výstavby silniční sítě regionu Koordinace změn a úprav plánu akcí spolufinancovaných z…

Technolog - mostař

(Praha 10)

Pracoviště-lokalita Praha 10 Práčská ul.   Nadstandardní možnosti pozice: Zajištění vypracování odborné specializace technologa mostaře. Zaměstnavatelem zajištěné prohubování odbornosti – odborná interní školení v oblasti mostní problematiky v rámci organizace Zajištění účasti na…

Referent/ka majetkové správy – veřejné zakázky

(Na Pankráci 56, Praha 4, 140 00)

Pracoviště-lokalita Správa Praha Praha 4 – Pankrác     Náplň práce Zajišťování a kontrola věcné správnosti agendy zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. Na základě podkladů od technických pracovníků příprava dokumentace pro vypsání veřejné zakázky Zodpovědnost za průběh…

Referent majetkové správy v odboru vnitřní správy

(Praha 4, 140 00)

Pracoviště-lokalita Úsek ekonomický, oddělení vnitřní správy, Praha 4 - Kačerov   Náplň práce Zpracování měsíčních výkazů, návrhů na vyřazení a kontrola dokladů, v rámci provozní evidence ve správě firemních osobních automobilů Zajištění výběrových řízení na prodej nepotřebných aut …

Technolog ve stavební laboratoři

(Brno - Chrlice)

Pracoviště-lokalita Brno-Chrlice, Rebešovická 40   Náplň práce Provádění akreditovaných laboratorních zkoušek v oblasti betonů a malt, zemin, kameniva, odběry vzorků ze staveb, schvalování výrobků a průkazních zkoušek betonů a malt pro stavby ŘSD Účast na připomínkování norem a technických…

Pracovník majetkoprávního oddělení

(Pouchovská 401, Hradec Králové, 503 41)

Pracoviště-lokalita Úsek výstavby - Hradec Králové   Náplň práce Majetkoprávní příprava staveb v působnosti ŘSD ČR - Správy Hradec Králové, majetkoprávní vypořádání, a to před zahájením stavby. Ověřování vlastnických a uživatelských vztahů k dotčeným nemovitým věcem. Příprava a zpracování…

Investiční referent - technicko-administrativní podpora pro stavby dálnic D3 nebo D11

(Na Pankráci 56, Praha 4, 140 00)

Pracoviště-lokalita Závod Praha, Úsek výstavby dálnic středočeská D3, D11 - Praha 4, Pankrác   Náplň práce Technická a administrativní podpora při přípravě a realizaci staveb na dálnici D3 nebo D11 Organizace a kontrola zpracování podkladů pro zadání projektů staveb a podkladů pro uzavření…

Technický pracovník, Chomutov

(Chomutov)

Pracoviště-lokalita Správa Chomutov – Ústecký kraj   Náplň práce Kontrola a vyhodnocení provádění běžné údržby silnic, navrhování případných opatření Zpracování podkladů z centrálně zajištěných měření o stavu silnic a jejich zapracování do výrobního plánu správy Zpracování podkladů pro…

1 2

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů