Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

ředitele/ředitelky

referenční číslo: B-2022-01564/01-79882 | aktuálnost: 11.02.2022

Tištěná inzerce - MF DNES

ředitele/ředitelky

Náplň práce


Požadavky:
• bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném
znění,
• vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace (min. Ph.D. / CSc.) v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště,
• vlastní vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště,
• významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti
• zkušenosti s organizací a řízením vědecké práce a manažerské zkušenosti ve vedoucí pozici,
• jazyková vybavenost, zkušenosti na poli mezinárodní vědecké spolupráce
• morální bezúhonnost a plná svéprávnost k právním úkonům
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České
republiky 1).
Uchazeč/uchazečka přednese při osobní účasti před výběrovou komisí svoji představu o výkonu funkce, o níž
se uchází, a o koncepčních principech, které by chtěl/chtěla při své činnosti uplatňovat.
Předpokládané funkční období: 1. 6. 2022 až 31. 5. 2027
Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti
pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).
Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.
K přihlášce přiložte:
• strukturovaný životopis,
• doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
• přehled dosavadní praxe,
• seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
• navrhovanou koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce),
• čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1).
Přihlášky musejí být doručeny písemně v zalepené obálce na adresu ústavu nebo elektronicky datovou schránkou
nejpozději do 21. 2. 2022 do 12 hodin.
Adresa pro doručení:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Obálku označte nápisem Výběrové řízení - ředitel/ka
Datová schránka: fxcng6z
1)Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazují

Požadujeme


Požadavky:
• bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném
znění,
• vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace (min. Ph.D. / CSc.) v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště,
• vlastní vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště,
• významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti
• zkušenosti s organizací a řízením vědecké práce a manažerské zkušenosti ve vedoucí pozici,
• jazyková vybavenost, zkušenosti na poli mezinárodní vědecké spolupráce
• morální bezúhonnost a plná svéprávnost k právním úkonům
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České
republiky 1).
Uchazeč/uchazečka přednese při osobní účasti před výběrovou komisí svoji představu o výkonu funkce, o níž
se uchází, a o koncepčních principech, které by chtěl/chtěla při své činnosti uplatňovat.
Předpokládané funkční období: 1. 6. 2022 až 31. 5. 2027
Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti
pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).
Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.
K přihlášce přiložte:
• strukturovaný životopis,
• doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
• přehled dosavadní praxe,
• seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
• navrhovanou koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce),
• čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1).
Přihlášky musejí být doručeny písemně v zalepené obálce na adresu ústavu nebo elektronicky datovou schránkou
nejpozději do 21. 2. 2022 do 12 hodin.
Adresa pro doručení:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Obálku označte nápisem Výběrové řízení - ředitel/ka
Datová schránka: fxcng6z
1)Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazují

Nabízíme


Požadavky:
• bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném
znění,
• vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace (min. Ph.D. / CSc.) v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště,
• vlastní vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště,
• významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti
• zkušenosti s organizací a řízením vědecké práce a manažerské zkušenosti ve vedoucí pozici,
• jazyková vybavenost, zkušenosti na poli mezinárodní vědecké spolupráce
• morální bezúhonnost a plná svéprávnost k právním úkonům
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České
republiky 1).
Uchazeč/uchazečka přednese při osobní účasti před výběrovou komisí svoji představu o výkonu funkce, o níž
se uchází, a o koncepčních principech, které by chtěl/chtěla při své činnosti uplatňovat.
Předpokládané funkční období: 1. 6. 2022 až 31. 5. 2027
Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti
pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).
Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.
K přihlášce přiložte:
• strukturovaný životopis,
• doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
• přehled dosavadní praxe,
• seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
• navrhovanou koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce),
• čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1).
Přihlášky musejí být doručeny písemně v zalepené obálce na adresu ústavu nebo elektronicky datovou schránkou
nejpozději do 21. 2. 2022 do 12 hodin.
Adresa pro doručení:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Obálku označte nápisem Výběrové řízení - ředitel/ka
Datová schránka: fxcng6z
1)Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazují

Region: Praha

Obor: Věda a výzkum

Pracovní poměr: Plný úvazek