Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Úředník odboru řízení projektů

referenční číslo: 667ab342e01ff9c972067cb6 | aktuálnost: 16.07.2024

Karlovarský kraj

Ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“)
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice (druh práce):

Úředník odboru řízení projektů

Předpoklady

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

- Dle § 4 odst. 3 zákona o úřednících.

Další předpoklady:

- Vysokoškolské vzdělání.

Koho hledáme?

Posilu se vzděláním či zkušenostmi v oborech se zaměřením na projektový management, veřejnou správu, ekonomii, právo apod. Kolegyni či kolegu, který se nebojí pojmů, jako jsou:

- dotační management,

- veřejné zakázky.

Velkou výhodou bude, pokud ještě navíc máte (není podmínkou):

- znalosti v oblasti dotačního managementu (zejména ve vazbě na projekty EU), veřejných zakázek a inovačního prostředí, - zkušenosti s podáváním žádostí o dotaci a jejich administrací,

- organizační schopnosti, kreativitu a smysl pro detail,

- proaktivní přístup,

- výborné komunikační schopnosti, strategické myšlení a samostatnost,

- schopnost týmové spolupráce, pozitivní přístup k lidem, vyjednávací schopnosti,

- uživatelská znalost práce na PC – MS Office, Internet,

- řidičský průkaz skupiny B.

Našli jste se, pak neváhejte a přihlaste se!

Popis pozice

V rámci dané pozice se budete podílet zejména na těchto činnostech:

- spolupráce při tvorbě a přípravě podkladů pro zadání veřejných zakázek,

- administrace materiálů pro jednání orgánů kraje,

- administrativní kontrola realizace projektů,

- spolupráce na administraci žádosti o dotaci a komunikace s řídícím orgánem,

- administrace žádostí podávaných do vypsaných dotačních titulů, smluvního aktu a vyúčtování.

Lhůta pro doručení přihlášky

15. červenec 2024 včetně

Přihlášky doručené na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje a do datové schránky Karlovarského kraje po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.

Proč se stát zaměstnancem Karlovarského kraje?

Hledáme a podporujeme zaměstnance, kterým není lhostejné, jak se občanům v našem kraji žije, kteří mají chuť přispět a elán podílet se svými nápady, znalostmi a zkušenostmi na tom, aby se Karlovarský kraj posouval stále dopředu.

- Jsme stabilním zaměstnavatelem na trhu práce.

- U nás si můžete užívat práci v motivačním pracovním prostředí, v profesionálních a inspirativních pracovních týmech. Naším standardem je moderní technické vybavení pracoviště. Podle konkrétní pozice Vás vybavíme i mobilním telefonem nebo notebookem.

- Jste v přímém kontaktu s představiteli kraje či významnými regionálními aktéry.

- Zajistíme Vám pravidelné odborné vzdělávání, podpoříme zvyšování Vaší kvalifikace poskytováním pracovního (studijního) volna.

- Budete mít nejen 5 týdnů dovolené, ale i příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, ošatné, benefity pro volný čas a zdraví, příspěvek na dopravu do zaměstnání, příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance, zajistíme příměstské tábory pro Vaše děti (v rámci spolupráce s dalšími organizacemi), zprostředkujeme Vám zvýhodněné komerční nabídky a další.

- Za zmínku stojí i výborná dopravní dostupnost, možnost bezproblémového parkování i zastávka MHD v areálu úřadu. Máte možnost se stravovat v příjemné, moderní jídelně v areálu. - Jsme moderním zaměstnavatelem, který jde s dobou a umožní Vám i práci z domova, úpravu pracovní doby nebo práci na zkrácený úvazek.

Platová třída odpovídající druhu práce: 11

Stále váháte a potřebujete více informací, než podáte přihlášku?

Pak kontaktujte: Ing. Květu Hryszovou; telefon: 354 222 401; e-mail: kveta.hryszova@kr-karlovarsky.cz

Informace o činnosti odboru najdete i pod ikonou daného odboru na adrese: www.kr-karlovarsky.cz

Jak se přihlásit do výběrového řízení?

Místo a způsob podání přihlášky:

- Osobně na podatelně krajského úřadu

- V listinné podobě na adresu:

Krajský úřad Karlovarského kraje

Pavla Šarochová

Oddělení personálních věcí a vzdělávání

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

- Vlastní datovou schránkou siqbxt2 Formulář přihlášky do výběrového řízení (kr-karlovarsky.cz):

Náležitosti a přílohy písemné přihlášky dle § 7 odst. 4 a 5 zákona o úřednících:

- Jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce.

- Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností.

- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem), originál.

- Ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.

- Další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce.

V přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo, e-mail).

Místo pracoviště: Závodní 353, Karlovy Vary, 36006

Region: Karlovarský kraj

Obor: Administrativa, Státní, veřejná správa

Pracovní poměr: Plný úvazek

Délka prac poměru: Na dobu neurčitou

Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské