Pracovní příležitosti ve společnosti Fresenius Medical Care v České republice

Nejlepší příležitosti pro nové aktivní zaměstnance

Práce ve společnosti Fresenius Medical Care

Naším cílem je budoucnost, kterou stojí za to žít

Společnost Fresenius Medical Care má více než 40letou zkušenost s dialýzou. Provádíme průlomové výzkumy, jsme světovým lídrem v terapiích a produktech pro dialýzu a naši konkurenční výhodu využíváme k pokrytí rostoucích potřeb moderních dialyzačních postupů.

S našimi inovativními technologiemi a léčebnými postupy chceme pacientům s onemocněním ledvin pomoci k tomu, aby byl jejich život v budoucnu co nejkvalitnější.

Spojte své cíle s námi

Uvědomujeme si, že naše společnost dosáhla úspěchu hlavně díky výkonnosti a loajalitě našich zaměstnanců. Proto vám nabízíme zajímavé a moderní pracovní prostředí, ve kterém můžete dosáhnout svých cílů a uskutečnit své nápady. Co od nás můžete očekávat:

  • podporujeme týmové projekty,
  • podporujeme inovativní nápady,
  • předáme vám zodpovědnost za vaše vlastní projekty,
  • můžeme se pochlubit rychlými rozhodovacími procesy.

Pracovní příležitosti, které aktuálně nabízíme, naleznete zde.

Koho hledáme

Ve společnosti Fresenius Medical Care spolupracují lékaři, sestry, ekonomové, inženýři, odborníci na logistiku a mnozí další na společném cíli – a tím je zdraví našich pacientů. Nabízíme atraktivní pozice na všech profesních úrovních a bude nám ctí, pokud se připojíte k naší snaze o budoucí růst.

Odborníci

Náš profesní závazek ke zlepšování zdraví

Uvědomujeme si, že klíčem k našemu úspěchu jsou dobře vyškolení a zkušení zaměstnanci. Proto jim nabízíme široké spektrum možností kariérního rozvoje a proto také hledáme zkušené odborníky, kteří chtějí přijmout nové výzvy v mezinárodním prostředí. Co od nich očekáváme:

  • úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání nebo odborné vzdělání,
  • několik let odborných zkušeností,
  • komplexní znalost angličtiny,
  • smysl pro odpovědnost,
  • ochotu rozšiřovat své obzory a odborné dovednosti,
  • smysl pro komunikaci a spolupráci.
Odborníci

Startovní pozice

Vaše vstupenka do úspěšné budoucnosti

Pokud jste úspěšně dokončili vysokoškolské nebo jiné odborné vzdělání, ve společnosti Fresenius Medical Care vám můžeme nabídnout bezpočet příležitostí k úspěšnému nastartování vaší kariéry na poli odborném, projektovém nebo manažerském. V naší moderní a celosvětově aktivní zdravotnické společnosti budete moci od samého začátku převzít odpovědnost za své projekty, rozvíjet vlastní nápady a realizovat je v praxi.

Startovní pozice

Kontaktujte nás

Kontaktujte naše personální oddělení

Související odkazy

Další informace o pracovních příležitostech ve společnosti Fresenius Medical Care naleznete na naší  mezinárodní webové stránce pracovních příležitostí.

Související obsah

Profil společnosti
Profil společnosti

Profil naší společnosti.

Odpovědnost
Odpovědnost

Náš závazek k odpovědnosti.