Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Statutární město Olomouc

Specialisté v oblasti zahradnictví

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11794040754 | aktuálnost: 30. 11. 2016

Místo výkonu práce: Magistrát města Olomouce. Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Druh práce: výkon odborné činnosti na úseku péče o městskou zeleň zařazený v odboru životního prostředí.

Požadavky a předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
- obor: v oblasti zahradní a krajinářské architektury nebo zahradnictví
- praxe v oblasti péče o zeleň výhodou
- výborná znalost problematiky péče o zeleň
- výborná znalost problematiky kácení dřevin rostoucích mimo les, náhradních výsadeb, přípravy a realizace projektů zeleně a možností jejich financování
- schopnost samostatné práce v oblasti péče o zeleň
- znalost práce na PC (Word, Excel); komunikativní dovednosti; ŘP sk. B; ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům

Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 14. prosince 2016 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/294/298/295. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http//edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance SMOl; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vyšší odborné

Mzda: 17 100 - 25 740 Kč / měsíc

Region: Olomoucký kraj

Obor: Věda a výzkum

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail