Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit
Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné aktuální nabídky práce.

Úřad práce České republiky

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

Převzato z nabídky úřadů práce - referenční číslo: 11425440754 | aktuálnost: 15. 9. 2016

Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v souladu s § 178 odst. 1 písm. c) z. č. 234/2014 Sb., o státní službě - sociální pracovník.

Hlavní náplň činnosti:
Řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů.

Kvalifikační a další požadavky:
Vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo vysokoškolské vzdělání získaného studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny u vyššího odborného studia (vysvědčením o absolutoriu a diplomem absolventa vyšší odborné školy; u vysokoškolského studia vysokoškolským diplomem); znalosti v oblasti dávek PnP dle zákona číslo 108/2006 Sb.; velmi dobrá uživatelská znalost MS Office (MS Word, MS Excel, Outlook); výborné komunikační schopnosti, pečlivost a důslednost, kladný vztah k práci s lidmi a k administrativní práci; odpovědnost, samostatnost, flexibilita, organizační schopnosti; schopnost týmové práce; psychická odolnost vůči zátěžovým situacím; řidičský průkaz sk. B výhodou, aktivní řidič.

Pracovní podmínky:
Platové zařazení v souladu s platnými právními předpisy v 9. platové třídě, po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku; pružná pracovní doba – plný úvazek (40 hod týdně); předpokládaný nástup: říjen 2016; pracovní poměr na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené do 30. 7. 2017.

V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete prosím elektronicky motivační dopis s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis, nejpozději do 27. 9. 2016 včetně na e-mailovou adresu: marie.krizkova@pj.mpsv.cz nebo písemně na adresu:

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Plzni – Kontaktní pracoviště Plzeň-jih
Marie Křížková
Kaplířova 7
320 73 Plzeň

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků. Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na výběrovém řízení.

Požadujeme:

- Minimální vzdělání: Vyšší odborné

Mzda: 15 170 Kč / měsíc

Region: Plzeňský kraj

Obor: Státní, veřejná správa

Typ nabídky: Částečný úvazek

zavřít

Odpověď na inzerát

1. Životopis
2. Další příloha
3. Další příloha
Odesláním poskytuji společnosti MAFRA, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných ve formuláři či přílohách, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a podmínek stanovených zde.
Údaje mohou být zpracovány v rámci projektu JobDNES.cz, včetně poskytnutí třetím osobám - zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání a dále pro účely marketingu MAFRA, a.s.
zavřít

Přeposlat inzerát na e-mail