Registrace - uchazeč

Služba není určena osobám mladším 15 let. Pokud jste osoba mladší 15 let a ze závažného důvodu byste chtěl/a využít naši službu, budeme nuceni vhodným způsobem získat potvrzení registrace ze strany Vašich rodičů (případně jiných zákonných zástupců). Proto Vás budeme v tomto případě kontaktovat.

Vámi předané osobní údaje bude společnost MAFRA, a.s. využívat k poskytování služby JobDNES.cz, tedy zejména k poskytování (ať již za úplatu či bez ní) třetím osobám – zájemcům o získání zaměstnanců a k provozování počítačové databáze zájemců o zaměstnání. Vedle toho budou údaje užívány i k souvisejícím účelům, jako je počítačová bezpečnost, statistické účely, přímý marketing apod.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů a jednotlivých účelech jejich zpracování naleznete zde.

Upozorňujeme, že Vaši registraci ve službě můžete jak Vy tak my kdykoliv zrušit. V takovém případě přestaneme Vaše údaje využívat pro hlavní účel poskytování služby, můžeme si nicméně ještě po určitou dobu některé údaje o Vás zálohovat a využívat pro související účely.

Pokud bude mít některý zaměstnavatel v době zrušení služby či Vašeho rozhodnutí o znepřístupnění Vašeho životopisu Vaše údaje (životopis) uložené v rámci jeho profilu, bezodkladně jej upozorníme na to, že Váš profil byl zrušen či přestal být veřejný.

Upozorňujeme, že pokud budete souhlasit v rámci služby s určitým zpracováním vašich osobních údajů, jsou takové souhlasy se zpracováním osobních údajů udělovány na dobu neurčitou a kdykoliv v budoucnu je možné je odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Bližší informace o fungování služby najdete v dokumentech Obecné podmínky služby jobDNES.cz pro uživatele, Všeobecné obchodní podmínky MAFRA, a.s. pro inzerci na portálu JobDNES.cz. Obecné zásady nakládání s osobními údaji v MAFRA, a.s. naleznete zde: Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů.