Proč vypnout o dovolené a jak si umět odpočinout, radí psycholog

21.07.2019

Kdo nedokáže o dovolené vypnout a relaxovat, koleduje si o potíže. Nejen že klesne pracovní produktivita, ale vzroste pravděpodobnost, že bude trpět stresem a může ho potkat i vyhoření. Mnozí se však nedokážou od své práce přesto zcela odtrhnout. Jak si umět odpočinout, radí psycholog Jan Urban.
Proč vypnout o dovolené a jak si umět odpočinout, radí psycholog

Bez ohledu na to, zda trávíte svou dovolenou aktivně, například sportem, městskou turistikou nebo svými koníčky, nebo spíše uvolněně a relaxačně, například pobytem u moře, měla by být časem, který nám umožní si odpočinout. Tedy vrátit se do práce osvěžení a schopní pracovat lépe.

Předpokladem je, že se během dovolené od své práce mentálně odpoutáme. V ideálním případě, asi osmý den dovolené, bychom na ni měli zapomenout úplně, i když třeba jen nakrátko.

Význam relaxace

Relaxace je stejně důležitým předpokladem pracovní výkonnosti, jako například školení či tréninky. Lidé, kteří se od své práce nedokážou na čas odpoutat, nad ní totiž často ztrácejí nezbytný nadhled, a s ním mnohdy i schopnost přicházet s novými nápady. Spolu s tím se pak často stávají i nudní.

Když se vám podaří o dovolené „mentálně přepnout“ na jiné aktivity, pak vaše mysl, aniž si to uvědomujete, pokračuje často v řešení určitých pracovních problémů podvědomě. Je-li uvolněná a nenachází se pod tlakem, má k tomu dokonce lepší předpoklady, než při běžném pracovním vytížení. Často proto dochází i k lepším výsledkům. Krátit si svou dovolenou či pokračovat i při ní, byť jen mentálně, v práci, znamená proto v zásadě totéž, co odmítat rozvoj svých schopností nebo bránit se zvyšování své kreativity.

Co při dovolené brání se od práce dočasně odpoutat a jak tento problém překonat?

Důležité předpoklady

Je-li alespoň trochu možné, měli byste se na dovolenou „připravit“, a to tím, že dokončíte všechny krátkodobější úkoly, které by vám ji mohly nechtěně narušit. Ty ostatní byste se pak měli snažit dočasně převést či delegovat na druhé.

Jan Urban (1953)

  • Autor publikací Přestaňte se v práci stresovat a Jak lépe naložit s časem.
  • Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.
  • Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

„Stát by měl střední třídu chápat jako klíčového zákazníka, který je zdrojem...

Pokud vedete tým, můžete tím navíc dokázat, že jste dobrým šéfem, který svým lidem věří a neobává se je pověřit i náročnějšími úkoly. Delegování si můžete usnadnit tím, že svým kolegům jasně řeknete, s jakými problémy by na vás měli vyčkat, jaké mohou vyřešit sami, s jakými se mají obrátit o pomoc na někoho jiného, případně vás, ve zcela nezbytném případě, kontaktovat.

Důležitým předpokladem odpoutání se od práce je i omezení telefonní a emailové komunikace. Pro lidi žijící svou prací bývají totiž obě silně návykové.

Když kontrolujete e-mail i během dovolené každých pět minut, pak na dovolené nejste. Ideálním řešením je odpovědět na všechny doručené e-maily před odjezdem a poté nastavit zprávu „mimo kancelář“. Ta by měla uvádět datum vašeho návratu, případně možnost obrátit se v nezbytném případě na někoho jiného. Kolega, kterého ve zprávě uvedete, by přitom měl vědět, v jakých skutečně důležitých situacích by vás měl i přes naši dovolenou kontaktovat.

Podobným řešením je zajistit, aby vám přišly pouze důležité e-maily, například pomocí filtrů, které nedůležité zprávy automaticky odešlou do složek, které jste si před dovolenou nastavili. Ve složce Doručená pošta se vám tak během dovolené objeví pouze e-maily, na kterých skutečně záleží, například od šéfa nebo klienta, na jehož vyjádření čekáme.

Může se hodit

Není-li to možné, měli byste e-mail sledovat jen jednou denně, nejlépe na sklonku dne. S postupující dobou dovolené je přitom možné čas, po kterém se na e-mail díváme, postupně prodlužovat. Pomoci si můžete například tím, že se za každý den, který jste bez pošty vydrželi, určitým způsobem odměníme.

Podobně byste měli během dovolené zapomenout i na všechna sociální média, která s prací souvisejí. Jejich význam je zpravidla stejný jako pošty, kterou můžeme ignorovat. A pokud na něm opravdu záleží, někdo vám pošle e-mail nebo zavolá.

Odpoutání se od telefonu může být ještě složitější, především tehdy, má-li vaše dovolená spíše relaxační než aktivní charakter. I zde je však dobré si uvědomit, že její význam souvisí s tím, do jaké míry jsme schopni či ochotni změnit stereotyp, provázející nás v našem pracovním životě.

Změna v úhlu pohledu

K odpoutání se od práce je občas třeba změnit i náš úhel pohledu. K jeho změně vám pomůže, když si uvědomíte, že po dobu dovolené zpravidla nejste v práci nepostradatelní. Vaše pracoviště se bez vás velmi dobře obejde, a možná mu to dokonce prospěje. Kolegové vaši práci dočasně zastanou, stejně jako vy zastanete v době jejich nepřítomnosti práci jejich.

V odpoutání od práce by vám neměla bránit ani obava, co si o nás pomyslí určitý zákazník, když se mu po dobu dovolené neozveme, nebo strach, že kolega, který „jde“ po vašem místě, získá ve vaší nepřítomnosti šanci dokázat, co umí. Klient vaši dovolenou pochopí (sám na ni jezdí také) a kolegovi, který by možná mohl vaši práci převzít, svou neschopností relaxovat spíše pomůžeme.

Když nebudete během dovolené posílat na své pracoviště žádné emailové zprávy a nebudete do práce dokonce ani telefonovat, vaši kolegové to nejen pochopí, ale většinou jako výraz důvěry i ocení. V opačném případě vám naopak hrozí, že budete vypadat nejistě. Budete působit jako někdo, kdo si nevěří a možná má i důvod se něčeho obávat, například toho, že se za vaší nepřítomnosti najde na vašem pracovišti „kostlivec“.

Ani delší dovolená nemusí proto nás ani váš úsek či organizaci nijak ohrozit. Neohrožuje ani vašeho šéfa, jehož jste během jeho dovolené sami po určitou dobu zastupovali.

Varovný signál

Neschopnost odpoutat se při dovolené od práce, projevující se například sklonem mluvit či uvažovat stále jen o ní, či pociťovat jakýsi „abstinenční syndrom“ vyvolaný vytržením z pravidelného koloběhu práce, by pro vás měla být varováním.

Nejen proto, že vaše dovolená v tomto případě neplní svou funkci, ale i z toho důvodu, že vše v pořádku možná není ani ve vašem osobním životě.

Pokud cítíte po několika dnech dovolené touhu vrátit se do zpět práce, je namístě položit si otázku, proč se ve své práci cítíme lépe či proč se od ní nedokážeme, byť nakrátko a ve svém zájmu, odpoutat.

Příčinou totiž může být například to, že nejste zvyklí trávit tolik času se svým partnerem. V tomto případě vám delegování ani omezení e-mailů nepomůže: pokud vám na partnerovi záleží, měli byste s ním možná jezdit na dovolenou častěji.

Plánování činností

Sklon žít i o dovolené prací omezíte nejlépe tím, že se s plným nasazením budete věnovat jiným aktivitám. Nemusí přitom jít jen o aktivity fyzické, například sportovní, ale i mentální či poznávací. Může jít o čtení, ale i rozhovory s lidmi, se kterými jste se na dovolené nově setkali. Tyto hovory by se však měly týkat jiných témat, než vaší práce.

Jestliže si nejste jistí, že budete mít o dovolené dost aktivit, měli byste si je připravit a předem naplánovat. V případě mentálních aktivit může jít například o seznam témat, která vás zajímají a do nichž byste během dovolené rádi blíže pronikli. Může jít také o plánované zamyšlení se nad dalším výhledem a možnostmi vaší pracovní či profesní kariéry nebo života vůbec. Dovolená je pro to výbornou příležitostí.

I plánování času o dovolené je totiž důležitou metodou plánování času. Je podobná situaci, kdy se před vámi možná nachází určitý čas, pro který nemáte jednoznačnou náplň, například čekání na zákazníka, na úřadě či v lékařské ordinaci, a kdy tento čas nechcete neproduktivně ztratit. Dostatečně se proto na něj připravíte, například zásobou drobných úkolů, k jejichž splnění byste tento čas mohli využít.