Roboti nás o práci nepřipraví. Zaměstnají nás

15.05.2019

Některé starší studie předpovídaly, že kvůli automatizaci a robotizaci zanikne až polovina pracovních míst, novější naopak tvrdí, že je zde spíše než k úbytku potenciál k růstu. Podle odborníků je však jisté, že se pracovní trh zásadně změní.
Roboti nás o práci nepřipraví. Zaměstnají nás

Před šesti lety se ve studii odborníků z Oxfordské univerzity objevil katastrofický odhad, že během dvou desetiletí kvůli robotizaci a automatizaci v průmyslu zanikne až 47 % pracovních míst v USA a až 35 % pracovních míst ve Velké Británii. V průběhu let však tento černý scénář začal blednout a vloni dokonce Světové ekonomické fórum zveřejnilo svou predikci, že by během následujícího desetiletí sice kvůli robotizaci mohlo celosvětově zaniknout asi 75 milionů pracovních míst, ale na druhou stranu jich kolem 133 milionů nově vznikne. „Důvod je prostý, většina prací je až příliš různorodá na to, aby je mohly vykonávat stroje a umělá inteligence. Jisté je ovšem jedno: pracovní trh se změní,“ říká ředitel společnosti J.I.P. pro firmy Jiří Jemelka.

Většina profesí nezanikne, pravděpodobně se ale u nich promění náplň práce, řada aktivit bude automatizována. „To se bude týkat zejména stereotypních, rutinních úkonů nebo zpracování čísel a dat,“ upřesňuje Jemelka a dodává: „Vyšší míra automatizace se dá očekávat u prací, kde jsou lidé vystaveni působení škodlivin, jedů nebo dalších nebezpečných látek. Teoreticky by tak mohlo vlivem robotizace a automatizace dojít k tomu, že bude práce pro lidi více záživná, zbaví se totiž ubíjející rutiny, a také bezpečnější a méně fyzicky náročná.“

Do budoucna navíc vznikne řada nových profesí, půjde například o datové vědce a analytiky, experty na digitální transformaci či správce sociálních médií. „Již dnes je možné v inzerátech na pracovních portálech objevit zcela nové profese, které souvisí s nárůstem Bitcoinů a dalších kryptoměn,“ uvádí marketingová manažerka personální agentury Randstad Alžběta Honsová. S rozvojem technologií v nově vznikajících i v tradičních odvětvích pak přichází a budou přicházet další a další futuristické pracovní pozice. „Nové profese přinesl i rozvoj využití dronů v zemědělství, integrovaném záchranném systému či při kontrole infrastruktury anebo příchod robotické automatizace a umělé inteligence do segmentu podnikových služeb. Již dnes firmy poptávají například trenéry chatbotů anebo designéry robotického software,“ doplňuje Honsová.

Přežije jen ten, kdo se přizpůsobí

Podle odborníků je třeba počítat s tím, že se značně změní požadavky na dovednosti pracovníků. Nové pracovní pozice totiž budou vyžadovat poměrně odlišný soubor kompetencí, než ty, které pravděpodobně vlivem automatizace a robotizace zaniknou. „Mnohem větší důraz bude kladen na kreativitu, komunikaci a sociální dovednosti, jako je třeba přesvědčování či vyjednávání. Na vzestupu tím pádem budou především měkké kompetence,“ vysvětluje Jiří Jemelka. Potřebné budou i dovednosti z oblasti technologií.

Z průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad vyplynulo, že více než polovina dnešních zaměstnanců si tento fakt uvědomuje. Tuto skutečnost si neuvědomují pouze administrativní pracovníci, potřebu dostatečných digitálních dovedností vnímají jako důležitou pro udržení své zaměstnatelnosti i zaměstnanci působící v ryze analogových odvětvích, jako například ve službách, maloobchodě či dokonce v zemědělství,“ komentuje Alžběta Honsová a dodává, že dokonce celých 80 % Čechů v průzkumu uvedlo, že se v následujícím období chtějí na získávání nových dovedností zaměřit.

„Pronikání technologií a automatizace do všech oborů lidské činnosti je reálné a ohrožuje zejména ty, kteří se nechtějí pohnout kupředu. Ti, kteří se přizpůsobí, nejen že přežijí, ale otevřou se před nimi nové zajímavé příležitosti,“ shrnuje Honsová.