Stážové projekty v polovině roku po 7 letech skončí

Komerční sdělení | 03.02.2019

Projekt Vzdělávání praxí svou náplní a cíli navazuje na úspěšné projekty Stáže ve firmách 1 a Stáže ve firmách 2. Záměrem těchto projektů bylo vytvořit a odzkoušet systém dalšího vzdělávání založený na konceptu stáží ve firmách.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Stážové projekty v polovině roku po 7 letech skončí

Stáže měly spojit firmy se zájemci o tento způsob dalšího vzdělávání. A umožnit firmám vyzkoušet si konkrétního člověka nad rámec zkušební doby bez závazku následného zaměstnání. Jak praxe ukázala, více než polovinu stážistů však firmy zaměstnaly a ostatní minimálně získali praxi v daném oboru, nové kontakty a stáž se pro ně často stala novým startem. Díky účasti uchazečů v těchto projektech se jednoznačně zvyšovala jejich šance uplatnění na trhu práce.

Projekt Vzdělávání praxí se již blíží ke svému konci a aktuálně již není možné vypisovat nové nabídky na stáže. Po téměř 7 letech končí éra stážových projektů, která umožnila několika tisícům lidí získat potřebnou praxi. V průběhu zmiňovaných projektů se také podařilo vytvořit rozsáhlou databázi firem, které jsou ochotny ve vzdělávání potenciálních zaměstnanců spolupracovat.

Ti, kdo stále ještě váhají a mají chuť si stáž vyzkoušet, mají ještě téměř celý měsíc se na ni přihlásit, získat praxi a možná i zaměstnání. Nepropásněte tedy jedinečnou a poslední příležitost. Více informací naleznete na www.vzdelavanipraxi.cz.