Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Referent/ka odboru výstavby

referenční číslo: 61d8107222901f1f4d0783d2 | aktuálnost: 15.05.2022

Městská část Praha 3

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha 3, Úřad městské části zastoupená tajemníkem městské části vyhlašuje dne 6. 5. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referent/referentka odboru výstavby (oddělení právní, oddělení stavební, oddělení územního rozhodování)

Referent/ka odboru výstavby

Popis

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
 
Městská část Praha 3, Úřad městské části zastoupená tajemníkem městské části vyhlašuje dne 13. 4. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referent/referentka odboru výstavby (oddělení právní, oddělení stavební, oddělení územního rozhodování)
 
s místem výkonu práce Praha 3, v platové třídě 10 (tarifní plat v rozmezí od 21 260,--Kč až 31 240,--Kč podle započitatelné praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě;  s možností postupného přiznání osobního příplatku dle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Osobní příplatek může být přiznán v rozmezí od 4 000,--Kč do 17 000,-- Kč. Nástup dohodou.

Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
-          fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku 

-          občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)

-          způsobilost k právním úkonům

-          bezúhonnost

Další požadavky:

požadované vzdělání: 

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,

požadované znalosti: dobrá znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek,
požadovaná praxe: praxe v oboru stavebnictví výhodou,
další dovednosti, schopnosti: dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, schopnost komunikace s občany, znalost práce na PC.

Hlavní náplň práce:

Oddělní právní: posuzování projektové a jiné dokumentace staveb, výkon státní správy na úseku stavebního řádu, výkon státního dozoru ve věcech stavebního řádu, vydávání rozhodnutí o odstranění stavby, dodatečném povolení stavby, kolaudace, sankce včetně poradenské činnosti atd.

Oddělení územního rozhodování, oddělení stavební: posuzování projektové a jiné dokumentace staveb, výkon státní správy na úseku stavebního řádu, vedení územního řízení, stavebního řízení a společného územního a stavebního řízení, vydávání rozhodnutí o umístění stavby, o povolení stavby, společném povolení, kolaudace a odstranění stavby, sankce včetně poradenské činnosti atd.

Nabízíme: pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, Ticket restaurant (120,--Kč/den), Ticket Benefits (až 500,--Kč/měsíc), příspěvek na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění, příspěvek na MHD.

Forma přihlášek a ostatních dokumentů potřebných k výběrovému řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

1) Elektronická podoba

a) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím datové schránky - eqkbt8g. Veškeré požadované dokumenty (viz. – listinná podoba) musí být autorizovaně konvertovány, více zde: Autorizovaná konverze dokumentů - Česká pošta (ceskaposta.cz).

Pokud Vám byl výpis z evidence Rejstříku trestů zaslán do Vaší datové schránky, je třeba přiložit rovněž potvrzení, resp. průvodní dopis odesílajícího kontaktního místa (CzechPOINT@home).

b) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím emailové korespondence pouze v případě, že je opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Požadované přílohy musí být autorizovaně konvertovány, či doloženy v listinné podobě.

2) Listinná podoba

Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím služeb České pošty, či osobně doručit do Podatelny městské části Praha 3 na adresu Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3.

Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku (https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/formulare/oddeleni-personalni-prace-a-mezd), která musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno, příjmení a titul uchazeče,

- datum a místo narození,

- státní příslušnost,

- místo trvalého pobytu,

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je třeba doložit:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – referent OV“

Nabídky zasílejte nejpozději do 26. 5. 2022. Přihlášky, které budou podány po tomto datu, nejsou do výběrového řízení zařazeny.

Informace: Bc. Lenka Jelínková, referent oddělení personální práce a mezd

Telefon 222 116 236Ing. Bc. Rudolf Zahradník

tajemník Úřadu městské části

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Místo pracoviště: Havlíčkovo náměstí 700, Praha, 13000

Region: Praha

Obor: Státní, veřejná správa

Profese: referent

Pracovní poměr: Plný úvazek

Délka prac poměru: Na dobu neurčitou

Smluvní vztah: Pracovní smlouva

Minimální požadované vzdělání: Maturita

Benefity: Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickday

Vhodné pro: Absolventy