Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Referent/ka odboru výstavby

referenční číslo: 61370ea089925b366d26d102 | aktuálnost: 27.09.2021

Městská část Praha 3

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha 3, Úřad městské části zastoupená tajemníkem městské části vyhlašuje dne 7. 9. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
referent/referentka odboru výstavby

Referent/ka odboru výstavby

Náplň práce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 3, Úřad městské části zastoupená tajemníkem městské části vyhlašuje dne 7. 9. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent/referentka odboru výstavby

s místem výkonu práce Praha 3, v platové třídě 10 (tarifní plat v rozmezí od 21 260,--Kč až 31 240,--Kč podle započitatelné praxe), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě;  s možností postupného přiznání osobního příplatku dle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Osobní příplatek může být poskytnut až do výše 31 240,--Kč. Nástup dohodou.

Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

  • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku 
  • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost

Další požadavky:

požadované vzdělání

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Požadované znalosti: dobrá znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek,

požadovaná praxe: praxe v oboru stavebnictví výhodou,

další dovednosti, schopnosti: dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, schopnost komunikace s občany, znalost práce na PC.

Hlavní náplň práce

komplexní posuzování projektové a jiné dokumentace náročných staveb, výkon státní správy na úseku územního rozhodování, územní řízení a vydávání rozhodnutí o umístění stavby, povolení, kolaudace a odstranění stavby, sankce včetně poradenské činnosti atd.

Nabízíme:

pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days, Ticket restaurant (120,--Kč/den), Ticket Benefits (až 500,--Kč/měsíc), příspěvek na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo na životní pojištění, příspěvek na MHD.

Forma přihlášek a ostatních dokumentů potřebných k výběrovému řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

1) Elektronická podoba

a) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím datové schránky - eqkbt8g. Veškeré požadované dokumenty (viz. – listinná podoba) musí být autorizovaně konvertovány, více zde:  Autorizovaná konverze dokumentů - Česká pošta (ceskaposta.cz).

Pokud Vám byl výpis z evidence Rejstříku trestů zaslán do Vaší datové schránky, je třeba přiložit rovněž potvrzení, resp. průvodní dopis odesílajícího kontaktního místa (CzechPOINT@home).

b) Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím emailové korespondence pouze v případě, že je opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Požadované přílohy musí být autorizovaně konvertovány, či doloženy v listinné podobě.

 

2) Listinná podoba

Přihlášku lze do výběrového řízení zaslat prostřednictvím služeb České pošty, či osobně doručit do Podatelny městské části Praha 3 na adresu Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3.

Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku (https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/formulare/oddeleni-personalni-prace-a-mezd), která musí obsahovat tyto náležitosti:

-           jméno, příjmení a titul uchazeče,

-           datum a místo narození,

-           státní příslušnost,

-           místo trvalého pobytu,

-          číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

-           datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je třeba doložit:

-           životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

 -          výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

 -          ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – referent OV“

Nabídky zasílejte nejpozději do 24. 9. 2021. Přihlášky, které budou podány po tomto datu, nejsou do výběrového řízení zařazeny.

 

Informace: Bc. Lenka Jelínková, referent oddělení personální práce a mezd

Telefon 222 116 236

e-mail: jelinkova.lenka@praha3.cz

 

Ing. Bc. Rudolf Zahradník

tajemník Úřadu městské části

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Mzda: 23 000 - 43 000 Kč / měsíc

Místo pracoviště: Havlíčkovo náměstí 700, Praha, 13000

Region: Praha

Obor: Administrativa, Státní, veřejná správa, Stavebnictví, projekce, architektura, Technika, elektrotechnika

Profese: referent

Pracovní poměr: Plný úvazek

Délka prac poměru: Na dobu neurčitou

Smluvní vztah: Pracovní smlouva

Minimální požadované vzdělání: Maturita

Benefity: Dovolená 5 týdnů, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickday

Vhodné pro: Absolventy