Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Manažer podpory administrace, vrchní referent nebo rada, Liberec

referenční číslo: 5f50c1d18e5bc935917a77b6 | aktuálnost: 20.09.2020

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Manažer podpory administrace, vrchní referent nebo rada, Liberec

Popis pozice

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent nebo rada - manažer podpory administrace v Územním odboru IROP pro Liberecký kraj, Centra pro regionální rozvoj České republiky v oboru služby 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

 

Základní informace:

- Místem výkonu služby je Liberec.

- Služba na těchto služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

- Předpokládaný nástup na služební místo je 1. listopad 2020.

- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

 

Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

- plní pokyny ředitele/lky územního odboru IROP a v rámci svých úkolů a odpovědností pro něj/ni trvale vykonává určené činnosti.

- v rámci plnění úkolů odboru má řadu trvalých samostatných úkolů, za jejichž plnění odpovídá.

- poskytuje odbornou asistenci a zajišťuje administrativní činnosti řediteli/ce územního odboru IROP.

- samostatně vyřizuje operativní záležitosti.

- zodpovídá za technické a materiální zabezpečení odboru a za přípravu podkladových materiálů pro ředitele/ku územního odboru IROP.

- organizačně zajišťuje činnosti odboru.

- zajišťuje korespondenci odboru, eviduje, přijímá a vypravuje jednotlivé dokumenty ve spisové službě, vede složky projektů.

- archivuje dokumenty a zajišťuje skartaci.

 

Nabízíme (benefity):

- stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje, pružnou služební doba, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“), příspěvek na stravování, moderní pracovní prostředí a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů.

 

Doručení žádosti:

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 18. 9. 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice 

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

 

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „749 Výběrové řízení na služební místo vrchní referent / rada - manažer podpory administrace LBK Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

 

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde: 

https://www.crr.cz/kariera/pracovni-prilezitosti-v-centru/volna-mista

 

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

 

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována (více informací zde).

Region: Liberecký kraj

Obor: Administrativa, Ekonomika, Státní, veřejná správa

Pracovní poměr: Plný úvazek

Délka prac poměru: Na dobu neurčitou

Smluvní vztah: Pracovní smlouva

Minimální požadované vzdělání: Vyšší odborné

Benefity: Bonusy/prémie, Dovolená 5 týdnů, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickday