Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Manažer řízení bezpečnosti informací a rizik, rada nebo odborný rada, Praha

referenční číslo: 5e5791b8f54fcb013910d581 | aktuálnost: 03.04.2020

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Manažer řízení bezpečnosti informací a rizik, rada nebo odborný rada, Praha

Popis pozice

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada nebo odborný rada - manažer řízení bezpečnosti informací a rizik v Oddělení Kancelář generálního ředitele, v Odboru vnitřních věcí, Centra pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

 

Základní informace:

- Místem výkonu služby je Praha

- Služební místo je systemizováno na dobu určitou, do 31.12.2023.

- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, do 31.12.2023.

- Předpokládaný nástup na služební místo je 1. květen 2020.

- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

 

Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

- zajišťuje metodické činnosti a koordinaci v oblasti řízení rizik, hodnocení aktiv, standardy fyzické, objektové a kybernetické bezpečnosti, dále standardy klasifikace informací, vyhodnocování a reporting logů, testování a penetrační testy informačních systémů, procesování bezpečnostních incidentů, organizační zajištění Bezpečnostní rady, přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací, řízení kontinuity BCP (BCMS), spolupráci s NÚKIB a dalšími autoritami v oblasti bezpečnosti informací a audity kybernetické bezpečnosti včetně outsourcovaných procesů kritických dodavatelů;

- podílí se na přípravě a realizaci metodik Centra pro regionální rozvoj České republiky v oblasti řízení rizik, fyzické a objektové bezpečnosti a rovněž v oblasti bezpečnosti informací;

- koordinuje řízení bezpečnosti informací a rizik. Monitoruje a kontroluje realizaci postupů a opatření;

- monitoruje průběžně procesy Centra a odhaluje možnosti ohrožení a slabá místa probíhajících procesů – jak v oblasti řízení rizik, tak v oblasti fyzické a objektové bezpečnosti a bezpečnosti informací;

- ověřuje kvalitu, komplexnost a správnost postupů u nahlášených událostí procesních rizik, fyzické a objektové bezpečnosti a bezpečnosti informací;

- podílí se na provádění a koordinaci řízení rizik procesů v Centru. Provádí a koordinuje řízení bezpečnosti a klasifikace informací.

 

Nabízíme (benefity):

- stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje, pružnou služební doba, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“), příspěvek na stravování, moderní pracovní prostředí a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů. K dispozici bezplatné parkoviště před budovou.

 

Doručení žádosti:

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 20. 3. 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice

 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

 

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „153 Výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada - manažer řízení bezpečnosti informací a rizik OKGŘ Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

 

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde: 

https://www.crr.cz/kariera/pracovni-prilezitosti-v-centru/volna-mista

 

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

 

Poučení o účelu zpracování osobních údajů (informační povinnost):

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura MIKUPEX TRADE s.r.o., IČO 03472108, Česká republika, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, pro kterého je daná pracovní pozice obsazována (více informací zde).

Region: Praha

Obor: Administrativa, Ekonomika, Státní, veřejná správa

Pracovní poměr: Plný úvazek

Smluvní vztah: Pracovní smlouva

Minimální požadované vzdělání: Bakalářské

Benefity: Bonusy/prémie, Dovolená 5 týdnů, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickday