Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Referent oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Frýdlant

referenční číslo: 5caf414bbabecf58973d24fc | aktuálnost: 27.05.2019

Město Frýdlant

Město Frýdlant, Nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, tajemnice, vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Referent oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Frýdlant

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další požadavky pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem.

Kvalifikační předpoklady:

 • dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

Jiné předpoklady:

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti a praxe v oboru výhodou
 • řidičské oprávnění skupiny „B“
 • komunikační a organizační schopnosti
 • vysoké pracovní nasazení a flexibilita

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • výkon agendy sociálně právní ochrany dětí dle z. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, na území ORP Frýdlant

Platové zařazení:

10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Místo výkonu práce:

Městský úřad Frýdlant, nám. T.G.Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

Pracovní poměr:

 • na dobu neurčitou
 • nástup ihned nebo dohodou

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení 
 • jméno a příjmení uchazeče
 • datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce bude připojeno:

- strukturovaný životopis

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta a způsob pro podání přihlášek:

  -  do 7. 5. 2019 poštou na adresu MěÚ Frýdlant nebo osobně ( do 14,00 hod.) do podatelny úřadu (budova radnice)

    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu

Místo pracoviště: nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant, 46401

Region: Liberecký kraj

Obor: Administrativa, Státní, veřejná správa

Pracovní poměr: Plný úvazek

Délka prac poměru: Na dobu neurčitou

Minimální požadované vzdělání: Maturita