Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Inspektor

referenční číslo: 5cad91debabecf521065ba18 | aktuálnost: 24.05.2019

Česká obchodní inspekce

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada - inspektor Oddělení kontroly IV. inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha
v oboru služby 43 – Ochrana spotřebitele a trhu.
Místem výkonu služby je Praha.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Inspektor

Služba zahrnuje:

  1. zajišťuje komplexní kontrolu v provozovnách obchodu a služeb s cílem zabezpečit ochranu spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu;

  2. kontroluje dodržování stanovených povinností Zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Zákonem č. 64/1986 Sb., o ČOI, v platném znění a dalšími právními předpisy v kontrolní pravomoci ČOI;

  3. zjišťuje u kontrolovaných osob nedostatky, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání;

  4. provádí odběry vzorků k ověření jakosti, bezpečnosti a způsoby, zda nejsou užívány nekalé obchodní praktiky, zakazuje do zjednání náprav nákup, dodávku, prodej nebo použití výrobku nebo

  5. kontrolní činnost je zaměřena především na kontrolu výrobků a služeb v oblasti elektrotechniky, stavebnictví, strojírenství a v chemickém průmyslu.
  6. zboží, pokud nesplňují podmínky uvedení na vnitřní trh.

  7.  

Požadujeme

Požadavky:

  1. bakalářské / magisterské vzdělání
  2. občanská a trestní bezúhonnost;
  3. řidičský průkaz skupiny ,,B‘‘.

Nabízíme

 5 týdnů dovolené

 5 dnů indispozičního volna

 stravenky v hodnotě 100,- Kč

vzdělávání

 

Důležité informace

veškeré informace k výběrovému řízení jsou zveřejněny na adrese:

https://www.coi.cz

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 26. dubna 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j.  47164/19/0100 Výběrové řízení na služební místo rada / odborný radainspektor Oddělení kontroly IV. Inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha“.

 

Region: Praha

Obor: Státní, veřejná správa

Profese: inspektor

Pracovní poměr: Plný úvazek

Délka prac poměru: Na dobu neurčitou

Smluvní vztah: Pracovní smlouva

Minimální požadované vzdělání: Bakalářské