Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Odborný referent v Oddělení registračním Sekce Územní pracoviště v Prostějově

referenční číslo: 5c53df71a5ad9525b97060ab | aktuálnost: 15.02.2019

Finanční úřad Olomouc

Ředitel Finančního úřadu pro Olomoucký kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo 310415 odborný referent v Oddělení registračním Sekce Územní pracoviště v Prostějově v oboru služby 02 „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“.

Místem výkonu služby je Prostějov.

Odborný referent v Oddělení registračním Sekce Územní pracoviště v Prostějově

odborný referent v Oddělení registračním Sekce Územní pracoviště v Prostějově

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 14. února 2019 tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna3100@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 25nnz67.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 310415 odborný referent/vrchní referent v Oddělení registračním – Prostějov".

Více informací naleznete na webových stránkách FS - Nabídka zaměstnání.

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nabidka-zamestnani

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Služba zahrnuje zejména:

  • zajišťování činnosti v rámci fáze daňového řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění

  • zajišťování výkonu správy daní v podatelnách územního pracoviště včetně zpracování učiněných podání a jejich vypravování

  • zajišťování chodu daňové pokladny územního pracoviště včetně zpracování učiněných plateb

  • shromažďování a postupování spisu daňového subjektu při změně místní příslušnosti správce daně nebo při změně uložení spisu k jinému územnímu pracovišti.

Místo pracoviště: Křížkovského 4186/1, Prostějov, 79601

Region: Olomoucký kraj

Obor: Státní, veřejná správa

Profese: administrativní pracovník

Pracovní poměr: Plný úvazek

Délka prac poměru: Na dobu neurčitou

Smluvní vztah: Pracovní smlouva

Minimální požadované vzdělání: Maturita