Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Vedoucí oddělení rozpočtu odboru ekonomického

referenční číslo: 5c530d6fbabecf067a45ce37 | aktuálnost: 23.04.2019

Městská část Praha 3

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

tajemník Úřadu městské části
vyhlašuje dne 2. 4. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí oddělení rozpočtu odboru ekonomického

s místem výkonu práce Praha 3, na dobu určitou po dobu RD, v platové třídě 11,
nástup dohodou

Vedoucí oddělení rozpočtu odboru ekonomického

Požadavky

Požadavky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

  • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
  • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • splnění předpokladů podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích (osvědčení MVČR a čestné prohlášení)

 

Další požadavky:

požadované vzdělání: min. středoškolské vzdělání, obor veřejné správy nebo ekonomického směru

požadovaná praxe: praxe ve veřejné správě vítána

požadované znalosti: znalost zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a znalost zákona o hlavním městě Praze vítána

další dovednosti, schopnosti: velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel), analytické schopnosti, komunikační schopnosti v písemném i mluveném projevu, schopnost učit se novým věcem

Přihláška

Náležitostí přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

 

K přihlášce nutno připojit:

strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku pouze písemnou formou s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 18. 4. 2019
na adresu:

Městská část Praha 3, Úřad městské části

Oddělení personální práce a mezd

Havlíčkovo nám. 9/700

130 85  Praha 3

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice vedoucí oddělení rozpočtu odboru ekonomického“

 

Nabídky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

 

Informace: Bc. Lenka Jelínková, referentka oddělení personální práce a mezd

Telefon 222 116 236

e-mail: lenkaj@praha3.cz

JUDr. Michael Vích

 tajemník Úřadu městské části

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Místo pracoviště: Havlíčkovo náměstí 700, Praha, 13000

Region: Praha

Obor: Státní, veřejná správa

Profese: vedoucí oddělení

Pracovní poměr: Plný úvazek

Délka prac poměru: Na dobu určitou

Smluvní vztah: Pracovní smlouva

Minimální požadované vzdělání: Maturita

Benefity: Příspěvek na penzijní/životní připojištění