Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Specialista na administraci veřejných zakázek - odborný rada, Praha

referenční číslo: 5a325e09a5ad9545285b90ab | aktuálnost: 15.03.2018

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Specialista na administraci veřejných zakázek - odborný rada, Praha

Popis pozice

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - specialista na administraci veřejných zakázek v Oddělení právním, v Odboru řízení administrace programů Centra pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek a 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Praha.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. únor 2018.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

Náplň činnosti na služebním místě:
- vykonává vysoce specializované činnosti v oblasti veřejných zakázek
- kontroluje všechny druhy a typy veřejných zakázek zadávaných žadateli / příjemci podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a/nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to včetně méně často využívaných postupů (např. jednací řízení s/bez uveřejnění, dynamický nákupní systém, postup dle výjimek ze zákona, soutěž o návrh apod.)
- ve svém územním pracovišti zajišťuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti veřejných zakázek pro žadatele / příjemce IROP a také i pro ostatní pracovníky územního pracoviště, pokud ke své činnosti potřebují zkonzultovat složitější či problematické situace v oblasti veřejných zakázek
- rovněž se podílí na vypracování stanovisek sloužících jako podklad pro uplatnění finančních oprav v případě zjištěných pochybení žadatelů / příjemců IROP při zadávání veřejných zakázek

Nabízíme (benefity):
- stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje, pružnou služební doba, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“), příspěvek na stravování, moderní pracovní prostředí a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů. K dispozici bezplatné parkoviště před budovou.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. 12. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „1664 Výběrové řízení na služební místo odborný rada - specialista na administraci veřejných zakázek v Oddělení právním Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

http://www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Region: Praha

Obor: Administrativa, Ekonomika, Státní, veřejná správa

Pracovní poměr: Plný úvazek

Délka prac poměru: Na dobu neurčitou

Smluvní vztah: Pracovní smlouva

Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské

Benefity: Bonusy/prémie, Dog-friendly office, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickday