Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Právník - odborný rada, Praha

referenční číslo: 59a7e314babecf6126509d45 | aktuálnost: 18.09.2017

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Právník - odborný rada, Praha

Popis pozice

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - právník organizace v Oddělení kancelář generálního ředitele, v Odboru vnitřních věcí Centra pro regionální rozvoj České republiky v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Praha.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, do 31.12.2023.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopad 2017.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

Náplň činnosti na služebním místě:
- poskytuje konzultace a právní podporu při zadávání a kontrole veřejných zakázek, reviduje a kontroluje jednotlivé zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisů platných pro jednotlivé operační programy a interních předpisů, - zajišťuje právní poradenství organizaci,
- poskytuje právní podporu ve vztahu k implementaci programů EU,
- podílí se na tvorbě metodických a programových dokumentů.
- průběžně se seznamuje s vývojem legislativy, poskytuje svoji znalost a zapracovává změny do závazných dokumentů Centra pro regionální rozvoj České republiky,
- zastupuje Centrum pro regionální rozvoj České republiky v řízení před soudy a jinými orgány ve vztahu k administraci prostředků SF EU při implementaci programů EU,
- provádí výklad právních předpisů. Zpracovává právní rozbory a stanoviska,
- koordinuje řešení následků nesrovnalostí včetně vypracování návrhů opatření a koordinace procesních kontrol
- vyřizuje stížnosti, odvolání, odpovídá na žádosti o poskytnutí informací.

Nabízíme (benefity):
- stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje, pružnou služební doba, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“), příspěvek na stravování, moderní pracovní prostředí a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů. K dispozici bezplatné parkoviště před budovou.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. 9. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „1190 Výběrové řízení na služební místo odborný rada - právník organizace v Oddělení kancelář generálního ředitele Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

http://www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Region: Praha

Obor: Administrativa, Justice, právo, legislativa, Státní, veřejná správa

Pracovní poměr: Plný úvazek

Smluvní vztah: Pracovní smlouva

Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské

Benefity: Bonusy/prémie, Dovolená 5 týdnů, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickday