Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Manažer řízení rizik - odborný rada, Praha

referenční číslo: 58f7488aa5ad95752c05aeca | aktuálnost: 21.06.2017

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Manažer řízení rizik - odborný rada, Praha

Popis pozice

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - manažer řízení rizik v Odboru vnitřních věcí, v Oddělení kancelář generálního ředitele, v Centru pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Praha.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. červen 2017.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Manažer řízení rizik zajišťuje metodické činnosti v oblasti řízení rizik, podílí se na vývoji a udržování metodik a prověřování regulativních podmínek pro dané procesy. Podílí se na zavádění a udržování procesů k zaznamenávání a vyhodnocování dat týkajících se rizik v Centru pro regionální rozvoj České republiky. Zajišťuje a koordinuje identifikace, posuzování a sledování rizik. Ověřuje kvalitu, komplexnost a správnost u nahlášených událostí procesních rizik. Podílí se na provádění a koordinaci řízení rizik procesů v Centru s cílem stanovení závažnosti procesních rizik. Analyzuje a posuzuje závažnost jednotlivých rizik. Předkládá návrhy k opatření na minimalizaci potencionálních rizik. Kontroluje opatření stanovených k rizikům. Monitoruje plnění rizik v souvislosti s legislativními a interními požadavky. Připravuje reporty, sleduje a vyhodnocuje průběh plnění akčních kroků přijatých k omezování procesních rizik u jednotlivých vlastníků rizik. Podílí se na zajišťování koordinační a metodické podpory pro zaměstnance Centra v oblasti řízení rizik a řízení neshod.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 26. 4. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „512 Výběrové řízení na služební místo odborný rada - manažer řízení rizik“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

http://www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Region: Praha

Obor: Administrativa, Ekonomika, Státní, veřejná správa

Pracovní poměr: Plný úvazek

Délka prac poměru: Na dobu neurčitou

Smluvní vztah: Pracovní smlouva

Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské

Benefity: Bonusy/prémie, Vzdělávací kurzy, školení