Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Vedoucí odboru vnitřních záležitostí

převzato z nabídky úřadů práce | referenční číslo: 12285610758 | aktuálnost: 09.03.2017

Karlovarský kraj - Naděžda Domecká

Vedoucí odboru vnitřních záležitostí

Poznámka

Kontakt: POUZE na základě přihlášky - Lhůta pro doručení přihlášky je 20. března 2017 včetně (přihlášky doručené na podatelnu KÚKK po stanovené lhůtě, budou vyřazeny) Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. "jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce;místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7, odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. "strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem); ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání; další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce "v přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně email). Místo a způsob podání přihlášky: "osobně na podatelně krajského úřadu "písemně na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje Naděžda Domecká Oddělení personálních věcí a vzdělávání Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Výhodou: "Praxe ve veřejné správě na vedoucí pozici "Praxe v oblasti facility managementu a energetiky "Praxe v oblasti správy a údržby budov, nákupu a správy majetku "Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek Orientace v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisovné službě a ve vyhlášce č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby "Orientace v oblasti účetnictví a daňových zákonů "Znalost zákonných norem z oblasti samosprávy "Organizační, řídící a komunikační schopnosti "Znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni " Uživatelská znalost práce s PC a MS Office "Řidičský průkaz sk.B Druh práce: vedoucí odboru vnitřních záležitostí Místo výkonu práce: Karlovy Vary Platová třída odpovídající druhu práce: PT 13 Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. a zákona 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení) Další předpoklady: vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu

Mzda: 21 830 Kč / měsíc

Místo pracoviště: Závodní 353/88, Karlovy Vary, 36021

Region: Karlovarský kraj

Obor: Administrativa

Pracovní poměr: Plný úvazek

Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské