Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (155)

Inspektor pro oblast správné klinické praxe

(Šrobárova 48, Praha 10, 100 41)

Výkon státního dozoru v působnosti zákona o léčivech v oblasti správné klinické praxe včetně mezinárodně organizovaných kontrol

činnost na úseku obecného stavebního úřadu v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákona), vedení územních a stavebních řízeních v rámci svěřené působnosti na úseku stavebního zákona, vydávání opatření ve zjednodušeném postupu stavebního úřadu …

Náplň práce: zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku sociálně-právní ochrany dětí, návrhy a okamžitá opatření na úseku sociálně-právní ochrany dětí, zastupování nezletilých jako kolizní opatrovník, provádění dohledu nad nezletilými, ochrana dětí před škodlivými vlivy, které…

Účetní

(Šrobárova 48, Praha 10, 100 41)

Samostatné vedení agendy investičních faktur Zajišťování platebního styku s bankou včetně zahraničního Provádění vyhotovování účetních dokladů přidělené agendy a jejich zúčtování do hlavní knihy Kontrola stavu bankovních účtů se stavem v hlavní knize Provádění kontroly zúčtovaných operací a…

přijme nové kolegy pro zajištění provozu informační linky Tiskového a informačního oddělení. Spolupráce je vhodná pro studenty vyšších ročníků VŠ – odborné zaměření vzdělání farmacie/všeobecné lékařství/zdravotnictví nebo rodiče na rodičovské dovolené.

Mzda: 200 - 250 Kč / hodinu

Posuzovatel Oddělení farmakovigilančního hodnocení

(Šrobárova 48, Praha 10, 100 41)

Zajišťování farmakovigilance (tj. dozoru nad bezpečností léčiv) na úrovni ČR i EU Hodnocení údajů o rizicích léčiv z nejrůznějších zdrojů, tvoření závěrů a doporučení, jak zlepšit bezpečnost používání léčiv. Komunikace těchto závěrů a doporučení odborné i laické veřejnosti Spolupráce na…

Pro našeho klienta, státní instituci, hledáme vhodné kandidáty na pozici Vedoucí úředník obecního úřadu. Náplň práce: Komplexní zajišťování chodu obecního úřadu včetně zajištění výkonu přenesené působnosti Zajišťování přípravy podkladů pro jednání orgánů obce Spolupráce na přípravě rozvojových…

Referenta / Referentky oddělení přestupků Kanceláře úřadu

(Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, 53002)

Podrobné informace o podmínkách výběrového řízení včetně náležitostí přihlášky a lhůty pro její podání jsou uvedeny na: https://pardubice.eu/volna-mista-mo1 u tajemnice úřadu Ing. Gabriely Křížkové, tel.: 466 046 007

zpracování materiálů pro Radu, Zastupitelstvo a Majetkovou komisi MČ Praha 7; zajišťování podkladů, jejich digitalizace a elektronické zpracování, příprava textů usnesení zpracování žádostí o směny, prodeje, nabytí, pronájmy, výpůjčky, břemena apod.; příprava příslušných stanovisek účast na…

Laborant/ka – Oddělení analytické chemie

(Šrobárova 48, Praha 10, 100 41)

Kontrola kvality laboratorních metod a jejich validace v souladu s příručkou kvality laboratoře Provádění náročných laboratorních prací za použití více speciálních přístrojů s různým programovým vybavením včetně pokročilé diagnostiky závad a jejich odstraňování v rozsahu doporučeném výrobcem a…

Vedoucí odboru životního prostředí

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

  vedení odboru životního prostředí, výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu, výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší, výkon státní správy v oblasti ochrany lesů, výkon státní správy v oblasti myslivosti.

Náplň práce: zajišťuje informování a poradenství k projektu zón placeného stání (vyřizování telefonických a elektronických dotazů spojených s tématem parkovacích oprávnění), přijímá a vyřizuje žádosti o výdej parkovacích oprávnění v parkovacích zónách placeného stání, zajišťuje komplexní…

Odborný/á referent/ka ekonomického odboru

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

vedení účetní agendy příspěvkových organizací na ÚMČ, tj zejména: kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací zpracovávání přehledů o hospodaření příspěvkových organizací spolupráci při přípravě podkladů pro jednání Rady MČ kontrola vyúčtování grantů poskytovaných MČ.

Pro našeho klienta, českou společnost působící v oblasti logistiky a doručování, hledáme vhodné kandidáty na pozici Konzultant péče o zákazníky. Náplň práce: Poradenství a pomoc klientům ohledně služeb Směrování klientů na správné pracoviště a pomoc s vyvolávacím systémem Zodpovídání dotazů…

Pro našeho klienta, státní instituci, která se zabývá architekturou, urbanismem, rozvojem, tvorbou a správou města, hledáme vhodného kandidáta na pozici Koordinační pracovník. Náplň práce: Zajištění administrativní agendy kanceláře Organizace schůzek, podpora jednání, zápis z porad Správa agendy…

Právník/právnička

(Prokešovo náměstí 1803, Ostrava, 70200)

zabezpečování právních služeb orgánům města a jednotlivým odborům magistrátu; právní posouzení případně příprava návrhů právních předpisů města; zpracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v podmínkách statutárního města Ostravy;…

Jste zkušený projektový manažer v oblasti softwarového vývoje, a máte některý z těchto certifikátů: Prince2, PMP či IPMA? Pak jste pro nás ideální kandidát. Hledáme posilu do týmu, který ma na starost projekty v oblasti vývoje software pro státní správu. Klíčouvou náplní práce je samozřejmě vedení…

Ajťák/ajťačka

(Prokešovo náměstí 1803, Ostrava, 70200)

🔎 Odbor projektů IT a outsourcingu magistrátu města Ostravy hledá do svých řad ajťáka/ajťačku 💻. 🔝 Ve své práci se budete pohybovat od poměrně banálních úkonů, na každodenní bázi, směrem ke složitějším, se kterými se nárazově setkáváme nejen na našem úřadě, ale také v rámci městských příspěvkových…

Kontrolor(ka)/auditor(ka)

(Prokešovo náměstí 1803, Ostrava, 70200)

samostatné provádění vysoce náročných kontrol ve specializované oblasti; provádění hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly; provádění dílčích a analytických prací pro výkon interního auditu; koordinace kontrolního týmu; zpracování protokolů a zpráv z provedených kontrol

Účetní odboru financí a rozpočtu

(Prokešovo náměstí 1803, Ostrava, 70200)

zaúčtování účetních operací u svěřených organizačních jednotek (příjmové i výdajové operace), zpracování bankovních výpisů, spolupráce při tvorbě výkazů, příprava podkladů pro vyhodnocení dotací a při provádění auditu

1 2 3 4 5 6 7 8

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů