Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (153)

Finanční manažer/ka

(Prokešovo náměstí 1803, Ostrava, 70200)

👉 Statutární město Ostrava je leadrem v oblasti školství a vzdělávání. Podílí se na mnoha významných projektech, je nositelem Strategie vzdělávání města Ostravy do roku 2030. 👉 A vy máte nyní možnost se přímo podílet na plnění cílů této strategie! 🔎 Oddělení strategie a projektů ve vzdělávání…

Referenta / Referentky oddělení přestupků Kanceláře úřadu

(Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, 53002)

Podrobné informace o podmínkách výběrového řízení včetně náležitostí přihlášky a lhůty pro její podání jsou uvedeny na: https://pardubice.eu/volna-mista-mo1 u tajemnice úřadu Ing. Gabriely Křížkové, tel.: 466 046 007

Asistentka/asistent

(U Průhonu 1338/38, Praha 7, 17000)

Zajišťování specializované organizační a koordinační práce .  

Úředník odboru regionálního rozvoje

(Závodní 353, Karlovy Vary, 36006)

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: - Dle § 4 odst. 3 zákona o úřednících. Další předpoklady: - Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu v oborech architektura, urbanismus, krajinářská architektura nebo stavebního směru.

Vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

(Závodní 353, Karlovy Vary, 36006)

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: - Dle § 4 odst. 3 zákona o úřednících. Další předpoklady: - Vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu. - Osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a…

Podílení se na zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby s rozsáhlým členěním, zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů Podpora právníka PVO při řešení jednodušších právních úkonů ve správních řízeních Provádění ukládání, evidence a vyhledávání…

Manažer/ka projektů v oblasti sociálních věcí

(Prokešovo náměstí 1803, Ostrava, 70200)

monitoruje možnosti získání fin. prostředků z exter. zdrojů (sledování vyhlašovaných výzev), podílí se na tvorbě a přípravě projektových záměrů, koordinuje činnosti související s podáváním žádostí o podpory a dotace, s realizací projektů spolufinancovaných nejen z externích zdrojů, vede…

Inspektor pro oblast správné klinické praxe

(Šrobárova 48, Praha 10, 100 41)

Výkon státního dozoru v působnosti zákona o léčivech v oblasti správné klinické praxe včetně mezinárodně organizovaných kontrol

Pro našeho klienta, ústřední státní orgán, hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Vedoucí samostatného oddělení vnitřní správy. Náplň práce: Řízení, organizace a kontrola výkonu služby a práce v Samostatném oddělení vnitřní správy Celostátní koordinace a metodické usměrňování jednotného výkonu…

Sjednaný druh práce: pracovník/ce oddělení dopravy v odboru dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2 s místem výkonu práce Praha. Zařazení v platové třídě 8. Pracovní poměr na dobu neurčitou s 3měsíční zkušební dobou. Přihlášku do výběrového řízení, životopis, výpis z rejstříku trestů a doklad o…

Sociální pedagog

(U Průhonu 38, Praha 7, 17000)

• řešení sociální situace žáků a jejího negativního dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáků • vyhodnocení školní docházku žáků a rodinnou situaci • Individuální práce s…

Pro našeho klienta, Úřad městské části Praha, hledáme vhodného kandidáta na pozici Pracovník - pracovnice podatelny a spisovny. Náplň práce: Zajišťování chodu listinné a elektronické podatelny a výpravny Elektronická podatelna představuje datovou schránku úřadu a e-podatelnu Další úkoly uložené…

Odborný/á referent/ka na vodoprávním úseku

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

činnost na úseku vodoprávního úřadu v rozsahu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích činnosti speciálního stavebního úřadu a vodoprávního úřadu na úseku vodních děl, v rozsahu svěřeném Statutem hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů přestupky…

činnost na úseku obecného stavebního úřadu v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákona), vedení územních a stavebních řízeních v rámci svěřené působnosti na úseku stavebního zákona, vydávání opatření ve zjednodušeném postupu stavebního úřadu …

Náplň práce: zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku sociálně-právní ochrany dětí, návrhy a okamžitá opatření na úseku sociálně-právní ochrany dětí, zastupování nezletilých jako kolizní opatrovník, provádění dohledu nad nezletilými, ochrana dětí před škodlivými vlivy, které…

Odborný/á referent/ka přestupkové agendy

(Bechyňská 639, Praha 18, 19900)

Náplň práce: projednávání přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.

Pro našeho klienta, ústřední správní úřad, hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Vedoucí oddělení právní podpory. Vaše náplň práce: Metodické vedení podřízených pracovníků, zadávání úkolů a hodnocení jejich plnění Zastupování úřadu v soudních řízení a žalobách proti rozhodnutí vydaných v…

Mzda: 35 000 - 62 000 Kč / měsíc

Pro našeho klienta, státní společnost, hledáme vhodné kandidáty na pozici Investiční referent/ka Odboru správy majetku. Náplň práce: zajišťování a realizace stavebních investic, oprav a údržby majetku města Požadujeme: vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání stavebního směru znalost…

Mzda: 30 000 - 50 000 Kč / měsíc

Sjednaný druh práce: systémový administrátor/ka oddělení provozu odboru informatiky ÚMČ  Praha 2 s místem výkonu práce Praha. Platové zařazení: platová třída 9 nebo 10 podle dosaženého vzdělání. Struktura platu: základní plat v 9. platové třídě 21 710 Kč až 31 820 Kč podle započitatelné praxe;…

Pro našeho klienta, ústřední správní úřad, hledáme novou kolegyni/ kolegu na pozici Mzdový referent-ka. Možnost i pro šikovného absolventa. Vaše náplň práce: Vedení mzdové agendy (do 100 zaměstnanců) Komplexní zajišťování činností spojených s výpočtem a zpracováním platů zaměstnanců úřadu v…

Mzda: 27 000 - 41 000 Kč / měsíc

1 2 3 4 5 6 7 8

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů