Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Tato pracovní pozice není aktivní. Prohlédněte si podobné nabídky práce.

Projektový manažer - rozpočtář - odborný rada, Karlovy Vary

referenční číslo: 58f8959fa5ad95479a5a3444 | aktuálnost: 04.05.2017

MIKUPEX TRADE s.r.o.

Projektový manažer - rozpočtář - odborný rada, Karlovy Vary

Popis pozice

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - projektový manažer - rozpočtář v Územním odboru IROP pro Karlovarský kraj, v Oddělení realizace pro Karlovarský kraj, v Centru pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Základní informace:
- Místem výkonu služby jsou Karlovy Vary.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. červen 2017.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Projektový manažer - rozpočtář provádí kontrolní činnost především v oblasti posuzování rozpočtů stavebních částí projektů financovaných ze SF EU. Rovněž provádí kontrolu zpracování rozpočtů a nacenění stavebních částí projektů financovaných ze SF EU. S využitím specializovaného softwaru vyhodnocuje cenovou úroveň předložených rozpočtů v návaznosti na databázi cen jednotlivých položek. Provádí kontrolu čerpání rozpočtu v rámci administrace projektů financovaných ze SF EU. Připravuje návrhy a opatření ke zvýšení efektivnosti procesu administrace projektů. Vede dokumentaci související s vykonávanou činností. Pracuje v prostředí monitorovacího IS, kontroluje a zadává data.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 3. 5. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „524 Výběrové řízení na služební místo odborný rada - projektový manažer - rozpočtář, OR pro Karlovarský kraj, Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

http://www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Region: Karlovarský kraj

Obor: Administrativa, Státní, veřejná správa, Stavebnictví, projekce, architektura

Pracovní poměr: Plný úvazek

Délka prac poměru: Na dobu neurčitou

Smluvní vztah: Pracovní smlouva

Minimální požadované vzdělání: Vysokoškolské

Benefity: Bonusy/prémie, Vzdělávací kurzy, školení