Minimální vzdělání

Vhodné pro

Typ nabídky

Minimální mzda

rozbalit

Nabídka práce (10)

Vedoucí Oddělení spisovny, podatelny, archivu

(Štěpánská 15, praha, 120 00)

zabezpečení činnosti centrální spisovny Úl ČOl; b) ukládání dokumentů Úl ČOl dle zpracovaného systému spisové a archivní služby; c) zajištění skartačního řízení a následné předání archiválií do Státního oblastního   archivu a likvidaci vyřazených dokumentů; d) zabezpečení uložení spisů a…

Inspektor

zajišťuje komplexní kontrolu v provozovnách obchodu a služeb s cílem zabezpečit ochranu spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu; kontroluje dodržování stanovených povinností Zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Zákonem č. 64/1986 Sb., o ČOI, v platném…

Vedoucí oddělení právního

právní agendu inspektorátu; správní řízení včetně úkonů ve správním řízení v prvním stupni, včetně podání oznámení příslušnému úřadu (např. podání návrhů na odnětí živnostenského oprávnění); metodické řízení inspektorátu po právní stránce; podíl po právní stránce na tvorbě zpráv a…

Inspektor

zajišťuje komplexní kontrolu v provozovnách obchodu a služeb s cílem zabezpečit ochranu spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu; kontroluje dodržování stanovených povinností Zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Zákonem č. 64/1986 Sb., o ČOI, v platném…

Metodik

(Štěpánská 567, Praha, 12000)

tvorba metodických pokynů, stanovisek, vyjádření k dokumentům nebo požadavkům v souvislosti s dozorovou činností; koordinace hlavní činnosti dle odborností mezi ústředním inspektorátem a ostatními oblastními inspektoráty; koordinace činnosti spojené s uváděním výrobků na trh EU zejména…

Správce informačních a komunikačních technologií

(Štěpánská 567, Praha, 12000)

správu koncových uživatelských stanic v prostředí MS Windows; b) poskytování odborné pomoci a konzultací uživatelům v oblasti správy těchto stanic; c) součinnost s odbornými garanty v oblasti provozu a rozvoje agendových aplikací ČOI; d) účast v pracovních týmech ve fázi testování a…

Právník

zpracování podkladů koncepčních a metodických materiálů v oblastech ochrany spotřebitele a uvádění výrobků na trh EU; sledování vývoje legislativy jak na národní tak i mezinárodní úrovni s ohledem na jednotný vnitřní trh EU a analýza a vyhodnocování jeho dopad na výkon kontrolní činnosti; …

Právník

- asistence spotřebitelům při podávání jejich žádostí o mimosoudní řešení sporů; - podávání informací a rad spotřebitelům o jejich spotřebitelských právech v rámci EU; - vedení řízení spotřebitelských sporů, komunikace se stranami sporu; - spolupráce s regionálními inspektoráty v případě…

Právník

- asistence spotřebitelům při podávání jejich žádostí o mimosoudní řešení sporů; - podávání informací a rad spotřebitelům o jejich spotřebitelských právech v rámci EU; - vedení řízení spotřebitelských sporů, komunikace se stranami sporu; - spolupráce s regionálními inspektoráty v případě…

Právník

- asistence spotřebitelům při podávání jejich žádostí o mimosoudní řešení sporů; - podávání informací a rad spotřebitelům o jejich spotřebitelských právech v rámci EU; - vedení řízení spotřebitelských sporů, komunikace se stranami sporu; - spolupráce s regionálními inspektoráty v případě…

Může Vás zajímat

JobDnes.cz - Moje cesta do prace

Nechte si zasílat nejnovější nabídky práce odpovídající vašemu hledání

Ochrana osobních údajů